Heu d'activar les imatges per visualitzar correctament aquest contingut

Rebuig a la Llei de Serveis Professionals Estatal

L’Associació Intercol·legial de Col·legis de Catalunya i el Govern de la Generalitat rebutgen el text del Projecte de Llei de Serveis Professionals que proposa el govern de l'Estat, per considerar que vulnera les competències de l’Estatut de Catalunya. La Generalitat i els col·legis consensuaran la llei catalana de col·legis professionals, en la que treballen actualment, que suplirà a aquesta proposta de llei estatal.

La Fundació del Col·legi construirà una nova seu pel Banc d’Aliments

Dos aparelladors voluntaris de la FLS dirigiran el projecte de construcció de les noves oficines del Banc d’aliments en una nau industrial, d’acord amb un conveni que han signat les dues entitats.

Orles de l’EPS per 55 nous aparelladors que han acabat la carrera

L’Escola Politènica Superior de la Universitat de Lleida (EPS) ha lliurat les orles de final de carrera a 55 nous arquitectes tècnics, al Palau de Congressos de Lleida, el 3 de juliol de 2014. Durant l’acte també es van lliurar 116 Orles més a diferents promocions d’enginyeria. NOVETATS BIBLIOGRÀFIQUES

Llibres per consultar o treure en préstec
a la Biblioteca del Col·legi
Manual de patología y rehabilitación de edificios

Aquest manual de Patologia i Rehabilitació és un compendi classificatori bibliogràfic i d'experiència de l'autor de les diferents lesions que es poden produir en una edificació. Comprèn des dels edificis històrics als més moderns i amb qualsevol que sigui el sistema i material constructiu. Alhora es proposa donar solució a les mateixes en funció de la seva reparació, reforç, consolidació i, si s’escau, rehabilitació.

De la casa pasiva al estándar Passivhaus
La arquitectura pasiva en climas cálidos

Aquest llibre exposa el concepte d’arquitectura passiva, explica l’estàndard Passivhaus i explora la seva aplicació en el marc dels territoris de climes càlids. Amb un enfocament pràctic i directe, l’autor presenta els conceptes bàsics d’aquesta normalització constructiva, les tecnologies actuals amb les que treballa i les pautes fonamentals per a la seva aplicació en països de climes temperats i càlids.

Experto en Marketing inmobiliario

Proporcionar la formació necessària per conèixer els avantatges que el Màrqueting pot oferir per millorar el posicionament de la marca i les vendes d'un producte immobiliari. El màrqueting pot proporcionar eines molt adequades per posar en marxa un pla de comunicació prou atractiu perquè el client s'entusiasmi amb un producte, i això es pot aplicar també a un actiu immobiliari.

Biblioteca Digital

Llibres o documents, en pdf, per descarregar directament si t’autentiques amb el teu login i pasword (el mateix de l’àrea restringida).


Guía técnica de ventanas para la certificación energética de edificios

La guia ofereix eines que permeten al tècnic certificador de l'eficiència energètica dels edificis identificar amb la major seguretat possible la fusteria instal.lada a l'edifici o habitatge que va a certificar energèticament, oferint-li els valors de transmitància tèrmica, permeabilitat a l'aire i factor solar més aproximats en funció de les característiques de la fusteria. D'altra banda, l'informa de les solucions més habituals que hi ha actualment al mercat en matèria de fusteries, juntament amb les més innovadores pel que fa a eficiència energètica, de manera que les pugui valorar i incloure-les en les propostes de millora al presentar el certificat d'eficiència energètica.

Silensis 02: paredes de ladrillo de alto aislamiento acústico. Prestaciones y cumplimiento de las exigencias del CTE

El document que explica el sistema SILENSIS s’ha dividit en parts, a causa de la gran extensió, per facilitar la seva descàrrega. Així, està format per 7 apartats, i en aquest cas es presenta el document 02 de parets d’obra d'alt aïllament acústic, així com les seves prestacions.
  ÀREA TÈCNICA

Nova gamma d’impermeabilitzants i aïllants tèrmics i acústics de TEXSA

L’empresa espanyola fabricant de productes i materials de la construcció per a la impermeabilització, l’aïllament tèrmic i l’acústic, així com de geotèxtils i drenatges, presenta importants novetats en la seva gamma d’impermeabilitzants tèrmics i acústics que s’incorporen al nou catàleg general de productes i solucions de la companyia.

Guia de rehabilitació de TEXSA

TEXSA ha desenvolupat una eina per a facilitar a tècnics i promotors l’aportació de dades per sol•licitar les “Ajudes i subvencions per a la rehabilitació d’habitatges”. La Guia de Rehabilitació Texsa aporta dades de justificació i estimació d’estalvi energètic, impermeabilització i protecció davant del foc, dades essencials per a la sol·licitud d’aquests ajuts.

Guia per al predimensionat energètic d’edificis d’habitatges

L’Associació Nacional de Fabricants de Materials Aïllants (ANDIMAT) ha presentat l’eina PREDIMENER, una guia per al predimensionat energètic d’edificis d’habitatges. L’objectiu és servir d’ajuda als tècnics en el projecte d’edificis de vivendes, de manera que puguin garantir des de les primeres fases de disseny les exigències normatives de consum en energia primària (DB HE0) i de demanda de calefacció i refrigeració (DB-HE1) del CTE.  NORMATIVA I LEGISLACIÓ

BOE 139, 09/06/2014

Reial Decret 337/2014,de 9 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal.lacions elèctriques d’alta tensió i les seves instruccions complementàries ITC-RAT 01 a 23.

BOE 140, 10/06/2014

Reial Decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus.

BOE 150, 20/06/2014

Ordre IET/1045/2014, de 16 de juny, per la qual s’aproven els paràmetres retributius de les instal.lacions tipus aplicables a determinades instal.lacions de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus.

BOE 162, 04/07/2014

Llei 11/2014, de 3 de juliol, per la qual es modifica la llei 26/2007, de 23 d’octubre, de Responsabilitat Mediambiental.  FORMACIÓ

Plataforma de formació Area Building School

Area Building School (ABS) és una plataforma de formació dirigida als professionals de l’edificació, constituïda a partir de la col.laboració dels Col.legis d’aparelladors i arquitectes tècnics de Barcelona i Madrid i avalada pel Consell General de l’Arquitectura Tècnica d’Espanya. Ofereix una àmplia oferta formativa, en diferents àrees d’aprenentatge, per dotar al sector d’un referent formatiu que garanteixi la capacitació dels professionals i la seva permanent actualització conforme a les noves demandes socials i canvis normatius. Aquesta plataforma ha començat impartint formació on-line i més endavant desenvoluparà postgraus, màsters o cursos semi-presencials. • Lleida, l’única província catalana en què creix la construcció aquest any
  SEGRE, 01/07/2014
 • Mollerussa amplia les ajudes per rehabilitar habitatges al centre
  SEGRE 04/07/2014
 • La EMU vende una parcela en Ciutat Jardí para levantar 16 pisos de protección oficial
  SEGRE, 09/07/2014
 • Inquietud dels col.legis de Lleida davant la reforma de les professions
  SEGRE, 09/07/2014
 • Balaguer duplica la demanda de lloguer social i esgota els pisos de la borsa d’habitatge
  SEGRE, 10/07/2014

   

Cliqueu aquí si no voleu rebre més aquest informatiu


Cliqueu aquí si no ho veieu bé