Heu d'activar les imatges per visualitzar correctament aquest contingut
Núm.1 - Octubre de 2009

 NOTÍCIES

Primera Edició Digital

L’Informatiu, s’edita des d’avui, en suport digital. El Butlletí Informatiu del Col·legi que ha facilitat informació de l’actualitat tècnica, social, de serveis i cultural, en format Din A-3 i en suport paper, a tots els col·legiats, durant els darrers anys, passa a partir d’ara a compaginar-se, en diferents àrees informatives i a distribuir-se en format digital i a través de correu electrònic. Aquestes notícies estaran a l’abast dels tècnics, gabinets, mitjans de comunicació i altres, periòdicament, redactat pels serveis de Biblioteca, Premsa i Protocol i coordinat pel Departament de Comunicació, amb la col·laboració del Departament d’Informàtica del Col·legi.


Oberta la pre-inscripció per convalidar el títol de Grau d’Enginyeria d’Edificació

El col•legiats interessats, amb titulacions anteriors, hauran de cursar estudis complementaris a l’UdL fins obtenir 63 crèdits. Es preveu que es comencin a impartir les classes a primers del 2010 i ja hi ha més d’un centenar de d’aparelladors i arquitectes tècnics pre-inscrits, gairebé la meitat del col•lectiu de Lleida.

 NOVETATS BIBLIOTECA

Documentación del control de la obra en cumplimiento del CTE

El Col.legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de la Regió de Múrcia ha realitzat un estudi per seleccionar els components d'un Control de Mínims, i ha elaborat la Documentació de control, seguint les pautes del CTE...


Guía acústica de la construcción

Aquesta Guia, revisada i adaptada al CTE, s'ha elaborat amb l'objectiu d'aglutinar i sintetitzar els aspectes tècnics i pràctics de la temàtica. ÀREA TÈCNICA

Catàleg d'Elements Constructius del CTE

El CTE és un reglament basat en prestacions, que defineix un conjunt d'exigències bàsiques de qualitat que han de complir els edificis per a satisfer els requisits bàsics establerts a la LOE.


Guia d'aplicació del DB-HR

L'objecte d'aquesta Guia és facilitar l'aplicació pràctica del Document Bàsic de Protecció davant el Soroll del Codi Tècnic de l'Edificació.  NORMATIVA I LEGISLACIÓ

Decret per regular el Registre de Sol.licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya i els procediments per adjudicar-los

El 13 de juliol de 2009, es publica al DOGC 5419, el Decret 106/2009, de 19 de maig, pel qual es regulen el Registre de Sol.licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya i els procediments d'adjudicació dels habitatges amb protecció oficial.


Publicada al DOGC la Llei de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

El 28 de juliol de 2009 es publica, al DOGC 5430, la Llei 13/2009, del 22 de juliol, de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. FIRES, CONGRESSOS, CURSOS I SEMINARIS

L'ITL organitza el primer Màster de Bioconstrucció d'Espanya a l'UdL

L'Institut Tecnològic de Lleida està ultimant els mòduls per a impartir, en col·laboració amb la Universitat de Lleida (UdL), el Primer Màster de Bioconstrucció, que s'inciarà el proper curs 2009-10, l'1 d'Octubre.


Fira d'Aigua Tecnologia i reg "Aqua-tech" a Lleida

Serveis Integrals Agronòmics han programat, del 18 al 21 de novembre de 2009, la primera edició de la Fira "Aqua-Tech Lleida. Un certàmen d'aigua, tecnologia i reg que es podrà visitar de les 10 a les 19 hores, als camps elisis de Lleida.
  • Exposició de Coma Estadella i La Petite Galerie a la Sala del Col.legi, fins el 16 d'octubre de 2009.
  • Fira d'Aigua Tecnologia i reg, del 18 al 21 de novembre de 2009 a Lleida.
  • Saló Internacional de la Construcció, del 2 al 7 de novembre de 2009 a París.

   

Per no rebre més aquest informatiu