Heu d'activar les imatges per visualitzar correctament aquest contingut

L’assemblea aprova per unanimitat el pla de viabilitat del Col·legi

L’assemblea extraordinària d’aparelladors ha aprovat, el 14 de març de 2013, el Pla de Viabilitat i Reestructuració de les entitats i empreses del Col·legi, proposat per la Junta de Govern, amb la finalitat de trobar el grau òptim i l’estabilitat necessària per la seva viabilitat futura. El Pla, està basat en dos acords que està previst que es desenvolupin en el curs d’un any.

Oberta la inscricpió pel Màster de Bioconstrucció

L’Institut Tecnològic de Lleida, la Universitat de Lleida (Udl) i l’Institut Espanyol de Baubiologie (IBN) han obert la pre-inscricpió per la 8èna edición Màster en Bioconstrucció, on line, semipresencial, de 60 crèdits ECTS. NOVETATS BIBLIOGRÀFIQUES

Llibres per consultar o treure en préstec
a la Biblioteca del Col·legi


Propuestas metodológicas para valoración de inmuebles urbanos

Per a la consecució del valor dels immobles es poden aplicar diferents tècniques i criteris de valoració. En aquest llibre es consideren dues tipologies diferents i es distingeixen tres procediments o mètodes bàsics de valoració immobiliària. Es poden classificar les valoracions en dos tipus: administrativa i discrecional, consolidant-se com eixos principals en què s'aglutinen els diferents mètodes existents de valoració

Pequeño Manual del Proyecto sostenible

Aquest llibre és una guia pràctica i sintètica per a pensar i redactar els projectes d’arquitectura i urbanisme des de la perspectiva de la sostenibilitat mediambiental. Mitjançant 69 preguntes i respostes relatives a l’emplaçament, la definició del programa i les diferents fases del projecte, el manual posa sobre la taula qüestions essencials per a que un edifici respongui de manera eficient a les premisses bàsiques de la sostenibilitat.

Guía de indicadores ambientales en el sector de la construcción

Aquesta guia té com a objectiu posar a disposició de les empreses del sector de la construcció, així com d’altres relacionades, alguns exemples d’indicadors ambientals específics i particularitzats per la seva activitat de forma que es converteixin en una eina bàsica per a una gestió ambiental eficaç

Articles tècnics

Articles extrets de Revistes, disponibles en pdf, que pots descarregar directament si t’autentiques amb el teu login i pasword (el mateix de l’àrea restringida).


R-7666-La acústica y los arquitectos: anàlisis práctico del CTE

R-7667-Optimizar un sistema radiante

R-7668-Sistemas radiantes, claves para dar con el equilibrio térmico
  ÀREA TÈCNICA

Guía de incorporación de energías renovables en la edificación

Aquesta Guia, editada per l’Institut Valencià de l’Edificació, analitza com integrar les energies renovables a l’edificació, estudiant aspectes de disseny, tècnics i econòmics que s’han de tenir en compte per a incorporar-los tant a nous edificis com als ja existents. Aquesta Guia és un visor de documents, que es pot adquirir completa o per capítols independents. A la Biblioteca del Col·legi l’hem adquirit i pots consultar-la íntegrament.


Herramienta VERDE RH Residencial

És una eina senzilla per avaluar les intervencions de rehabilitació que es realitzen als edificis de vivenda col·lectiva. Concebuda com a eina de diagnosi i avaluació. Recull un enfocament transversal del desenvolupament sostenible, que permet quantificar les millores ambientals, socials i econòmiques que resultin del procés rehabilitador d’un edifici d’habitatges. Des de l’enllaç de la plana web pots descarregar-la en format pdf o en full de càlcul Excel (versió 2007).
  MON LABORAL

La xarxa EURES

Mitjançant la xarxa EURES, el portal europeu de la mobilitat professional, es pot trobar fàcilment informació sobre les oportunitats d’ocupació i aprenentatge a Europa. Els Serveis Públics de l’Espai Europeu han establert una xarxa de cooperació per facilitar la mobilitat de la mà d’obra i la transparència del mercat de treball a la Unió Europea.  NORMATIVA I LEGISLACIÓ

BOE 40, 15/02/2013
Ordre PRE/199/2013, de 29 de gener, per la qual es defineix el format de lliurament de les dades conservades pels operadors de serveis de comunicacions electrònics o de xarxes públiques de comunicacions als agents facultats.

BOE 46, 22/02/2013
Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària AEM 1 “Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat per Reial Decret 2291/1985, de 8 de novembre.

BOE 47, 23/02/2013
Reial Decret-llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de recolzament a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació.

  CONVOCATÒRIA DE BEQUES I PREMIS

Premi internacional Ciutat de Lleida 2013

L’Ajuntament de Lleida convoca la cinquena edició del Premi Internacional Ciutat de Lleida amb l’objectiu de reconèixer socialment i institucional la tasca desenvolupada en favor de la visibilització, presència o ressò internacional de la ciutat de Lleida i la seva àrea d’influència.


Premis Construmat 2013

El Saló Internacional de la Construcció, CONSTRUMAT BARCELONA, convoca la 15a edició dels Premis Construmat d’innovació i sostenibilitat a la construcció. En aquesta edició s’incorpora la internacionalització dels premis. El termini de lliurament de la documentació finalitza el 20 de març de 2013.


Premis Catalunya Construcció

El Col·legi d’Aparelladors de Barcelona amb la col·laboració del Consell de Col·legis de Catalunya i d’Arquinfad organitza la els Premis Catalunya Construcció per premiar les persones que amb el seu treball han contribuït a millorar la qualitat, la gestió, la sostenibilitat, la innovació i la seguretat en la construcció. La convocatòria, és oberta fins el 5 d’abril i s’adreça a tot el món de la construcció. Les obres de les candidatures s’han d’haver acabat durant els anys 2011 o 2012.


  Cursos ITL
 • Estintolaments. Ampliació
  Divendres 15 de març de 2013, de 9 a 14h
  Professor: César Cano
  Sala d’Actes del Col.legi d’Aparelladors
 • Com es redacta un ITE
  Dimecres 20 de març de 2013, de 17 a 21h
  Professor/s: Miquel Mateus i Carles Pubill
  Sala d’Actes del Col.legi d’Aparelladors
 • 8a edició del Màster online semipresencial de Bioconstrucció

   

Cliqueu aquí si no voleu rebre més aquest informatiu


Cliqueu aquí si no ho veieu bé