Heu d'activar les imatges per visualitzar correctament aquest contingut

La Jubilació amb Premaat

Premaat, la Mútua dels Aparelladors, recomana jubilar-se als 68 anys, encara que es pot fer a partir dels 65 anys, amb la finalitat d’haver cotitzat suficient per tal de cobrar una pensió complementària o alternativa a la Seguretat Social i gaudir d’ingrés suficient per poder fer front a les despeses previstes després de la vida laboral. Els dos sistemes de cotització: Grup Bàsic i Grup 2000, les cotitzacions i el cobrament de la pensió corresponent són temes que es van tractar en la Jornada “Camí de la Jubilació” que va impartir Eva Quintanilla de Premaat, el passat 22 de setembre, a la sala d’actes del Col·legi.

Proposen crear la Comissió Construsènior

Pere Garrofé, president del Col·legi, va proposar crear la Comissió de col·legiats Construsènior, durant la presentació de la Jornada Camí de la Construcció (220911). Construsènior té com a objectiu la programació d’un seguit d’activitats tècniques i culturals destinades principalment a aquells col·legiats/des que estan pre-jubilats, jubilats o pensionistes i obertes al públic, amb la finalitat de mantenir el contacte amb la professió i el sector, en general.


Més col·laboració UdL - Col·legis Professionals

Roberto Fernández, rector de la Universitat de Lleida (UdL) i Joan Monyarch, president de l’Associació de Col·legis Professionals de Lleida (CPA) han acordat aquest matí incrementar la col·laboració entre els col·legis professionals de Lleida i la Universitat. L’acord s’ha pres, el 28 de setembre, durant una entrevista mantinguda en la UdL, amb motiu de la presentació de l’Associació al nous rector. En la trobada també ha estat present Xavier Ticó i Josep Maria Solans.
 NOVETATS BIBLIOTECA

Las formas de medición y abono en obras de hormigón

En un nombre apreciable de casos, les disputes i els reformats en construcció sorgeixen d'una definició incompleta, (de vegades d'una absència), de les Formes d’Amidament i Abonament en el Plec de Condicions. El preu i el termini d'una obra estan molt lligats al detall del projecte. La qualitat global d'una obra inclou també l'absència d'increments injustificats de cost o de termini. En aquest llibre s'aborda el tema d'una manera directa. En els primers capítols s'expliquen els conceptes bàsics, la relació entre mesuraments i toleràncies i l'estructura dels preus bàsics. En els Capítols 3, 4 i 5 s'exposen 27 fitxes, escombrant els camps d'edificació i obres civils. Cada fitxa conté un plànol de l'element, les unitats corresponents i amb detall, les Formes de Mesurament i les Formes d'Abonament.

La casa al Pirineu
Evolució, arquitectura i restauració

La personalitat històrica, social i paisatgística de les comarques pirinenques ha creat una arquitectura tradicional de pedra i fusta de gran lògica constructiva. Els mestres de cases d'abans van saber bastir uns edificis senzills i confortables malgrat la dificultat geogràfica, el clima extrem i la precarietat econòmica. Actualment, es qüestiona molt el llegat històric de les cases fetes als Pirineus. Moltes de les preguntes que ens plantegem sobre la poca capacitat de diàleg entre la casa i el paisatge, i sobre les intervencions modernes s'aborden en aquest llibre. Es tracta d'una obra escrita de manera entenedora per un seleccionat equip d'especialistes, que és un homenatge a la gent de muntanya i als valors intemporals de la seva arquitectura.

Arqueologia urbana. Anàlisi de la Construcció 1750-1936

Tractat de construcció que descriu el moment històric i social de cada edifici que estudia, i els detalls constructius amb nombrosos i precisos dibuixos. Pot ser de gran ajut en l’àmbit de la rehabilitació d’edificis, o en processos previs a l’obra d’execució, de reconeixement, diagnòstic i projecte.

Articles tècnics

Aquests articles s’extreuen de Revistes, i estan disponibles en pdf.
Pots sol·licitar-los a la Biblioteca del Col.legi.

R-7431. Certificació dels aïllants tèrmics innovadors: aïllaments basats en fibres d’origen natural

R-7432. Madera aserrada para uso estructural

R-7438. Medir la eficiencia total de los edificios

Biblioteca Digital


Llibres en format PDF per descarregar


“Criterios para la gestión de la coordinación en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obra”

La Fundació MUSAAT publica una guia pràctica per a gestionar la coordinació de seguretat i salut a l’edificació. El treball, d’una manera sintetitzada i molt visual, pretén facilitar la tasca als Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació, oferint-los-hi procediments a seguir i consells pràctics que els seran molt útils a l’hora de realitzar la coordinació de seguretat, una activitat complexa que requereix control documental, així com l’establiment de protocols de comunicació entre els agents que intervenen.

