Heu d'activar les imatges per visualitzar correctament aquest contingut

La baixada de l’IVA per la compra d'habitatge és la primera acció clara de suport a l'edificació

La reducció de l’IVA al 4%, decretada pel Govern de l’Estat, fins el 31 de desembre, per la compra d’habitatges nous, és la primera acció clara de suport al sector de l'edificació residencial que pren el govern central, sector que fins ara havia estat oblidat i carregat amb les culpes de la crisi, segons el president del Col·legi d’Aparelladors, Pere Garrofé.

Els col·legis de Girona i Lleida fomenten la col·laboració

Els Col·legis d’Aparelladors de Lleida i Girona fomenten la col·laboració i intercanviaran informació sobre les prestacions que ofereixen als col·legiats i intercanviaran experiències sobre àrees i serveis que realitzen. L’acord s’ha fixat durant la visita que ha realitzat Joaquim Romans, el 12 d’agost passat, per veure les instal·lacions i serveis del Col·legi de Lleida, durant la qual ha estat acompanyat per Pere Garrofé, president del CAATEE de Lleida.


Exposició d’obres d'arquitectura en miniatura del pirineu a Sort

Joan Escolà exposa una mostra de 80 peces d’arquitectura pirinenca en miniatura, a la sala d’exposicions de l’Arxiu Comarcal del Pallars Sobirà a Sort, fins l’11 de setembre de 2011.
Horari de visites: dimarts-diumenge matí (11-14 h) i tarda (17 a 20 h).
 NOVETATS BIBLIOTECA

Recomendaciones para la ejecución del hormigonado de pilotes y pantallas “in situ”

Aquesta monografia fa un estudi profund dels fonaments especials formigonats “in situ” i de les característiques específiques que caldria exigir al formigó utilitzat. El document està dividit en deu capítols, que tracten els tipus de fonaments, els materials components del formigó i la seva dosificació, posada en obra, propietats del formigó fresc i endurit, durabilitat, control de qualitat i un darrer capítol referent al formigó autocompactant.

Presupuestos de proyecto y ofertas económicas de obra.
Cómo tratar y evaluar los costes de construcción

El llibre aborda de forma clara, i pràctica, la tècnica d’elaboració de la documentació de caràcter econòmic que ha d’acompanyar els projectes d’edificació, així com les ofertes o proposicions econòmiques que les empreses presenten posteriorment per aconseguir l’adjudicació de l’obra. Es fa un anàlisi tant dels projectes sotmesos a la Llei de Contractes del Sector Públic, com a la del projectes privats, tot acompanyat de molts exemples i informació gràfica. També tracta les relacions valorades i les certificacions d’obra, els tipus d’IVA a aplicar als diferents contractes d’obra, el sistema de revisió de preus del contracte, així com els sistemes ràpids més utilitzats per a predimensionar costos de construcció.

Rehabilitar con acero

L’objectiu del llibre és proporcionar la major quantitat possible d’informació i coneixements per a desenvolupar amb garanties qualsevol projecte de consolidació o reforç estructural, prestant una atenció especial a les intervencions basades en l’ús de l’acer. Es pretén fer un recorregut per les diferents tècniques d’intervenció en rehabilitació edificatòria, i el contingut està avalat per la professionalitat d’un reconegut equip d’arquitectes i la seva implicació en la docència universitària.

Articles tècnics

Aquests articles s’extreuen de Revistes, i estan disponibles en pdf.


R-7424. Cómo reinstalar Windows sin perder los datos

R-7425. Enginyar un sistema industrialitzat de construcció modular

R-7426. Criteris generals per al control de qualitat a partir del CTE i l’EHE-08

Biblioteca Digital


Llibres en format PDF per descarregar


Guia de la renovació energètica d’edificis d’habitatges.Envolupant tèrmica i instal.lacions.

