Heu d'activar les imatges per visualitzar correctament aquest contingut

Horari d’atenció a col·legiats, en vigor l’1 de setembre de 2010

La Junta de Govern del Col·legi ha fixat, a partir de l’1 de setembre de 2010, l’horari d’atenció a col·legiats següent:
Servei d’administració i visats:
De 8 a 14h i de 16 a 18h de dilluns a dijous.
De 8 a 15h divendres.
Horari del visador:
De 9 a 11h de dilluns a dijous.
De 11 a 13h divendres.


L'euríbor tanca agost en l'1,42% i encarirà les hipoteques

L'euríbor a 12 mesos, tipus al qual estan referenciades la majoria de les hipoteques a Espanya, tanca el mes d'agost en l'1,42%, gairebé nou centèsimes per sobre del nivell d'agost del 2009 (1,334%), de manera que l'indicador sumarà el seu cinquè mes consecutiu de pujades i elevarà les hipoteques per primera vegada des de novembre del 2008.


Nou equip TEDI per revisar l’estat dels edificis el 2011

Un total de 18 aparelladors formen part de dos equips del Test de l'Edifici (TEDI) que han estat seleccionats per a revisar els edificis que designi l’Ajuntament de Lleida amb la finalitat de comprovar l’estat general de l’immoble i obrar en conseqüència. Aquestes les durant a terme aparelladors i arquitectes durant l’any 2011 en uns 300 edificis, principalment en el Centre Històric de Lleida, per tal de diagnosticar el seu estat.
 NOVETATS BIBLIOTECA

Diccionario visual básico de prevención en la construcción

Amb aquest Diccionari es pretén donar a conèixer d’una manera gràfica, l’abundant material preventiu existent i el seu nom correcte. Això s’aconsegueix mitjançant 700 imatges i més de 800 paraules, que permeten conèixer els elements de protecció i observar-los en condicions reals d’utilització.

Edificio virtual para la formación en seguridad y salud en la construcción (DVD)

Desenvolupat per l’Institut Regional de Seguretat i Salut en el Treball de la Comunitat de Madrid i el COAATEE de Madrid, el segon volum de l’Edifici Virtual pretén dotar al sector d’una nova eina dinàmica i virtual per analitzar pas a pas els processos productius dins d’una obra, i les accions que en matèria de seguretat són necessàries per al seu correcte desenvolupament.


DTIE 8.04 Energia Solar. Casos prácticos

Aquest Document Tècnic d’Instal.lacions a l’Edificació analitza els criteris de disseny dels components principals que formen la instal.lació solar tèrmica i també el funcionament de la instal.lació tant en condicions habituals com en situacions menys habituals com sobreescalfaments, gelades i tractaments contra la legionel·la.


DTIE 9.04 Sistema de suelo radiante

Aquest Document Tècnic d’Instal.lacions a l’Edificació comença amb la introducció als sistemes radiants i el seu desenvolupament històric, passant als components bàsics del terra radiant, el mètodes de dimensionament, la configuració de sistemes radiants i un exemple del càlcul d’una instal.lació radiant/refrescant amb les condicions del projecte.
 ÀREA TÈCNICA

El nou Registre de Materials RM-CTE

El Registre de Materials de l’ITEC va néixer com un registre públic on es podien recollir les dades identificadores i les propietats definidores dels materials o productes comercials que hi estiguessin registrats. El nou Registre reestructura l’ordenació i presentació de la informació que conté, ordenant els valors de les seves prestacions com a resposta a les exigències bàsiques aplicables de cadascun dels requisits bàsics establerts pel CTE.


Base de Dades de l’Agenda de la Construcció Sostenible

L’Agenda de la Construcció Sostenible vol ésser un punt de referència per als tècnics, constructors, fabricants, estudiants i tots aquells interessats a fer una construcció més sostenible. Disposa d’una Base de Dades de Productes de la Construcció escollits amb criteris de sostenibilitat.
  NORMATIVA I LEGISLACIÓ

Nova Directiva Europea d’Eficiència Energètica d’Edificis

El 18 de juny de 2010 es va publicar al Diari Oficial de la Unió Europea el text refós de la Directiva d’Eficiència Energètica en Edificis (Directiva 2010/31/UE), que actualitza i augmenta exigències per als Estats Membres en relació a la de l’any 2002.

Publicació del Reial Decret que regula el sistema de visat obligatori

Al BOE 190, de 6 d'agost de 2010, es publica el Reial Decret 1000/2010, de 5 d'agost, sobre visat col.legial obligatori.


Expedició de títols universitaris oficials

Al BOE 190, de 6 d’agost de 2010, es publica el Reial Decret 1002/2010, de 5 d’agost, sobre expedició de títols universitaris oficials.
  CURSOS I MÀSTERS

X Setmana d’Estudis Urbans. Ciutats i Creativitats

Del 15 al 17 de setembre de 2010, a Lleida


Màsters d’Especialització de CYPE INGENIEROS

Màsters d’Especialització de CYPE INGENIEROS
  • Xerrada de “Veritats i mentires en el negoci de la Construcció i la rehabilitació sostenible” el dijous dia 16 de setembre.
  • Curs de “Cèdules habitabilitat criteris tramitació i normativa” els dilluns i dimecres del 20 al 27 de setembre.
  • Curs de “Coordinador de seguretat en obres petites” els dimarts i dijous del 21 de setembre al 7 d’octubre.

   

Cliqueu aquí si no voleu rebre més aquest informatiu


Cliqueu aquí si no ho veieu bé