Impermeabilización de muros

Apunts de l’Escola de l’Edificació, segons especificacions generals establertes pel Codi Tècnic de l’Edificació, en funció del tipus de mur, del tipus d’impermeabilització i del grau d’impermeabilització mínim exigits als murs.
  ÀREA TÈCNICA

Mapes estratègics de soroll

Els municipis de més de 100.000 habitants hauran d’aprovar els seus mapes de soroll abans d’un any. Abans del 30 de juny de 2012, els municipis de més de 100.000 habitants hauran d’aprovar els seus “Mapas Estratégicos de Ruido” (MER), segons estableix la Directiva Europea 2002/49 sobre avaluació i gestió del soroll ambiental.


HACE: Eina d'ajut a la qualificació energètica d'edificis

AIDICO ha desenvolupat un Software específic per a la certificació energètica dels edificis de nova construcció anomenat HACE i que es pot descarregar gratuitament des del portal de FIDE (Intercanvi de Dades a l'Edificació).


Mesurador de la qualitat de vida a la llar

L'Institut de Biomecànica de València (IBV) i l'Associació Nacional de Distribuïdors de Ceràmica i Materials de Construcció (ANDIMAC) han creat un mesurador de la qualitat de vida a la llar per comprovar si es troba adaptada a les necessitats de les persones que l'habiten.
  NORMATIVA I LEGISLACIÓ

Ampliació de termini de justificació de despesa dels ajuts del Pla Renova’t de Finestres

DOGC 5959, de 8 de setembre de 2011
ORDRE EMO 216/2011, de 29 d’agost, de modificació de l’Ordre ECF/610/2010, de 13 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Pla Renova’t de Finestres a Catalunya, i es fa pública la convocatòria per a l’any 2011.


Restabliment de l’Impost sobre el Patrimoni

BOE 224, 17 de setembre de 2011
Reial Decret-Llei 13/2011, de 16 de setembre, pel qual es restableix l’Impost sobre el Patrimoni, amb caràcter temporal.


Pla Renova’t d’electrodomèstics, calderes i aparells d’aire condicionat

DOGC 5966, de 19 de setembre de 2011
Resolució EMO/2136/2011 de 12 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores del Pla Renova’t d’electrodomèstics, de calderes i d’aparells d’aire condicionat a Catalunya, es fa pública la convocatòria per a l’any 2011.
  FORMACIÓ COL·LEGIAL

Cursos organitzats per l'ITL per al col·lectiu i subvencionats pel Col·legi

Nou Reglament Europeu de Productes de la Construcció i la seva influència en l’exercici professional.
A l’ITL , el 09 de novembre de 2011


Cèdules d’habitabilitat i criteris de tramitació i normativa
A l’ITL, el 14 i el 21 de novembre de 2011.


Sistemes per al sanejament i la restauració dels edificis de paleteria
A l’ITL, el 16 de novembre de 2011


Gestbuild
A l’ITL, el 30 de novembre de 2011
  AVANTATGES COL·LEGIALS

Oferta de la publicació CYPE 2011 “Instalaciones del edificio” per a col·legiats

Ja està a la venda el CURS TEÒRIC I PRÀCTIC que presenta pas a pas com realitzar el projecte real d’un habitatge unifamiliar (residencial privat) amb el programa INSTALACIONES DEL EDIFICIO v.2011 de Cype Ingenieros. Aquest llibre, composat per 3 parts, pretén ser una Guia de Referència en l’elaboració de projectes amb el programa INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE CYPE Ingenieros.
  FIRES I CONGRESSOS

GREENCITIES
2n Saló de l’Eficiència Energètica a l’Edificació

Màlaga, del 6 al 8 d’octubre


MUNICIPALIA
16è Saló Internacional d’Equipaments i Serveis Municipals

Lleida, del 18 al 21 d’octubre


BARCELONA MEETING POINT
15e Saló Immobiliari

Barcelona, del 19 al 23 d’octubre


FIMMA-MADERALIA
35ena Fira Internacional de Maquinària per a la fusta i per a Proveïdors del sector
Fusta-Moble.

València, del 25 al 28 d’octubre


CED 2011
Congrés Espanyol de Domòtica

Madrid, 19 i 20 d’octubre de 2011


SOSTENIBILITZA’T 2011
3r Congrés en Biologia de l’Hàbitat

Lleida, 29 d’octubre de 2001 • Ciutats verdes i intel.ligents: vehicle elèctric un primer pas
  Auditori CCCT de Lleida, el 4 d’octubre de 2011
 • I Fòrum de les Pimes de Lleida
  Auditori CCCT de Lleida, el 6 d’octubre de 2011
 • Gestió de la morositat i el cobrament d’impagats en les empreses
  Cambra de Lleida, el 6 d’octubre de 2011
 • Jornada sobre sistemes d’estalvi en l’enllumenat amb ESINOR
  CETILL, 10/10/2011
 • Fòrum Nacional sobre Descontaminació de Residus Perillosos
  Madrid, 19 d’octubre de 2011

   

Cliqueu aquí si no voleu rebre més aquest informatiu


Cliqueu aquí si no ho veieu bé