Heu d'activar les imatges per visualitzar correctament aquest contingut

El 9 de juny, eleccions al Col·legi

La Junta de Govern va convocar el passat 9 de març, eleccions, agrupades en forma de candidatura tancada, per la renovació de la Junta de Govern del Col·legi. El passat 26 d’abril es va constituir la Junta Electoral. El 3 de maig fi de presentació de candidatures i el 9 de juny de 2011, eleccions i proclamació de la candidatura guanyadora.

El Col·legi roman tancat per les tardes

L'horari d’atenció col·legial i de prestació de serveis del col·legi és de 8.30 a 14.30hores, de dilluns a divendres des del passat 18 d’abril i roman tancat totes les tardes. L'horari del visador de projectes continua essent de 9 a 11hores, de dilluns a dijous i de 11 a 13hores, els divendres.


FLS organitza la Nit Solidària a la Llotja

La Fundació Lleida Solidària ha programat la Nit Solidària, amb un concert del cantautor Víctor Manuel i un sopar solidari, amb subhasta d’obres de diferents artistes lleidatans amb la finalitat de recollir fons per destinar-los íntegrament als seus projectes de construcció d’equipaments a països necessitats. El preu del concert és de 38 € i el del sopar de 40 €.
 NOVETATS BIBLIOTECA

Manual del Ingeniero de Edificación: guía visual de ejecución de obras

Aquest Manual recull la supervisió completa de totes les unitats del procés constructiu, identificant els principals punts per revisar i activitats a comprovar tècnicament, amb les toleràncies establertes al CTE, EHE-08, NTE i altres normatives aplicables, amb la finalitat de recolzar els criteris d’inspecció dels professionals que intervenen en la direcció de l’execució de les obres. Aquest recorregut de tot el procés edificatori es fa mitjançant més de 800 fotografies comentades.

El detalle constructivo en arquitectura

El autors presenten aquest treball per aportar una sèrie de solucions constructives que consideren correctes, per a evitar l’aparició de processos patològics corrents en l’edificació "tradicional". El treball està exposat en fitxes, la qual cosa permet condensar la informació, evitant gramàtica innecessària.

Patología y técnicas de intervención en estructuras arquitectónicas

El llibre neix amb la intenció d’oferir una metodologia pròpia del camp de la intervenció en estructures arquitectòniques. El text pot tenir tant una vessant docent, com tècnica per ajudar als professionals a organitzar i analitzar les solucions emprades en els projectes d’intervenció en estructures d’edificis.

Articles tècnics

Aquests articles s’extreuen de Revistes, i estan disponibles en pdf. Podeu sol.licitar-los a la Biblioteca del Col.legi.

R-7340-Suelos de madera para exteriores

R-7378-Seguridad en grúas

R-7385-Criterios de medición a la hora de construir con piedra natural
 ÀREA TÈCNICA

Plecs de condicions d’AITIM

A la pàgina web d’AITIM (Associació d’Investigació Tècnica de les Industries de la Fusta) estan disponibles al voltant d’uns 50 plecs de condicions dels principals productes de fusta utilitzats en fusteria i construcció, per a poder ser utilitzats lliurement per part dels prescriptors.


VERDE, la nova eina de certificació mediambiental

VERDE és una metodologia d’avaluació per a la certificació ambiental d’edificis, acrònim de Valoració d’Eficiència de Referència D’Edificis. Aquesta metodologia disposa de diferents eines i processos per a l’avaluació i certificació de diferents tipologies d’edificis i barris.

  NORMATIVA I LEGISLACIÓ

Reglament de Productes de la Construcció

Al DOUE L 88/5 es publica el Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s’estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció i es deroga la Directiva 89/106/CEE del Consell.


Consulta des de la web del Col.legi les novetats de normes UNE

A l’apartat de "Centre de Documentació" de la web del Col.legi s’ha incorporat un nou servei de consulta de novetats de normes editades per AENOR. Podeu consultar, en pdf, la relació mensual que AENOR publica de normes tant nacionals, com internacionals o europees (no les normes).
  FORMACIÓ COL·LEGIAL

Cursos organitzats per l’ITL per al col.lectiu i subvencionats pel Col.legi


Actuacions en edificis històrics

Objectius: Presentació de treballs de diagnosi en edificis històrics protegits realitzats des de l’Àrea de Diagnosi de la Fundació ITL.
A l’ITL, el 17 de maig de 2011.  AVANTATGES COL·LEGIALS

Conveni amb AENOR per adquirir publicacions i normes UNE amb descompte

El Centre de Documentació del Col.legi ha promogut la signatura d’un conveni entre AENOR i el Col.legi per beneficiar al col.lectiu d’un descompte del 20% en l’adquisició de publicacions i normes UNE d’aquesta entitat.

Monogràfics CTE: Aplicació a edificis d’ús residencial-DAV, per adquirir a preus especials.

Aquests documents són un extracte de les parts del Codi Tècnic aplicables a edificis d’ús residencial, que són destinats fonamentalment a habitatge, inclosos els garatges, trasters i locals comercials en plantes baixes o de soterrani. Aquestes publicacions tenen un preu especial per a col.legiats i podeu adquirir-les a la Biblioteca del Col.legi.
  FIRES I CONGRESSOS

Saló Internacional de la Construcció-CONSTRUMAT 2011

Saló Internacional de la Construcció-CONSTRUMAT 2011
Barcelona, del 16 al 21 de maig de 2011


 • Jornada tècnica "Certificació de productes de construcció innovadors",
  el 17 de maig a Construmat, Barcelona
 • Jornada tècnica "Nou reglament europeu de productes de la Construcció",
  el 19 de maig a Construmat, Barcelona
 • Jornada tècnica "Polítiques d’intervenció en edificis existents. L’adequació del CTE a la rehabilitació",
  el 20 de maig a Construmat, Barcelona
 • Curs "Com es realitzen i com s’interpreten els assaigs de laboratori: Geotècnia, formigó, acer, materials",
  del 5 de maig al 6 de juny a l’ITL
 • Curs "Reglament i solucions pràctiques d’eficiència energètica",
  del 16 de maig a l’1 de juny a l’ITL
 • Curs "Construccions amb bales de palla",
  el 20 i 21 de maig, a l’ITL.

   

Cliqueu aquí si no voleu rebre més aquest informatiu


Cliqueu aquí si no ho veieu bé