Heu d'activar les imatges per visualitzar correctament aquest contingut

El Consorci traspassa l'activitat a Inqua

Tota la activitat que duia a terme el Consorci Lleidatà de Control relacionada amb els sectors de Construcció, Obra Pública i Medi Ambient, a través dels seus centres de Lleida, la Pobla de Segur i Tarragona, es realitza ara amb la nova societat Inqua, segons ratificació de la Junta de Govern del 23 de setembre de 2010, acord que ja s’havia estat aprovat per l’assemblea dels aparelladors de l’11 de desembre de 2009.


Setmana d’Estudis Urbans: ciutats i creativitat

La incidència de la creativitat, la cultura i la innovació en la forma física, econòmica i social en les ciutats intermèdies ha estat l’eix central del debat de la X Setmana d’Estudis Urbans que s’ha celebrat a Lleida amb la participació de ponents, docents i investigadors de prestigi internacional. Les polítiques actives i futures, les idees i els valors creatius i artístics, les inversions econòmiques, els plans estratègics de cada ciutat i d’altres temes s’han exposat i debatut en ponències i taules rodones a la UdL amb l’assistència de més de 200 persones i amb col·laboració i el suport organitzatiu dels col·legis d’Aparelladors i Arquitectes de Lleida.
 NOVETATS BIBLIOTECA

Guía para la mejora de los estudios y estudios básicos de seguridad y salud en proyectos de edificación de Navarra

Aquest document, fruit del treball del Col.legi Oficial d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Navarra i la delegació de Navarra del Col·legi Oficial d’Arquitectes Basc Navarrès, té com a objectiu principal millorar el nivell de la qualitat dels Estudis i Estudis Bàsics de Seguretat i Salut que es realitzen en l’àmbit de l’edificació a Navarra, però és extensible a la resta de l’estat.

Guía de la baldosa de terrazo

Aquesta Guia és un Document Reconegut per a la Qualitat a l’Edificació per la Generalitat Valenciana amb el codi DRB 07/09 però no és, ni pretén ser-ho, un document preceptiu de caràcter normatiu. És un text de caràcter no obligatori que aporta recomanacions elaborades per diferents experts i professionals del sector, amb la pretensió de ser un document tècnic de referència per a la millora de la qualitat.

Recomendaciones y Pliego de Condiciones para Revestimientos de Mortero

L’objectiu de la publicació, elaborada i editada per AFAM, és establir les exigències precises per als revestiments de paraments amb morter, així com aportar un model de Plec de condicions tècniques sobre aquesta unitat d’obra per a la seva inclusió als projectes d’edificació, conforme al CTE.
 ÀREA TÈCNICA

Catàleg interactiu de construcció amb fusta

Dataholz.com proporciona informació sobre el comportament tèrmic, acústic, davant el foc i ecològic, de fustes, derivats de la fusta i elements constructius, aprovats per a la construcció en fusta per instituts de verificació acreditats.


La Ciutat Virtual d’Uponor, mostra els beneficis de les seves solucions en tot tipus d’edificis.

La multinacional d’origen finlandès UPONOR, especialista en el disseny i desenvolupament de solucions de climatització invisible i transport de fluïts en edificació, ha realitzat una Ciutat Virtual en 3D, accessible des de la seva web, gràcies a la qual tant els usuaris finals com els professionals de la construcció i arquitectura podran conèixer els atributs de les solucions com si les veiessin instal.lades en un edifici real: habitatges unifamiliars, plurifamiliars, hotels, oficines, naus industrials, etc.
  NORMATIVA I LEGISLACIÓ

Nou text refós de la Llei d’Urbanisme

DOGC 5686, de 5 d’agost de 2010
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.

Treballadors Autònoms

BOE 190, de 6 d’agost de 2010
Llei 32/2010, de 5 d’agost, per la qual s’estableix un sistema específic de protecció per cessament d’activitat dels treballadors autònoms.

  FORMACIÓ COL·LEGIAL

Cursos organitzats per l’ITL per al col.lectiu i subvencionats pel Col.legi

Col·locació de la pedra

A l’ITL, el 19 d'octubre de 2010.

El Director d’Execució i EHE-08

A l’ITL, dimarts i dijous, del 2 al 9 de novembre de 2010.

  FORMACIÓ EXTERNA

Grau d’Enginyeria d’Edificació per Arquitectes Tècnics, de LA SALLE

Curs d’adaptació d’arquitectura tècnica a enginyeria d’edificació amb avantatges per col·legiats, en virtut del conveni signat pel Col·legi. Inici: octubre

Grau d’Enginyeria d’Edificació per Arquitectes Tècnics, de la Universitat Europea de Madrid

Formació en format presencial, semipresencial i telepresencial, amb horari compatible amb l’activitat professional. Inici: octubre  • Curs de materials en bioconstrucció: cap a una arquitectura més sostenible els dilluns del 4 al 25 d’octubre.
  • Curs de funcions i responsabilitats dels tècnics municipals els dimecres del 6 al 27 d’octubre.
  • Curs d’aplicacions del SIG a l’urbanisme cadastre i patrimoni els divendres del 8 al 15 d’octubre.
  • Curs d’intel·ligència emocional aplicada a la construcció els dilluns i dimecres del 18 al 27 d’octubre.
  • Curs de la calç i les seves aplicacions en arquitectura el divendres, dissabte i diumenge del 22 al 24 d’octubre.
  • Curs d’iniciació a la bioconstrucció: Ecologia, energia i salut els dimarts del 26 d’octubre al 16 de novembre.

   

Cliqueu aquí si no voleu rebre més aquest informatiu


Cliqueu aquí si no ho veieu bé