Heu d'activar les imatges per visualitzar correctament aquest contingut

86 aparelladors de Lleida fan la retitulació a Grau

Un total de 86 aparelladors de Lleida han començat el curs de retitulació per a obtenir el títol de Grau en Enginyeria d’Edificació. 61 d’ells ho fan a la Universitat de Lleida (UdL) i 25 a la Salle, Universitat Ramon LLull, de Barcelona. Les classes a la UdL s’han iniciat el 9 de febrer i les de la Salle de Barcelona comencen el proper 3 de març de 2010.


El Col·legi, forma part del Consell del Turó de la Seu

El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació ha entrat a formar part del Consorci Cívic i Social del Turó de la Seu Vella de Lleida, òrgan que es va constituir el passat 19 de febrer de 2010, amb 12 components i que assumeix les funcions de representació que tenia l’antic Patronat de la Seu Vella.
 NOVETATS BIBLIOTECA

Estructuras. Formulario - Prontuario
Acero-Hormigón-Madera (2 volums)

Aquesta obra, dividida en dos volums independents, pretén ser una guia ràpida de consulta i d’orientació per a resoldre totes les qüestions i formulacions relacionades amb la disciplina d’estructures,que resulta una eina imprescindible per a professionals i estudiants d’enginyeries.

Mediciones y presupuestos y otros A4 del proyecto según el CTE.

Aquest llibre té com a objectiu fonamental ensenyar a realitzar amidaments i pressupostos tant als alumnes d’arquitectura, arquitectura tècnica i enginyeria com als professionals amb poca experiència.
 ÀREA TÈCNICA

Preus d’Edificació i Obra Civil a Espanya-PREOC 2010

Com en els darrers anys, l’empresa ATAYO ofereix la Base de Dades de Preus d’Edificació i Obra Civil a Espanya (en castellà) a preus especials per als tècnics col.legiats.


Nova “Guía Técnica sobre Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo”

L’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball ha publicat la nova edició de la Guia Tècnica sobre Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball adaptada als canvis normatius i actualitzada. Es pot descarregar gratuïtament, en format pdf, al següent enllaç.
  NORMATIVA I LEGISLACIÓ

Nou Decret del Pla per al dret a l’habitatge 2009-2012

Al DOGC 5565, d’11 de febrer de 2010, es publica el Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al dret a l’habitatge del 2009-2012.

Modificacions de la Llei de Col.legis Professionals

La Llei 25/2009 , de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, anomenada Llei Òmnibus, modifica aspectes de la Llei de Col.legis Professionals que afecten a la professió.

  CONVOCATÒRIA PREMIS I BEQUES

Premis Catalunya Construcció 2010

El Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona (CAATEEB), ha convocat per al 2010 la setena edició dels Premis Catalunya Construcció que volen reconèixer l'esforç dels professionals i empresaris i premiar les persones que amb el seu treball han contribuït a millorar la qualitat, la gestió, la sostenibilitat, la innovació i la seguretat en la construcció a Catalunya.

Beques Censolar 2010

El Centre d’Estudis de l’Energia Solar (CENSOLAR) convoca les beques per cursar durant l’any 2010-2011, i en règim d’ensenyament a distància, els estudis per obtenir el Diploma de Projectista Instal.lador d’Energia Solar.

  • Curs de criteris d’enderrocs i desconstrucció de l’1 al 10 de març.
  • Curs del problema del manteniment segons el CTE del 2 al 11 de març.
  • Curs de Presto III, Estudis, Planificació i Execució del 2 al 4 de març.
  • Curs d’optimització en l’ús d’Autocad, referències externes i inserció d’imatges amb Autocad el dia 10 de març.
  • Curs de 3D Studio del 15 al 24 de març.
  • Curs d’exemple pràctic segons el CTE DB: HR del 16 al 23 de març.
  • Curs d’optimització en l’ús d’Autocad. Creació de blocs normals i paramètrics el 23 de març.
  • Xerrada de procediment simplificat per a certificació d’eficiència energètica dels habitatges el 23 de març.

   

Cliqueu aquí si no voleu rebre més aquest informatiu