Aquesta guia és una eina de consulta i de treball per al personal tècnic i professional que participa i intervé en un procés de rehabilitació: professionals de l'arquitectura, de la construcció, de l'administració de finques, i equips tècnics dels ajuntaments i de l’Administració. L’objectiu principal és orientar en el procés de rehabilitació energètica dels edificis d’habitatges en compliment de les normes i els objectius europeus
  ÀREA TÈCNICA

Càlcul Pladur HR-Aïllament Acústic

Pladur ha llençat al mercat aquesta eina gratuïta, especialment dissenyada per a la verificació del compliment dels requisits acústics exigits pel CTE, i obté les fitxes justificatives del DB-HR.


Materials i sistemes constructius

La web de la Generalitat incorpora un apartat que vol ser un foro de coneixement on es pot trobar informació relacionada amb l’edificació.
Aquests espai posa a la vostra disposició una base de coneixements sobre materials i sistemes constructius, que recull les experiències adquirides al llarg de molts anys pels agents intervinents en el procés edificatori.


Nou portal de Borsa de Treball de la construcció

La Fundació Laboral de la Construcció presenta un portal de borsa de treball en línia, dirigit específicament als treballadors i empreses del sector de la construcció.
  NORMATIVA I LEGISLACIÓ

Derogació de la incompatibilitat de la prestació de jubilació i l’exercici lliure

Al BOE 184, de 2 d’agost de 2011, es publica la Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social.
Dins de l’articulat de la Llei hi ha dues disposicions transitòries que afecten directament el col·lectiu, en concret: la disposició addicional trenta-unena i la disposició addicional trenta-setena.


Residus i sòls contaminats

Al BOE 181, de 29 de juliol de 2011, es publica la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.


Documents de suport als Documents Bàsics del CTE

El Ministeri de Foment ha publicat una nova sèrie de Documents de suport (DA) als Documents Bàsics (DB) del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). Es tracta de documents informatius i de suport per millorar l’aplicació i comprensió dels Documents Bàsics, sense tenir caràcter reglamentari. A partir d’ara aniran apareixent de forma regular, sense programació ni previsió, documents amb comentaris i documents de suport per a tots els requisits.
  FORMACIÓ COL·LEGIAL

Cursos organitzats per l’ITL per al col.lectiu i subvencionats pel Col.legi

Aparells topogràfics II
A l’ITL, el 3/10/11 i 05/10/11


CTE.HS-3/RITE 2007. Qualitat de l’aire interior i equips de ventilació (VMC/HÍBRIDS)
A l’ITL, el 05/10/2011


Intervencions estructurals en obres de rehabilitació
A l’ITL, del 18/10/2011 al 27/10/2011, dimarts i dijous


La preparació de documents i projectes pel visat digital
A l’ITL, el 19/10/2011
  MÁSTERS I POSTGRAUS

Postgrau en Pèrit d’assegurances d’incendis i riscos diversos (4a edició)

Modalitat on-line
26 d’octubre de 2011


Màster d’Estudis Superiors en Ciències i Enginyeria d’Edificació (Programa UNED)Màster Universitari en Valoracions Immobiliàries, Taxacions i Peritatge Judicial.

Universitat Europea de Madrid.
Octubre 2011

  FIRES I CONGRESSOS

Cimera industrial i tecnològica

Saló de la Subcontractació i Automatizació.
Del 27 al 30 de setembre de 2011, a Bilbao


POWER EXPO

VIII Fira Internacional de l’energia eficient i sostenible
Del 27 al 29 de setembre de 2011, a Saragossa


FIRAMACO

Fira de Materials de Construcció i afins. Saló de la Maquinària per a la Construcció.
Del 29 de setembre a l’1 d’octubre de 2011, a Alacant  CURSOS ITL

 • Taller teòric-pràctic de Geobiologia
  A l’ITL, el 28 d’octubre de 2011
 • Cursos Fòrum Empresa

 • Innovació en organització i gestió avançada de la Pime
  El 24 de setembre de 2011.
  Aula Fòrum Empresa. Av. Blondel 21-4t, Lleida.
 • La morositat a les empreses
  27 de setembre de 2011.
  Hotel NH-Pirineus. Passeig de Ronda 63, Lleida.

   

Cliqueu aquí si no voleu rebre més aquest informatiu


Cliqueu aquí si no ho veieu bé