Heu d'activar les imatges per visualitzar correctament aquest contingut
Núm. 69 -  juliol de 2015


Unifiquen el títol de Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació pels aparelladors

Les quatre escoles universitàries que imparteixen els estudis d’arquitectura tècnica a Catalunya i el Consell de Col·legis d’Aparelladors han formalitzat un acord de consens per denominar els estudis com a Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació. Tot i això, consideren que el nom que millor identificaria la titulació i l’activitat professional de l’arquitecte tècnic, tant al nostre país com a nivell internacional seria el de Grau en Enginyeria d’Edificació.

Nou sistema BIM per estalviar temps, recursos i processos en el sector de la construcció

El nou sistema de treball BIM és agrupa tot un seguit de processos que aporten tots els agents que es reben dels diferents agents que intervenen en el cicle de la construcció d’edificis (tècnics, proveïdors, empresa constructora, propietaris, etc) amb la finalitat de millorar el disseny, la gestió i el manteniment de l’edifici, durant el cicle vital de la construcció.

Tots els agents d’acord en que les obres, sense projecte, han de tenir Pla Seguretat

Totes les obres, amb o sense projecte, quan intervé més d’un agent, ha de tenir Pla de seguretat, segons s’ha posat de manifest en la Jornada de presentació de la Guia SEREM (Seguretat Rehabilitació Manteniment), treballs en obres, sense projecte, que s’ha desenvolupat el 9 de juliol, a la Unitat Territorial de Seguretat i Salut Laboral de Lleida i que l’ha clos, Francesc Barberà, president del Col·legi d’Aparelladors de Lleida.

38 nous aparelladors reben les Orles Acadèmiques

Un total de 38 nous titulats en Grau d’Arquitectura Tècnica (Aparelladors) van rebre les orles Acadèmiques de final d’estudis a l’Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida. L’acte va tenir lloc el 2 de juliol a l’auditori de la sala Ricard Vinyes del Palau de Congressos “la Llotja de Lleida, amb l’assistència a l’acte del president del Col·legi Francesc Barberà i el vocal de Junta, Frederic Lorente.

Dos aparelladors dirigiran un projecte de fabricació de blocs de terra a a Bolívia

Els aparelladors Núria Álvarez i Sergi Canal han estat designat per desenvolupar un projecte per fabricar blocs de terra comprimida i crear una cooperativa de treballadors amb risc d’exclusió social per part de la Fundació Lleida Solidària (FLS) a la ciutat de Potosí a Bolívia. NOVETATS BIBLIOGRÀFIQUES

Llibres per consultar o treure en préstec
a la Biblioteca del Col·legi

Revit Architecture 2014 Avanzado

En aquest llibre trobaràs les eines necessàries per a la creació de tota la base de dades del edifici. I per descomptat podràs adquirir noves perspectives de disseny mitjançant la creació de masses conceptuals;crear components personalitzats , plantilles de disseny i gestionar la forma en a qual un projecte pot ser realitzat en conjunt pel grup de treball del vostre estudi.
  NORMATIVA I LEGISLACIÓ

Llei 2/2015 de 30 de Març de Des indexació de l´Economia Espanyola

La Llei 2/2015 de 30 de març de des indexació de l'economia espanyola ha creat un nou índex de Referència per a l'actualització de Rendes , l´ Index de Garantia de Competitivitat (IGC) que publicarà l'INE mensualment tal com fa amb l'IPC.
Recordar que per l'actualització de la renda en un contracte de lloguer, és imprescindible que és pacti de forma s'expressa en el mateix contracte aquesta actualització . En cas que no és faci així, la revisió periòdica de la renda no serà possible. Ara bé, cal tenir present, que encara que s'estableix de manera expressa la referida revisió, caldrà que s 'indiqui quin serà l'índex de referència en la base del qual és revisessin.
L' Índex de Referència ja no serà per defecte l'IPC com fins ara, sinó, que des de l'1 d'abril de 2015 ho és el nou Índex de IGC. Això vol dir, que si és desitja que la revisió és faci conforme l'IPC, caldrà especificar-ho expressament a al clausula del contracte.

Llei 13/2015 de 24 de Juny aprova La Reforma de la Llei Hipotecaria

En data 25-06-2015 publica el Butlletí Oficial de l'Estat la Llei 13/2015 de 24 de Juny de Reforma de la Llei Hipotecaria aprovada per Decret de 8 de febrer de 1946 y del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari aprovat per Real Decret Legislatiu de 1/2004 de 5 de març.
Us adjuntem l'enllaç de la dita Llei en la mesura en que, entre altres qüestions, estableix que la base de representació gràfica de les finques registrals serà la cartografia cadastral que estarà a disposició dels Registradors de la Propietat.
La finalitat de la Llei és principalment aconseguir la coordinació de Cadastre-Registre amb els elements tecnològics actuals al mateix temps que preveu la simplificació administrativa entre totes dues administracions.
Reglamentàriament es regularà la composició i funcions de les Juntes Pericials.

Aquesta Llei entrarà en vigor el dia 01-11-2015.

 • Els propietaris d’habitatges a enderrocar rebran una indemnització
  Idealista.com, 26/06/15 pàg. 7
 • Fabriquen a EE.UU un totxo negre més barat i resistent
  Idealista.com, 26/06/15 pàg. 8
 • Colas para comprar casas sobre plano
  El confidencial, 30/06/15 pàg. 9
 • Els canvis més importants en Llei de Propietat Horitzontal
  Apic.cat, 06/07/15 pàg. 2
 • La Generalitat aprova la taxa de pisos buits, que anirà entre 800 i 2.400 €/any
  Diari Segre, 09/07/15 pàg. 6
 • La Generalitat aprova el nou Pla Urbanístic de Cervera després de 3 dècades
  Diari Segre, 10/07/15 pàg. 1

   

Cliqueu aquí si no voleu rebre més aquest informatiu


Cliqueu aquí si no ho veieu bé