Heu d'activar les imatges per visualitzar correctament aquest contingut

Avantatges del formigó certificat

Un control més exhaustiu i acurat realitzat en les plantes de formigó comporta la possibilitat de fer altres controls repetitius, a peu d’obra, reduint considerablement l’establiment de provetes i residus, beneficiant el medi ambient i prevenir riscos, d’acord amb la nova instrucció EHE-08, segons es va posar de manifest en la jornada tècnica sobre la certificació de formigó, realitzada el 21 d’octubre de 2010.


Primer Premi Edifica 2010

El Col·legi d’Aparelladors i la Universitat de Lleida han creat el Primer Premi Edifica per guardonar el millor projecte de Fi de Carrera de la Titulació d’Arquitectura Tècnica i del Grau d’Enginyeria d’Edificació. La convocatòria està oberta fins el 30 de novembre de 2010 i el lliurament del premi es farà durant el dinar de germanor anual dels aparelladors, previst pel mes de desembre.
 NOVETATS BIBLIOTECA

Marketing practico para arquitectos y profesionales de la construcción. Cómo hacer un plan para conseguir clientes

L’autor explica el motiu de la publicació d’aquest llibre, argumentant que hi ha una necessitat dels professionals de la construcció no només de treball sinó de ser capaços de buscar formes d’aconseguir treball.

Manual ilustrado para la instalación domótica. La tecnología entra en casa

Aquest Manual ha estat editat amb la intenció d’ajudar a desenvolupar i aplicar el coneixement necessari per a la creació d’una instal·lació domòtica i aconseguir mitjançant operacions senzilles facilitar la gestió a l’usuari de l’habitatge.

Método Rehabimed para la rehabilitación de la arquitectura tradicional mediterránea (pdf)

Rehabimed és un projecte que planteja com a objectiu principal reforçar l’activitat de rehabilitació i manteniment de l’arquitectura tradicional mediterrània , com a factor de desenvolupament sostenible.
 ÀREA TÈCNICA

Una web informarà als compradors de nous habitatges sobre l’estat de l’edifici

L’empresa Soft (creadora de Presto), Vies i Construccions i la Universitat Europea de Madrid han desenvolupat una eina informàtica, “Presto Repasos”, per a generar una web de l’edifici que es lliurarà als compradors de nous habitatges. Inclou el Llibre de l’Edifici i serveix de guia per a detectar incidències i enviar-les al promotor.


El Ministeri de Vivenda inscriu les certificacions DAU i ApTO al Registre General del Codi Tècnic de l’Edificació

El Ministeri de Vivenda, per resolució de 3 de setembre, ha inscrit al Registre General del Codi Tècnic de l'Edificació –CTE- l’ITeC com a organisme autoritzat per a la concessió del DAU (Document d'Adequació a l'Ús) i del ApTO (Aptitud Tècnica a l'Obra), ambdues certificacions (el DAU de productes i l’ApTO d'activitats) creades per l’ITeC.
  NORMATIVA I LEGISLACIÓ

Adaptació de la Llei de Col.legis Professionals

Al DOGC 5729, de 6 d’octubre de 2010, es publica el Decret Legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per a l’adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior.

Modificació Reglament espectacles públics i activitats recreatives

Al DOGC 5709, de 7 de setembre de 2010, es publica el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

  FORMACIÓ COL·LEGIAL

Cursos organitzats per l’ITL per al col.lectiu i subvencionats pel Col.legi

Utilització de la bentonita en la construcció

A l’ITL, el 18 de novembre de 2010

La professió dels col.legiats del CAATEELL desprès de la Llei Òmnibus

A l’ITL, el 24 de novembre i l’1 de desembre de 2010

  FORMACIÓ EXTERNA

Curs d’expert en Dret Urbanístic i Curs d’Expert en peritatge

Cursos on-line, organitzats conjuntament per la Revista de Dret Urbanístic i la UNED
 FIRES I CONGRESOS

5è Saló de la Bioconstrucció
8enes Jornades Tècniques d’Arquitectura Tradicional i Bioconstrucció

12, 13 i 14 de novembre de 2010, a Graus (Osca)
Termini d’inscripció: fins al 5 de novembre de 2010


Ir Congrés de Rehabilitació i Reforma en fusta

3 i 4 de novembre, a València


  • Curs de “La seguretat en estructures”, el dimecres 3 de novembre.
  • Curs de “Presto perfeccionament”, el dilluns, dimarts i dimecres del 8 al 10 de novembre.
  • Curs de “Pèrits judicials i valoracions dels danys”, els dilluns i dimecres del 8 al 29 de novembre

   

Cliqueu aquí si no voleu rebre més aquest informatiu


Cliqueu aquí si no ho veieu bé