Heu d'activar les imatges per visualitzar correctament aquest contingut

La FLS col·labora en la rehabilitació de la seu d’Aremi

La Fundació Lleida Solidària (FLS), ONG del Col·legi d’Aparelladors col·labora amb l’Associació Aremi de Lleida per dur a terme la rehabilitació de l’edifici al barri de Balàfia.

Informació sobre el projecte WOODTECH

El Col·legi i Incafust (Institut Català de la Fusta) donen compta del projecte woodtech de la Unió Europea a través del qual s’han desenvolupat 6 nous productes de fusta valoritzant espècies forestals que procedeixen de l’espai SUDOE(sud oest europeu).

Un centenar d’assistents a la festa anual dels aparelladors

La trobada anual dels aparelladors va tenir lloc el 20 de desembre passat al complex la boscana de Bellvís amb un dinar de germanor, la presentació de nous col·legiats, distinció als col·legiats amb 25 i 50 anys de professió i el lliurament dels premis 'Amic del Col·legi' i Edifica

Mor Àngel Pujol

Ha mort Àngel Pujol i Gorné, cooperant i empresari de Mollerussa, col·laborador amb el Col·legi d’Aparelladors i amb la Fundació Lleida Solidària (FLS) i germà de l’arquitecte tècnic i expresident de la FLS, Josep Mª Pujol i Gorné. NOVETATS BIBLIOGRÀFIQUES

Llibres per consultar o treure en préstec
a la Biblioteca del Col·legiCuadernos de Peritaciones volumen 1

El autor exposa exemples trets de la seva propia tasca pericial tant en les actuacions arquitectòniques – Cuadern taronja- com en les urbanístiques-cuadern verd-,complimentat amb un apartat teòric aclaridor sobre la teoria de les peritacions . Amb l´ intenció d´ auxiliar als tècnics en les diferents branques de l´ arquitectura e enginyeria que volen introduir-se o que es desenvolupen ja en aquesta exigent i atractiva parcel·la professional.

Cuadernos de Peritaciones volumen 2

El autor exposa exemples trets de la seva propia tasca pericial tant en les actuacions arquitectòniques – Cuadern taronja- com en les urbanístiques-cuadern verd-,complimentat amb un apartat teòric aclaridor sobre la teoria de les peritacions . Amb l´ intenció d´ auxiliar als tècnics en les diferents branques de l´ arquitectura e enginyeria que volen introduir-se o que es desenvolupen ja en aquesta exigent i atractiva parcel·la professional.
  ÀREA TÈCNICA

Guia Pràctica de Seguretat i Salut en els treballs de Rehabilitació i Manteniment

El Col·legi d’Aparelladors de Barcelona ha acollit la presentació de la “Guia Pràctica de Seguretat i Salut en els treballs de Rehabilitació i Manteniment. Treballs sense projecte”, que vol ser “una eina de suport al sector”.
Aquestes intervencions en el parc edificat comporten una adaptació a les noves característiques i peculiaritats d’aquesta activitat de construcció. Des de la Guia es busca donar una orientació als agents, basada en “les bones pràctiques” però sempre amb rigor, i dins del marc de la normativa vigent i de la seva evolució jurídica.
En la Guia es poden trobar detallades un recull de bones pràctiques en format fitxa per a cada moment del treball i per a cadascun dels agents implicats: promotor, contractista, subcontractista, treballadors autònoms, l’usuari del centre de treball, el coordinador de seguretat i salut i el tècnic. També inclou dos exemples d’aplicació en casos pràctics.

Conversió de les Guies DITE en Documents d’Avaluació Europeus – DAE

La darrera reunió del Consell Tècnic de l’EOTA va tenir lloc a Brussel·les els dies 3 i 4 de desembre i va tractar com un dels punts principals la conversió de les Guies DITE en Documents d’Avaluació Europeus – DAE.
L’EOTA s’ha compromès davant la Comissió Europea convertir les Guies DITE, desenvolupades en el marc de la Directiva de Productes de la Construcció, en Documents d’Avaluació Europeus – DAE. S’ha previst fer-ho en tres etapes que duraran fins el 31 de gener de 2016, el 15 de desembre de 2018 i el 15 de desembre de 2020. El detall es pot consultar al lloc web de la Comissió (Nando).
Aquesta reunió s’ha centrat en fer el seguiment de les Guies DITE de la primera etapa (guies més prioritàries) i també s’ha comentat la situació de les de la segona etapa. La Guia DITE més avançada en aquest procés es la ETAG 29 d’ancoratges metàl·lics per obra de fàbrica. Altres comentaris van versar sobre aspectes relacionats amb els nous criteris del Reglament (UE) Nº 305/2011.
Els treballs de conversió són compatibles amb l’elaboració i emissió d’Avaluacions Tècniques Europees – ATE a partir de les Guies DITE, en aplicació de l’article 66 (3) del Reglament, fins l’aprovació dels Documents d’Avaluació Europeus – DAE corresponents.  NORMATIVA I LEGISLACIÓ

DOGC 6780, 31/12/2014

LLEI 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública

 • El Colegio de Arquitectos propone implantar un tranvía en Lleida
  SEGRE, 18/12/2014
 • Suggeriments a l’Avanç del POUM
  SEGRE, 19/12/2014
 • Arquitectura Tècnica de Lleida servirà per poder ser arquitecte
  SEGRE, 20/12/2014
 • La COELL comptarà amb nou president demà dilluns
  SEGRE, 21/12/2014
 • Técnicos del ladrillo, uníos
  El País-Economía, 26/12/2014
 • Els arquitectes van visar l’any passat el doble de projectes d’habitatges que el 2013
  SEGRE, 11/01/2015


   

Cliqueu aquí si no voleu rebre més aquest informatiu


Cliqueu aquí si no ho veieu bé