Heu d'activar les imatges per visualitzar correctament aquest contingut

Nova reestructuració dels serveis col·legials

L’assemblea de Col·legiats ha aprovat una nova reestructuració de personal, horari laboral i d’atenció al públic i també dels serveis del Col·legi d’Aparelladors i les seves empreses degut la davallada d’ingressos i de facturació de les empreses participades pel Col·legi.
La Junta de Govern va proposar a l’assemblea aquesta decisió per tal de fer front a la caiguda dels visats en un 33% i dels ingressos, per aquest concepte en un 7.4 menys del pressupostat, fins el passat mes de maig, comparant-lo amb 2011.

Montse Giné, presidenta de la Mesa de la Construcció

Montse Giné, presidenta la Demarcació del Col·legi d’Arquitectes de Lleida, substitueix Montse Pujol en la presidència de la Mesa de la Construcció de Lleida i Miquel Mateus, com a representat del Col·legi d’Aparelladors, formarà part de la Secretaria Tècnica, segons acord aprovat en la reunió de la Mesa de la Construcció de Lleida del passat 20 de juny de 2012.

Segurcat edita un butlletí digital

Segurcat, Corredoria d’Assegurances, participada pel Col·legi, ha editat un butlletí Informatiu digital que envia a tots els col·legiats per tal d’informar-los dels seus productes destacats, serveis i d’altres notícies d’interès relacionades amb el sector de les assegurances. NOVETATS BIBLIOGRÀFIQUES

Llibres per consultar o treure en préstec a la Biblioteca del Col·legi


Fotogrametría práctica. Tutorial Photomodeler

En aquesta publicació s’intenta ensenyar i popularitzar la tècnica fotogramètrica mostrant la senzillesa i el baix cost dels procediments actuals, utilitzant el software Photomodeler. Es pretén que, sense perdre la precisió mètrica que un treball professional necessita, i sense tenir grans coneixements tècnics, el lector pugui realitzar treballs de qualitat i millori la seva productivitat.

¿Qué pasa aquí? Manual práctico para la investigación y diagnóstico de las lesiones de la edificación

Una guia útil i visual de les lesions dels edificis presentades de forma amena i rigorosa. És un llibre eminentment pràctic que planteja una visió nova de l’examen de les lesions, mitjançant la incorporació d’eines i tècniques senzilles que faciliten la investigació, l’anàlisi i el diagnòstic dels problemes. Compta amb més de 250 imatges, entre fotografies i esquemes, i índex exhaustius i paraules clau per trobar amb rapidesa la informació que interessa.

Rehabilitación, mantenimiento y conservación de estructuras

El Manual està redactat de manera que l’especialista en rehabilitació d’estructures pugui estudiar els coneixements bàsics, senzills, que li permetin situar-se en l’especialitat de les estructures, fusta, acer laminat, formigó i fàbrica de maó i paredat, sense deixar de banda els fonaments i els estintolaments.

Articles tècnics

Articles extrets de Revistes, disponibles en pdf, que pots descarregar directament si t’autentiques amb el teu login i pasword (el mateix de l’àrea restringida).


R-7541-Perfils d’ala estreta: final de la seva vida útil

R-7584-Prestaciones gratis (o casi) para un entorno de escritorio productivo y rápido

R-7598-Propostes per a millorar el nostre habitatge. L’estat de conservació de la façana

R-7599- Tipologia i normativa d’aplicació als béns patrimonials

R-7600-Hacia una construcción en sintonía con la vida

Biblioteca Digital


Llibres o documents en pdf, per descarregar directament si t’autentiques amb el teu login i pasword (el mateix de l’àrea restringida).


Productos de madera para la arquitectura

Guía técnica del mármol blanco Macael

Fachadas de hormigón arquitectónico

Guía del estándar Passivhaus. Edificios de consumo energético casi nulo
  ÀREA TÈCNICA

Eina CATest per a la validació d’instal.lacions solars tèrmiques

CATest és l’eina per a verificar el compliment de la contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària en instal•lacions solars tèrmiques, conforme el Decret d'Ecoeficiència i les Ordenances Solars Tèrmiques de tots aquells municipis de Catalunya que en disposin.


