Heu d'activar les imatges per visualitzar correctament aquest contingut
Núm. 49 -  novembre de 2013


Assemblea Col·legial

La Junta de Govern del Col·legi ha convocat assemblea general de col·legiats pel proper 12 de desembre, a les 18.30 hores, en segona convocatòria, a la sala d’actes del col·legi.

La Llei catalana de Col·legis professionals

El conseller de Justícia afirma que la Llei Catalana de Col·legis Professionals serà de primera divisió i ha de regular l’activitat dels col·legis professionals de Catalunya.

La UdL no atorga la titulació d’Enginyeria d’Edificació

La Universitat de Lleida (UdL) ha canviat de nou la titulació d’Enginyeria Tècnica per la Grau d’Arquitectura Tècnica, amb caràcter retroactiu, després que un bon nombre d’estudiants universitaris hagin cursat aquests estudis i tinguin el resguard del títol d’Enginyeria d’Edificació.

Pare Noel visitarà el Col·legi el 26 de desembre

El Pare Noel visitarà el col·legi d’Aparelladors el dia 26 de desembre de 2013, a partir de les 12 del migdia. NOVETATS BIBLIOGRÀFIQUES

Llibres per consultar o treure en préstec
a la Biblioteca del Col·legi


Experto en Certificación Energética de Edificios Existentes. Herramienta CE3X

Que els tècnics i altres responsables de l'execució de la qualificació energètica d'edificis existents puguin conèixer i interpretar el contingut del procediment de Certificació Energètica d'Edificis nous i existents. S'adquiriran els coneixements bàsics per gestionar el programa CE3X per tal de modelar els diferents tipus d'immobles existents i obtenir la seva qualificació energètica, exposant els coneixements per obtenir, valorar i interpretar els valors obtinguts, i introduir les mesures de millora per obtenir una qualificació de l'immoble millorada.

Calificación energética de los edificios. Certificado de profesionalidad

Aquest manual ha estat elaborat d’acord a la normativa específica associada als Certificats de Professionalitat, un material didàctic dirigit a oferir una base tècnica i pràctica indispensable per a emprendre accions de formació.

Prefabricación ligera de viviendas

Aquesta publicació és un fragment de la Tesi Doctoral “Incursiones experimentales en vivienda prefabricada” de l’autor. El text recull les premisses teòriques dels treballs d’investigació de l’autor en el camp de la vivenda industrialitzada eficient, i fa un recorregut a les incursions de l’arquitectura moderna associades a la reflexió de la vivenda prefabricada del futur.


Articles tècnics

Articles extrets de Revistes, disponibles en pdf, que pots descarregar directament si t’autentiques amb el teu login i pasword (el mateix de l’àrea restringida).


R-7737-Certificar l’eficiència energètica dels edificis existents

R-7738-Ja hi cabrà l’ascensor?

R-7743-Nuesvos requisitos de los productos de construcción

R-7744-Buenas prácticas en instalaciones con bomba de calor geotérmica


BIBLIOTECA DIGITAL

Llibres o documents en pdf, per descarregar directament si t’autentiques amb el teu login i pasword (el mateix de l’àrea restringida).


Manual para el profesor de Seguridad y Salud en el trabajo

Aquest manual pretén ser un material eminentment pràctic, concret, presentant de manera breu les característiques dels possibles riscos i la manera immediata de prevenció. No es pretén fer un "manual" del prevencionista de nivell bàsic (per això ja hi ha el material adequat), sinó fer un material per a la "integració" de la prevenció en el desenvolupament quotidià de l'activitat laboral (i, fins i tot no laboral).

Guía sobre termografía para aplicaciones en edificios y energía renovable: guía para la inspección de edificios, paneles solares y turbinas eólicas

Guia adreçada a tots els interessats en l’ús de càmeres termogràfiques per a les aplicacions de construcció i d’energia renovable.

Termografías para diagnóstico de edificios: descubra una amplia variedad de aplicaciones

Les càmeres termogràfiques són poderoses eines per a la supervisió i el diagnòsic de l’estat dels edificis, i aquesta guia introdueix al lector en aplicacions d’inspecció d’edificis i consells útils per triar la càmera termogràfica adequada per la seva aplicació en construcció i energia renovable.

Guía práctica del coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de obras de construcción

L’objecte d’aquesta guía és posar a disposició dels professionals les recomanacions i experiències aportades per tècnics experts (Coordinadors / es, Autoritat Laboral, Osalan, Empreses, etc.), que actuant sobre les condicions de treball, en les diferents fases de les obres, permetent una adequada planificació i integració de la Seguretat, amb la finalitat de l'eliminació / reducció de lasinistralitat en la construcció.
  ÀREA TÈCNICA

Nova aplicació interactiva SIKA: E-HOUSE

SIKA E-HOUSE é un edifici residencial virtual interactiu dissenyat per a il.lustrar els treballs típics de construcció i manteniment que es necessiten en una casa. S’ha desenvolupat per ajudar als usuaris a identificar ràpidament els productes Sika que responen a les seves necessitats de construcció, o manteniment, habitació per habitació.


Programes de càlcul d’URSA per aïllament i per rehabilitació energètica

Programes de suport per al càlcul de coeficients tèrmics i acústics, i per al càlcul dels estalvis energètics que es poden aconseguir amb la rehabilitació tèrmica de l’envoltant dels edificis, façanes, cobertes i terres. Etc.
  NORMATIVA I LEGISLACIÓ

BOE 244, 11/10/2013

Resolució, de 9 de setembre de 2013, de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia, complementària de la de 25 de juny de 2013, del Consell d'Administració, per la qual s'estableixen les bases reguladores i convocatòria del programa d'estalvis per a la rehabilitació energètica d'edificis existents del sector residencial


Nous documents d’ajuda per interpretar el nou DB-HE

Ja s’han publicat a la plana web del Codi Tècnic de l’Edificació els documents de suport i ajuda del nou Document Bàsic d’Estalvi Energètic 2013: DA DB-HE/1 i DA DB-HE/2 Aquests documents, elaborats pel Ministeri de Foment, encara que no siguin obligatoris, conformen, junt amb el text articulat del Codi, el marc regulador aplicable.


Noves Notes Tècniques de Prevenció de l’INSHT

L’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball ha publicat les NTP que complementen la sèrie 28a de 2013 (del núm.973 al 984). Són documents breus que tracten un tema preventiu concret, amb orientació eminentment pràctica, com a suport als tècnics prevencionistes. Entre d’altres títols, cal destacar la de Bastides penjades mòbils d’accionament motoritzat, protectors auditius o anàlisi cost-benefici de la ‘acció preventiva.
  • Assemblea general de col·legiats
    12 de desembre de 2013, a la Sala d’Actes del Col·legi


  • Cursos ITL
  • CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA. Especialització sector terciari
    Del 18 al 20 de novembre de 2013
  • Les humitats als edificis
    29 de novembre de 2013

   

Cliqueu aquí si no voleu rebre més aquest informatiu


Cliqueu aquí si no ho veieu bé