Heu d'activar les imatges per visualitzar correctament aquest contingut

Pla del Consejo pel Futur de la Professió

El Consejo General de l’Arquitectura Tècnica està ultimant un document sobre el futur de la professió a través de 40 propostes ordenades per àrees i definides en 35 accions, 16 de les quals ja s’estan aplicant i la resta són d’inici immediat, menys 5 que s'inclouran en un plà global que es durà a terme al llarg dels propers 3 anys.

El Col·legi tanca per vacances a l’agost

El Col·legi romandrà tancat per vacances del 19 al 31 d’agost, ambdós inclusiu per acord de la Junta de Govern.

Projecte de construcció de FLS a Burkina Faso

La Fundació Lleida Solidària col·labora en un projecte de construcció a Burkina Faso. La iniciativa consisteix en la creació d’una cooperativa de joves per la producció de blocs de terra comprimida (CEB), una tècnica tradicional de fabricació de maons per edificació. El projecte es realitza en col·laboració amb la ONG's EMSI (Ensimision) i compta amb el suport i assessorament de l’Ajuntament de Lleida. NOVETATS BIBLIOGRÀFIQUES

Llibres per consultar o treure en préstec
a la Biblioteca del Col·legi


Atlas de detalles constructivos.
Rehabilitación

Aquest llibre recopila prop de 200 detalls constructius que afecten la rehabilitació d’edificis existents. L’autor, centrant-se en la rehabilitació de deficiències i patologies dels edificis, proporciona una valiosa eina de consulta que servirà d’ajuda per especificar en detall la forma de col·locació de materials, l’elaboració dels amidaments i el dimensionat dels elements constructius.
S’ha estructurat en fitxes, i en temes, per facilitar la cerca.

Peritaciones arquitectónicas.
25 casos prácticos

En aquest llibre s’exposen vint-i-cinc casos pràctics d’informes pericials, d’àmbit arquitectònic o edificatori, on es tracten tant els defectes edificatoris, des de la part tècnica, com dels vicis ocults causants de les patologies.
La publicació pretén ajudar als pèrits, siguin arquitectes, arquitectes tècnics o enginyers, en la seva tasca, i als no pèrits per a que tinguin un codi d’actuació en algunes patologies.

Manual de conservación de los pavimentos en la red viaria urbana

Aquest llibre tracta dels diferents paviments urbans i de la seva conservació i rehabilitació, al temps que analitza els deterioraments que poden presentar durant la seva vida i les operacions de conservació de calçades amb diferents estructures de ferm, voreres, vorades, vies per vianants, etc.


BIBLIOTECA DIGITAL

Llibres o documents en pdf, per descarregar directament si t’autentiques amb el teu login i pasword (el mateix de l’àrea restringida).


Guía bàsica para el ejercicio profesional de la arquitectura técnica.
Manual de buenas prácticas profesionales

Tal com et vam comunicar, aquesta Guia es va editar i publicar pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Bizkaia el passat mes de juliol. Amb l’aparició de noves normatives que afecten a la professió la Guia s’ha actualitzat, a principis d’any, i està disponible, des de la plana web del Col·legi de Bizkaia, en format Html o en pdf.

Guía de Proyecto del Perfil de Calidad específico de Ahorro de energía y sostenibilidad

El perfil de Qualitat d’Estalvi d’Energia i Sostenibilitat s’atorga als edificis d’habitatges projectats i construïts amb una sèrie de criteris energètics i sostenibles, com són l’ús racional dels recursos disponibles, la reducció del consum energètic, etc.

Manual de Rehabilitación y Habilitación Eficiente en Edificación

Una eina d’ajut, i un mètode de treball, per a tots els professionals del camp de la rehabilitació i habilitació eficient d’edificis.

  ÀREA TÈCNICA

CONSTRUMECUM: Vademècum de la Construcció

Construmecum és una iniciativa del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics del Principat d’Astúries per posar a disposició de tot el sector de l’edificació, gratuïtament, una base de dades amb informació actualitzada de normativa i legislació, d’empreses nacionals del sector, d’associacions i organismes, de dades útils i d’informació general.


L’ITEC és designat com a Organisme d’Avaluació Tècnica Europeu

L’ITEC és dels primers organismes europeus designats com Organismes d’Avaluació Tècnica en el marc del Reglament europeu 305/2011 de productes de la construcció segons consta a la base de dades NANDO de la Comissió Europea.
  NORMATIVA I LEGISLACIÓ

BOE 89 (13/04/2013)

Reial Decret 238/2013, de 5 d'abril, pel qual es modifiquen determinats articles i instruccions tècniques del Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis, aprovat pel Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol.  Cursos ITL
 • Càlculs d’estructura en reforma i rehabilitació
  Divendres 24 de maig i divendres 7 de juny de 2013
  Professor: M. Torras
  Horari: de 9.30 a 13.30h.
 • Certificació d’eficiència energètica en edificis existents (3a edició)
  Dilluns i dimecres, 3 i 5 de juny de 2013
  Professor: J. Ramírez
  Horari: de 9 a 14h
  Dates: dl i dc. 3 i 5 de Juny de 2013

  Universitat
  d’Estiu
  de la UdL


   

Cliqueu aquí si no voleu rebre més aquest informatiu


Cliqueu aquí si no ho veieu bé