Nova aplicació Apps & Smartphones de SIKA

Ja està disponible la nova aplicació “Código Multimedia” de Sika per a dispositius mòbils i smartphones. Descarregant aquesta App s’accedeix, partint del codi de barres del producte, en qualsevol moment i en qualsevol lloc a tota la informació dels productes Sika de forma immediata.


ISOVER llença el programa de càlcul TechCalc

Una nova eina informàtica per a realitzar càlculs tèrmics en edificació, indústria i climatització.

  NORMATIVA I LEGISLACIÓ

BOE 108, 05/05/2012

Reial Decret-llei 17/2012, de 4 de maig, de mesures urgents en matèria de medi ambient.

BOE 114, 12/05/2012

Reial Decret-llei 18/2012, d’11 de maig, sobre sanejament i venda dels actius immobiliaris del sector financer.DOGC 6133, 22/05/2012

Llei 6/2012, de 17 de maig, d’estabilitat pressupostària.

DOGC 6121, 04/05/2012

Resolució TES/788/2012, de 2 d’abril, per la qual s’estableixen els criteris ambientals per a l’atorgament del Distintiu de garantia de qualitat ambiental a les primeres matèries i als productes de plàstic reciclat.  SUBVENCIONS

Línies ICO Habitatge 2012

Noves línies de finançament en rehabilitació. Línia d’ajuts destinats a particulars i comunitats de propietaris per finançar la rehabilitació d’habitatge o edifici i/o els elements comuns. La tramitació de les operacions es realitza directament a través de les entitats de crèdit.

 AVANTATGES COL·LEGIALS


El Col·legi prorroga el conveni amb el Banc de Sabadell

El Col·legi ha prorrogat el conveni que té subscrit amb el Banc de Sabadell, mitjançant el qual els col.legiats es beneficien d’una sèrie d’avantatges de tots els productes i serveis d’aquesta entitat.
Entre aquests, cal destacar el Compte Expansió PRO, sense comissions pel fet de domiciliar la nòmina, la pensió o els ingressos periòdics, préstecs, pòlisses de crèdit professional, o l’abonament del 10% de la quota col·legial.
  FORMACIÓ EXTERNA

Curso Aplicaciones Informáticas en Edificación

Curs de 50 hores de sessions Online mitjançant tutoria virtual en plataforma Moodle 2.0 i amb connexions mitjançant Video-Streaming.
El curs aporta les claus per millorar l’eficiència energètica d’edificis.

Economia i sostenibilitat a l’Escola d’Estiu 2012 d’ECO-UNION

Eco-Union obre l’Escola d’Estiu 2012 amb cursos, en modalitat e-learning, dissenyats per a professionals interessats en matèria de sostenibilitat.
Els col·legiats i col·legiades gaudiu d’un 20% de descompte en la matrícula.
  MÓN LABORAL

Eines de suport per la dinamització laboral.


Europe Direct Lleida

Europe Direct Lleida és un servei d’informació sobre la Unió Europea que permet tenir accés a qualsevol informació relativa a les institucions i polítiques comunitàries, els programes europeus, possibilitats de finançament europeu, portals de feina per treballar a Europa, informació per viatjar, i a més inclou una “Guia de pràctiques de treball a l’estranger” elaborada amb l’Ajuntament de Lleida.


10 “blogs” imprescindibles para aprender de los emprendedores

30 ideas para la estrategia de Marketing de Pymes sin grandes presupuestos

Econegocios, oportunidades para emprender


  • Xarxa Vives d’Universitats
    Cursos d’estiu 2012
  • Cursos de la Universitat d’estiu 2012 (Lleida i província)
  • Escola Oficial d’idiomes de Lleida
    Cursos d’estiu 2012

   

Cliqueu aquí si no voleu rebre més aquest informatiu


Cliqueu aquí si no ho veieu bé