Heu d'activar les imatges per visualitzar correctament aquest contingut

Signatures en defensa del Grau d’EE

El Col·legi d’Aparelladors de Lleida s’ha sumat a la campanya de recollida de signatures en defensa del Grau d’Enginyeria d’Edificació. Una campanya que està impulsada per la Conferencia de Directors de les Escoles que imparteixen Enginyeria d’Edificació (CODATE) i de la que ja s’ha recollit prop d’un centenar de signatures a Lleida que s’afegiran a les que s’estan recollint arreu d’Espanya per lliurar-les al Ministeri d’Educació en defensa de l’Autonomia Universitària.

FLS construeix l’embassament de WuKro

La Fundació Lleida Solidària (FLS) ha iniciat les obres de construcció d’un embassament per emmagatzemar aigua per poder regar 100 hectàrees de l’horta de Wukro (Etiòpia) amb la finalitat que 300 famílies puguin conrear les seves parcel·les i aconseguir productes de subsistència.

Lluís Trepat exposa a la sala Coma Estadella

L’artista Lluis Trepat presenta a la sala Coma Estadella del col·legi d’Aparelladors la seva obra “Opart”. Una mostra de 29 peces, dibuixades majoritàriament en paper i realitzades amb tinta xinesa i d’altres a base d’una mescla de pintura i objectes volumètrics. L’exposició s’inaugura demà divendres, dia 2 de març, a les 8 del vespre i romandrà oberta fins el 23 de març, els dies laborables de 6 a 9 del vespre. NOVETATS BIBLIOGRÀFIQUES

Llibres per consultar o treure en préstec a la Biblioteca del Col·legi


Llibres de Preus de referència 2012
NOU FORMAT EN LLIBRE ELECTRÒNIC

Col·lecció de llibres en format electrònic (EPUB) que conté una selecció de 50.000 elements constructius d’obra nova i manteniment habituals en obres d’edificació, urbanització, enginyeria civil i rehabilitació-restauració, amb seguretat i salut, assaigs de control de qualitat i despeses indirectes, extrets del Banc BEDEC Preus/Plecs de l’ITEC.

Propiedades de los materiales y elementos de construcción

Aquest llibre analitza les propietats tècniques, mecàniques, reològiques i tèrmiques dels materials que s’han d’utilitzar en obra, i la seva relació amb els fenòmens ondulatoris, aparents, temporals i de durada; els seus costos, les repercussions sobre la salut i les serves implicacions ecològiques.

Manual del Ingeniero de Edificación: guía para la inspección edilicia

Aquest manual pretén ser una guia d’estudi bàsic de la patologia que presenten els edificis construïts, identificant cronològicament les causes dels danys i identificant les lesions , amb un recorregut eminentment gràfic, amb la intenció de servir de catàleg en la realització d’Informes tècnics o d’inspecció de construccions.

Manual del Ingeniero de Edificación: guía para el control de materiales

Aquest manual pretén recollir un catàleg amb els materials que intervenen en el procés constructiu, identificant alfabèticament la seva denominació, així com els requisits exigibles segons les normes UNE, la Directiva 89/106 sobre productes de la construcció i la resta de normativa aplicable per a la seva certificació obligatòria i voluntària, amb l’objecte de recolzar els criteris a seguir per a utilitzar-los en edificació, per part dels professionals que intervenen en el projecte i execució de les obres.

La Seu Vella a Escaire i Cartabó

El delineant Fèlix Montagut publica un llibre amb més de cinquanta dibuixos del monument més emblemàtic de Lleida. Escaire, cartabó, llapis i retolador calibrat es converteixen en mans de Fèlix Montagut en instruments de precisió, capaços de recrear amb la delicadesa que s'aprecia en cadascuna de les làmines la vista de La Seu Vella des de diferents indrets de la ciutat de Lleida.

Articles tècnics

Articles extrets de Revistes, disponibles en pdf, que pots sol·licitar a la Biblioteca del Col·legi.


R-7523 Cómo ventilar un edificio con métodos naturales

R-7524 El arquitecto técnico ante el nuevo reglamento de productos de construcción europea

R-7525 Protecciones de huecos de paso de instalaciones de grandes dimensiones o patinillos

R-7528 Riesgo de caída a distinto nivel en los trabajos en cubiertas ligeras

Biblioteca Digital


Llibres en format PDF per descarregar directament


Manual de Accesibilidad para Técnicos Municipales

El present manual inclou especificacions tècniques, pautes i recomanacions basades en l'experiència sense adaptar estrictament als paràmetres del marc normatiu vigent en matèria d'accessibilitat universal. Els seus continguts pretenen proporcionar criteris bàsics d'actuació amb independència dels canvis que incorpori l'esmentada normativa, que, en qualsevol cas, haurà de ser respectada.

