Heu d'activar les imatges per visualitzar correctament aquest contingut

El Col·legi aposta per la viabilitat d’Inqua

La Junta del col·legi d’Aparelladors creu en la viabilitat d’Inqua, segons es va posar de manifest durant l’assemblea extraordinària de col·legiats on es va aprovar també el traspàs de la cartera de clients de SegurCat a la corredoria del Col·legi de Barcelona i l’inici de la liquidació de l’ITL

2014, Any de la Certificació Professional

El Col·legi d’Aparelladors de Lleida s’ha sumat a la iniciativa creada pel Consell de l’Arquitectura Tècnica d’Espanya i el Consell de Col·legis de Catalunya que desenvolupa el sistema d’acreditació professional.

El Col·legi torna a reclamar el títol d’Enginyeria en Edificació a la UdL

El Col·legi d’Aparelladors torna a reclamar a la Universitat de Lleida l’expedició del títol de Grau d’Enginyeria en Edificació com ha fet la Universitat de Sevilla pels universitaris que no han rebut l’acreditació i que van acabar la carrera, abans del canvi de denominació d’aquesta titulació. NOVETATS BIBLIOGRÀFIQUES

Llibres per consultar, o treure en préstec,
a la Biblioteca del Col·legi


Contratación Pública de obras. Pautas, claves y praxis

L’obra ofereix al lector un manual que aborda, de forma molt àmplia i amb una visió marcadament pràctica, el procés de contractació de l’obra púlbica. Es tracta d’una obra, que encara que rigorosa en l’aplicació de la normativa vigent, pretén oferir una visió de caràcter més tècnic, convertint-se d’aquesta manera en una guia fonamental de referència per a la contractació d’obres en el sector públic.

Abecé de las instalaciones 2

El segon volum de l’Abece de les instal.lacions (tenim a la Biblioteca el primer) és una continuació ampliada, i més extensa, del primer volum, amb infinitat de taules, gràfics, exemples i amb el denominador comú de la preocupació per la sostenibilitat i per optimitzar energèticament les instal.lacions elèctriques, de climatització, de calefacció, etc.

Aprender Autocad 2013 con 100 ejercicios prácticos

Amb aquest manual s’aprèn a manejar de forma còmoda les eines bàsiques, amb les novetats d’aquesta versió, que incrementa les possibilitats de creació i disseny tècnic.

Biblioteca Digital

Llibres o documents, en pdf, per descarregar directament si t’autentiques amb el teu login i pasword (el mateix de l’àrea restringida).


Estudio de requisitos de prevención en la internacionalización de empresas de construcción

L’Institut Regional de Seguretat i Salut en el Treball de la Comunitat de Madrid i la Fundació Agustín Betancourt han editat un estudi sobre la prevenció en la internacionalització de les empreses de construcció, que analitza les diferents perspectives que en el tractament de la prevenció de riscos laborals es realitzen en diferents països i analitza les tendències sobre aquest tema en l’àmbit internacional, especialment els països més representatius en l’activitat constructiva.

Pautes per a la tria sostenible de fusta en elements urbans

El consum de fusta, ja sigui en elements de mobiliari urbà o en altres apli-cacions, és una bona elecció des del punt de vista ambiental, Per garantir que la utilització de fusta no porti associada cap pràctica que pugui enfosquir aquestes excel·lents qualitats, cal tenir en compte dos aspectes importants.

Ecoeficiencia en la arquitectura

Una publicació que analitza casos pràctics d’eco eficiència en el disseny de l’edificació i rehabilitació d’immobles. L’opinió i l’experiència dels autors en temes d’edificació sostenible, permetrà als professionals del sector verificar la viabilitat del concepte d’eco eficiència, constatant, amb aquests casos exposats, la seva eficàcia.

Madera sostenible de frondosas estadounidenses. Guía de especies

Aquesta publicació està dissenyada per ajudar els prescriptors, fabricants i consumidors finals a entendre les propietats físiques i mecàniques i les possibles aplicacions de les principals espècies comercials de frondoses nord-americanes, proporcionant així l'eina necessària per fer una elecció raonada.

Cubiertas de cobre

La publicació pretén facilitar a tècnics, contractistes i instal.ladors de cobertes la informació tècnica per a dissenyar i els sistemes per a instal.lar cobertes de coure, un material sostenible que preserva el medi ambient. També conté alguns detalls de com emprar el coure per façanes, canaleres i rematades generals.
  ÀREA TÈCNICA

Casos d’estudi CTE-HE

L’Associació Nacional de Fabricants de Materials Aïllants (ANDIMAT) ha iniciat una sèrie de casos d’estudi, que anirà inserint a la seva plana web, i que pretenen ajudar als tècnics responsables de justificar el compliment del nou CTE-HE1. El primer cas d’estudi complet és: “CASO 1-Simulación energética de un edificio plurifamiliar de 7 plantas entre medianeras” i es pot accedir clicant a l’enllaç.


Guia de Canvis del nou document bàsic del CTE DB-HE

El Nou Document Bàsic d’Estalvi d’Energia, del CTE, aprovat al setembre de 2013, ha entrat en vigor el 12 de març de 2014. L’empresa Rockwool disposa, a la seva plana web, d’una Guia amb els principals canvis d’aquest document per consultar i descarregar gratuïtament. A banda, també disposa d’un servei tècnic que ofereix assessorament per a la correcta aplicació d’aquest nou document bàsic.


Nova versió de l’aplicació informàtica TCQ2000 v.4.2

La nova versió TCQ2000 incorpora diverses millores entre les que destaquen l’exportació a BIM, la importació d’amidaments generats amb BIM, la possibilitat de capturar les dades d’un moment determinat del pla de treball i poder fer comparacions amb l’estat d’altres períodes. El mòdul de gestió mediambiental a més de conèixer quins elements no tenen les dades ambientals completes, permet especificar quina és la mancança (energia, CO2, etc.), disposa també d’una nova opció per analitzar gràficament aquestes dades.
  NORMATIVA I LEGISLACIÓ

DOGC 6562, 14/02/2014

RESOLUCIÓ EMO/263/2014, de 10 de febrer, per la qual es determinen les activitats preventives que han de desenvolupar les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social a Catalunya durant l’any 2014.

DOGC 6568, 24/02/2014

Llei 3/2014, del 19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció.  CONVOCATÒRIA DE BEQUES I PREMIS

IX Concurs Aula ceràmica Hispalyt: Façanes ceràmiques

Aquest concurs està promogut per Hispalyt mitjançant l’Aula Universitària Ceràmica Hispalyt, creada després de la signatura d’un conveni de col.laboració amb la Universitat Politècnica de Madrid, amb l’objectiu de fomentar activitats i iniciatives docents que serveixin per a enfortir la presència dels materials ceràmics, integrant-los al projecte arquitectònic.
  MÓN LABORAL

L’Associació Intercol·legial de Catalunya crea la primera borsa de treball entre Col·legis Professionals

L’Associació Intercol.legial de Col·legis Professionals de Catalunya, ha creat una borsa de treball intercol.legial amb l’objectiu de potenciar l’ocupació a Catalunya. El portal web és una eina per cercar ofertes de treball per àmbits professionals molt diversos i també per publicar ofertes  • La Paeria aprueba una tasa de penalización para los pisos vacíos
  • CiU denúncia que Lleida es la capital amb l’aigua més cara d’Espanya
  • Abandó del patrimoni en el centre històric de Lleida
  • Monogràfic de la revista del Col·legi dedicat a la Memòria del 2013


   

Cliqueu aquí si no voleu rebre més aquest informatiu


Cliqueu aquí si no ho veieu bé