Heu d'activar les imatges per visualitzar correctament aquest contingut

Cop d’Estat als Col·legis professionals

Els col·legis Professionals molesten i per això, la Llei de Col·legis Professionals que està preparant el PP, per aprovar a començament d’octubre, té un contingut fortament intervencionista i centralista i està causant un malestar general en tots els col·legis. El degà del Col·legi d'Enginyers Tècnics proposa “acollir-nos només a la legalitat catalana que ens respecta com a tals”, segons un article d’opinió que publica al diari la Vanguardia.

Les direccions d’obra estan al 10% de les de fa 7 anys

Les direccions d’obra estan al 10% de les que s’enregistraven al 2006. Aquell any es van visar 2.228 i el primer semestre d’aquest any 2013 s’han visat 144, la majoria d’elles relacionades amb reformes i rehabilitacions. NOVETATS BIBLIOGRÀFIQUES

Certificación energética en edificios existentes. Criterios para la identificación de la envolvente térmica

Aquest manual té com a objectiu aportar eines per ajudar a deduir el comportament tèrmic de la pell de l’edifici mitjançant l’identificació dels sistemes constructius que la composen i, d’aquesta manera facilitar el desenvolupament, no només de la certificació energètica als edificis existents, sinó també altres tasques com les auditories energètiques d’edificis.

La prueba pericial de parte en el proceso civil

En aquest llibre s’ofereix un anàlisi detallat, doctrinal i jurisprudencial, de la funció de la perícia i els pèrits en el procés civil, del procediment probatori i, sobretot, de les estratègies i claus de credibilitat per a un ús eficaç del dictamen de part davant els dictàmens elaborats per pèrits designats a través del tribunal.

Guía para el diseño, construcción y mantenimiento de pavimentos elevados registrables de piedra natural

En aquesta guia tècnica es presenten les avantatges que ofereix aquest material per aquest tipus de paviment, tant en l’àmbit del disseny com dels requisits de col.locació per la seva utilització. També es parla dels criteris per a l’acceptació de recepció en obra, les eines de càlcul de les seccions i els controls de qualitat sobre les unitats d’obra acabades. Així mateix, proporciona un recull de recomanacions sobre la conservació i manteniment del paviment i les tècniques de neteja.

Articles tècnics

Articles extrets de Revistes, disponibles en pdf, que pots descarregar directament si t’autentiques amb el teu login i pasword (el mateix de l’àrea restringida).
R-7724. Sistemas de rehabilitación energética en edificios

R-7728. Protocolo de grietas
  ÀREA TÈCNICA

Rotho Blaas presenta un nou catàleg gratuït sobre ferramenta de seguretat anticaigudes en obra

El coneixement de l’ús dels EPI’s (equips de protecció individual) contra les caigudes des d’alçada és un element important a desenvolupar per a un òptim posicionament dels punts d’ancoratge, permetent garantir d’aquesta manera un funcionament correcte del sistema de seguretat.
El catàleg es pot descarregar de la seva plana web.


Nou Manual tècnic ISOVER: Solucions d’aïllament al sector hoteler

Amb l'objectiu de posar a disposició les millors tècniques disponibles a propietaris d'Hotels, Arquitectes, Enginyers, Constructors, i en general a les parts interessades, ISOVER acaba de llançar un nou Manual tècnic en què es recullen les solucions més innovadores que existeixen a data actual, fruit de més de 50 anys d'experiència en aquest sector, integrant solucions completes per a les que s'han tingut en consideració els productes de SAINT-GOBAIN PLACO I ISOVER
  NORMATIVA I LEGISLACIÓ

Actualització del DB-HE: Document Bàsic d’Estalvi d’Energia del CTE

BOE 219, 12/09/2013
En aquest BOE es publica l’Ordre FOM/1635/2013, de 10 de setembre, per la qual s’actualitza el DB-HE “Ahorro de Energía”, del Codi Tècnic de l’Edificació. Es tracta de la primera fase d’aproximació cap a l’objectiu d’aconseguir “edificis de consum d’energia casi nul”, abans de finalitzar l’any 2020.
 AVANTATGES COL·LEGIALS


Servei de recull de premsa per consultar des de la plana web

Tal com us vam comunicar, els departaments de Comunicació i Informàtica del Col·legi van posar en marxa un servei d’hemeroteca de temes informatius que publica la premsa local relacionats amb la professió, el sector de l’edificació i l’obra pública. També els que facin referència a ensenyament professional i tècnic, la formació i la investigació, amb la finalitat de tenir informat diàriament al col·legiat que vulgui accedir al servei.
Les notícies es recullen dels diaris locals (Segre i La Mañana), i en ocasions especials, també dels diaris Bon Dia i La Vanguardia, edicions digitals.
El recull es fa en pdf, arxivat per mesos i desplegant la carpeta per dies, i amb la notícia que pot interessar al col·legiat subratllada en groc. Podeu accedir a la informació des de l’enllaç directe a l’hemeroteca de la plana web:
http://www.caatlleida.cat/ca/ServeisCol/RecullPremsa/RecullPremsa.aspx
o des de la plana principal de la web:
http://www.caatlleida.cat/ca/inici.aspx
clicant a Serveis col·legials i després a Recull de premsa.


  Cursos ITL
 • Seguretat i salut en obres de rehabilitació
  17 i 19 de setembre de 2013
 • Autocad 2D. Nivell intermig-avançat
  24, 25 i 26 de setembre de 2013
 • English for construction
  Del 2 d’octubre, al 18 de desembre de 2013

   

Cliqueu aquí si no voleu rebre més aquest informatiu


Cliqueu aquí si no ho veieu bé