Sistemas constructivos con Placa de Yeso Laminado

Es descriuen les condicions dels productes i elements que constitueixen els Sistemes de Placa de Guix Laminat, per a la realització d’envans i sostres, així com els paràmetres de disseny i recomanacions per a la correcta instal.lació en obra.

Manual de mecánica de suelos y cimentaciones

Manual editat per la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED).

Instrucción de Acero Estructural EAE.

Publicació que recull a més de la part dispositiva inclosa al Reial Decret, el contingut complet de la Instrucció d’Acer amb la incorporació d’un conjunt de comentaris de la Comissió Permanent d’Estructures d’Acer.
  ÀREA TÈCNICA

Fitxes d’educació ambiental de Fundació Gas Natural Fenosa

Nova fitxa pedagògica sobre energia geotèrmica


Nou portal a Internet per ajudar als professionals de la rehabilitació

L’empresa Onduline ha confeccionat una nova web que concentra gran quantitat d’informació sobre arquitectura, cobertes, façanes, teulats i diversos projectes de rehabilitació, amb l’objectiu d’ajudar als professionals en el sector de la rehabilitació.


Aidico crea una eina gratuïta per a la certificació energètica d’edificis

L’Institut Tecnològic de la Construcció, Aidico, ha desenvolupata una softwares específic per a la certificació energètica dels edificis de nova construcció. S’anomena HACE (Herramienta de Ayuda a la Certificación Energética) i es pot descarregar gratuitament des de la plana web de Fide (www.fide.org.es).

  NORMATIVA I LEGISLACIÓ

Modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme

Al DOGC 6077, de 29 de febrer, s’ha publicat la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.


La Generalitat de Catalunya disposa d’una pàgina web amb tota la informació sobre les Lleis Òmnibus

Per donar resposta a les diferents consultes i dubtes envers les anomenades Lleis Òmnibus, la Generalitat de Catalunya disposa d’una pàgina específica amb tota la informació necessària.


Activada la web www.maderalegal.info per al compliment de la Diligència Deguda

Aquesta web respon a les exigències del Reglament 995/2010 Reglament (UE) núm. 995/2010 del Parlament Europeu i del Consell de 20 d’octubre de 2010, pel qual s’estableixen les obligacions dels agents que comercialitzen fusta i productes de la fusta. L’esmentat Reglament entrarà en vigor el 3 de març de 2013.

 AVANTATGES COL·LEGIALS


Banc de Preus ITEC 2012 a preu de subscriptors

El Col.legi té signat un conveni amb l’ITEC pel qual gaudiu de preus especials de subscriptors per a l’adquisició del Banc de Preus en suport informàtic.


Conveni per gaudir de descomptes en el pàrquing de Ricard Vinyes

Us recordem que el Col·legi ha negociat un Conveni amb l'empresa que explota l'aparcament de la plaça Ricard Vinyes de Lleida (IRIDIUM, S.L.) en virtut del qual gaudiu de descomptes i altres avantatges.
  MÓN LABORAL

Eines de suport per la dinamització laboral.
Pdf’s amb descàrrega directa


Una visión-país para el sector de la edificación en España.Marketing en redes sociales
¿Cómo empezar a promocionar tu negocio en redes sociales?

 CONVOCATÒRIA PREMIS I BEQUES


2a edició del Premi Piscines Privades

Reed Business Information y Piscinas XXI organitzen aquest Premi amb la intenció de trobar la millor piscina privada construïda a Espanya durant l’any 2011. Poden participar totes les piscines construïdes a l’exterior i a l’interior.

Convocatòria de beques CENSOLAR 2012-2013

El Centre d’Estudis de l’Energia Solar (CENSOLAR) atorga 20 beques per a cursar de forma totalment gratuïta, i en règim d’ensenyament a distància, els estudis que condueixen a l’obtenció del Diploma de “Projectista Instal.lador d’Energia Solar”.
Els interessats contactar amb CENSOLAR al 954186200, central@censolar.edu , abans del 30 d’abril de 2012.


  Cursos ITL

 • Anàlisi i control de costos
  Divendres, del 2 al 23 de març de 2012
 • Números grossos: càlculs senzills i pràctics en el càlcul d’estructures
  Dilluns i dimecres, del 5 al 19 de març de 2012
 • Coordinador de seguretat en obres petites
  Dimarts i dijous, del 6 al 12 de març de 2012
 • Gestió integral dels residus de la construcció
  Dimarts, 13 de març de 2012

   

Cliqueu aquí si no voleu rebre més aquest informatiu


Cliqueu aquí si no ho veieu bé