Heu d'activar les imatges per visualitzar correctament aquest contingut

El Col·legi enregistra una pujada del 2% dels treballs professionals

El nombre de visats continua baixant fins el 26%, durant el primer semestre d’aquest any, mentre que el total dels treballs ha suposat un increment del 2% , respecte a les dades del 2009, fet lleugerament significatiu, després de 3 anys de davallada, segons va explicar Pere Garrofé durant l’assemblea de col·legiats que va tenir lloc el 16 de juny de 2010, al saló d’actes del Col·legi d’Aparelladors.


ITL col·labora en el Congrés Internacional de Rehabilitació i Sotenibilitat

L’Institut Tecnològic de Lleida (ITL) col·labora en el Congrés Internacional de Sostenbilitat. El futur és possible, que tindrà lloc a Barcelona del 4 al 6 d’octubre de 2010. Carles Labèrnia, director tècnic de l’ITL, presenta la ponència “Rehabilitació Sostenible amb criteris de Biocosntrucció”, dins de les sessions monogràfiques que debat el Congrès que té obertes les inscripcions fins el 30 de juliol.


FLS reb la major subvenció que atorga la Diputació a les ONG’s de Lleida

La Fundació Lleida Solidària, a través del seu president, Ramiro Muñoz, ha rebut 66.625 €, la subvenció més alta que ha atorgat la Diputació Provincial de Lleida a les 16 ONG que ha rebut ajut de la Corporació Provincial. L’acte va tenir lloc el 15 de juny, sota la presidència Jaume Gilabert i el pressupost va destinat a desenvolupar una part del projecte d’Ecoturisme al municipi de Sabici, terme municipal de Trnovo (Sarajevo).
 NOVETATS BIBLIOTECA

DTIE 2.03. Acústica en instalaciones de aire

Els DTIE són Documents Tècnics d'Instal.lacions a l'Edificació elaborats pel Comitè Tècnic d'ATECYR (Asociacion Técnica Española de Climatización y Refrigeración ) com a resposta a la necessitat detectada d'agrupar i ordenar la informació tècnica sobre una sèrie de temes específics, mitjançant l'elaboració d'unes guies on es trobi tota la informació que el tècnic necessiti sobre aquest tema. Estan revisats i actualitzats al CTE.

DTIE 8.03. Instalaciones solares térmicas para producción de agua caliente sanitaria

Els DTIE són Documents Tècnics d'Instal.lacions a l'Edificació elaborats pel Comitè Tècnic d'ATECYR (Asociacion Técnica Española de Climatización y Refrigeración ) com a resposta a la necessitat detectada d'agrupar i ordenar la informació tècnica sobre una sèrie de temes específics, mitjançant l'elaboració d'unes guies on es trobi tota la informació que el tècnic necessiti sobre aquest tema. Estan revisats i actualitzats al CTE.

Prevención de humedades I. Prevención de humedades en cubiertas y en edificaciones enterradas

Aquesta publicació, en dos volums, té per objecte assentar els criteris tècnics fonamentals per a la prevenció de les patologies constructives relacionades amb la humitat segons les causes que les provoquen.

Prevención de humedades II. Prevención de humedades en fachadas. Protección frente a la humedad de condensación en los edificios

Aquesta publicació, en dos volums, té per objecte assentar els criteris tècnics fonamentals per a la prevenció de les patologies constructives relacionades amb la humitat segons les causes que les provoquen.
 ÀREA TÈCNICA

Document Tècnic sobre lliscament

L'empresa EMAC ha publicat a la seva web un document tècnic amb tota la informació sobre els requisits del CTE en aquesta matèria, que es pot descarregar gratuïtament. El concepte de "lliscament" el va introduir el CTE al DB-SUA (Document Bàsic de Seguretat d'Utilització i Accessibilitat. Part 1: seguretat davant el risc de caigudes).


Documents Reconeguts del RITE

Segons l'article 7 del Reglament d'Instal.lacions Tèrmiques als Edificis (RD 1027/2007) es crea un Registre General de Documents Reconeguts, amb la finalitat de facilitar el compliment de les exigències d'aquest Reglament. A la web del Ministeri d'Indústria trobareu disponibles aquests documents.
  NORMATIVA I LEGISLACIÓ

Contractació lliure del TEDI

Arran de l'entrada en vigor del Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al Dret a l'Habitatge del 2009-2012, un dels punts d'actuació de l'esmentat decret rau en la modificació del procediment habitual de contractació per a la realització de l'informe tècnic sobre l'estat de l'edifici, l'anomenat TEDI. La realització del TEDI és el pas previ a la sol.licitud de qualsevol subvenció pública a la rehabilitació.
  CURSOS I CONFERÈNCIES

Projecte d'Execució d'Arquitectura mitjançant Tecnologia BIM (Curs on-line)

En aquest curs es pretén desenvolupar un projecte integrador que, tenint com a referència la maqueta virtual de l'edifici, permetrà generar la documentació tècnica del projecte d'edificació, utilitzant com a eina de treball el programa Allplan, pioner dels programes BIM (Building Information Modeling).
  • Exposició “Trenta anys d’intervencions en el Patrimoni a les Terres de Lleida” del 29 de juny al 28 d’agost. Més informació: Biblioteca Pública de Lleida.
  • El Col·legi farà jornada intensiva de 8 a 15h de l’1 de juliol al 31 d’agost.
  • L’ITL col·labora en el Congrés Internacional de Rehabilitació i Sostenibilitat del 4 al 6 d’octubre a Barcelona

   

Cliqueu aquí si no voleu rebre més aquest informatiu


Cliqueu aquí si no ho veieu bé