Heu d'activar les imatges per visualitzar correctament aquest contingut
Núm. 51 -  gener de 2014


Debat sobre l’habitatge a Lleida TV amb
Pere Garrofé, Montse Pujol i Eduard Segarra

Els portaveus d’Aparelladors, Pere Garrofé; dels Promotors, Montse Pujol i dels API, Eduard Segarra, participen en un debat programat a Lleida Activa sobre l’estat actual de l’habitatge i el seu futur a Lleida.
La taula rodona-debat s’emet a través de Lleida Televisió el proper dissabte 18 de gener a les 15 hores, amb redifusió diumenge, a les 22 hores; dimarts, 12:30 hores i dijous, a les 17 hores.

Actualització de taxes col·legials

El Col·legi d’Aparelladors ha actualitzat les taxes col·legials des del 2 de gener de 2014, segons acord de la Junta de Govern, ratificat per l’Assemblea General.

Guia per Obtenir el Certificat Energètic

El Consell de Col·legis d’Aparelladors Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya, ha publicat la Guia de “Com obtenir el Certificat d’Eficiència Energètica dels Edificis Existents” per informar i orientar al ciutadà de com obtenir aquest certificat obligatori per vendre o llogar habitatges i locals. NOVETATS BIBLIOGRÀFIQUES

Articles tècnics

Articles extrets de Revistes, disponibles en pdf, que pots descarregar directament si t’autentiques amb el teu login i pasword (el mateix de l’àrea restringida).


R-7754-Stop a las caídas en la ejecución de estructuras


R-7755-La seguretat estructural de les parets de tàpia


R-7756-Els terratrèmols i els edificis històrics


R-7757-Fachadas ventiladas activas para reducir la demanda de calefacción en los edificios de oficinas. El caso de España

R-7758-Metodología de inspección higrotérmica para la determinación de un factor de intensidad de evaporación en edificios históricos.

R-7759-Dimensionamiento en rotura a flexión de secciones de hormigón armado. Un planteamiento compacto


Biblioteca Digital

Llibres o documents en pdf, per descarregar directament si t’autentiques amb el teu login i pasword (el mateix de l’àrea restringida).


Guía bàsica de instrumentación de medida de instalaciones en los edificios

La Direcció General d’Indústria i Energia de la Comunitat de Madrid i l’Associació Tècnica Espanyola de Climatització i Refrigeració ATECYR, editen aquesta guia amb l’objectiu de donar a conèixer quina instrumentació de mesura existeix i quins paràmetres s’han de tenir en compte per la millora de l’eficiència energètica.

Montaje de fachadas de hormigón arquitectónico

Un document per marcar pautes per als instal·ladors de façanes de formigó arquitectònic, per a que el resultat final sigui el que va concebre el projectista. S’afegeixen unes directrius i recomanacions, fruit de l’experiència dels fabricants, per a tenir en compte en el disseny, fabricació i transport, fins arribar a l’execució.

El manteniment integral dels edificis d’habitatges. Guía práctica i consells per a l’estalvi

Aquest manual és un document pràctic que recull totes aquelles operacions que s’han de realitzar periòdicament en un edifici per garantir-ne un ús i un manteniment més adequats. L’objectiu final és preservar-ne, al llarg de la seva vida útil, totes les característiques funcionals i estètiques amb què va ser dissenyat. Aquesta guia sorgeix de la necessitat detectada, pel Col•legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, d’apropar l’experiència de les empreses de serveis de manteniment a les comunitats de veïns, amb la implicació fonamental del col·lectiu de gestors de finques.

Protocolos de vigilancia sanitaria específica. Amianto (3a edició)

El Ministeri de Sanitat ha publicat una edició revisada i actualitzada del Protocol de vigilància sanitària de l’amiant, per proporcionar als professionals implicats en la prevenció de riscos laborals una guia d’actuació per a la vigilància de la salut dels treballadors exposats a aquest tipus de risc.

Rehabilitación de edificios de viviendas colectivas

L’execució d’una obra d’edificació és un procés complex i sotmès a una normativa d’obligat compliment, que inclou diferents actuacions que s’han de vertebrar adequadament en temps i forma. Aquest document conté uns vídeos pedagògics on s’exposa, com a apunts, informació útil per a gestionar el procés, amb perspectiva general.
  ÀREA TÈCNICA

Nou Elevador panoràmic tubular

Enllaç a la plana web del Col.legi amb informació de productes i solucions per a la construcció.
A l’apartat del Centre de Documentació del Col·legi hi ha un apartat on s’afegeixen novetats sobre productes i solucions per la construcció, o informació tècnica o recursos web, que no s’envien directament per correu electrònic o que no es comuniquen directament a l’Informatiu digital.


Cercador de solucions Termoargila

El Consorci Termoargila ha desenvolupat el Cercador de Solucions Termoargila, una eina informàtica per buscar solucions de murs realitzats amb Termoargila, de fabricants del mercat, que compleixin l’exigència de transmitància tèrmica exigida segons el DB-HE del CTE.

Informació en línia sobre productes de construcció

La Comissió Europea dóna un pas cap a la simplificació administrativa i per reduir els costos per a les empreses de construcció. Gràcies a aquesta proposta, els fabricants de productes de construcció (maons, material d’aïllament, portes, etc.) podran carregar “declaracions de prestacions” informatitzades en els seus llocs web. Aquests documents tenen que acompanyar a cada producte de construcció venut, comunicant les seves característiques essencials (resistència al foc, resistència mecànica, eficiència energètica, per exemple).

Aula virtual de l’Institut Basc de Seguretat i Salut Laboral (OSALAN)

L’Institut Basc de Seguretat i Salut Laboral (OSALAN) disposa a la seva plana web d’informació, publicacions per descarregar gratuïtament i d’una aula virtual amb eines informàtiques, i de consulta, sobre coordinació i pràctiques de seguretat a la construcció que poden ser d’utilitat per formar a treballadors de la construcció o per emprar-los els professors de la matèria.
 • Disseny avançat en instal·lacions elèctriques
  CETILL
  Del 22 al 30 de gener de 2014
 • Rehabilitació energètica d’edificis
  CETILL
  Del 3 al 16 de febrer de 2014
 • Curso de clasificación de madera aserrada para uso estructural
  Del 29 de gener al 3 d’abril de 2014

   

Cliqueu aquí si no voleu rebre més aquest informatiu


Cliqueu aquí si no ho veieu bé