Heu d'activar les imatges per visualitzar correctament aquest contingut
Núm. 39 -  gener de 2013


Mesures i canvis en el Col·legi i les empreses

El president del Col·legi, Pere Garrofé, va explicar als assistents a l’assemblea col·legial, del passat 14 de desembre de 2012, que tant el Col·legi com Segurcat i la FLS estan reestructurats i complint les previsions d’acord amb les mesures que s’han pres darrerament. Durant la reunió també es va aprovar el pressupost pel 2013, amb una baixada del 20% respecte a l’any passat.

Avantprojecte de Llei de Serveis Professionals

El Ministeri d’Economia i Hisenda està difonen un document d’avantprojecte de la Llei de Serveis Professional en el que es planteja modificar el repartiment d'atribucions reconegut a la LOE, eliminant reserves d'activitat actuals als aparelladors, com a projectistes i directors d'obra i com a directors d'execució de l'obra, davant la qual cosa el Consell d’Aparelladors de Catalunya està realitzant accions i gestions per defensar la professió.

Conveni entre els Col·legis de Lleida i Barcelona

Pere Garrofé, president dels aparelladors de Lleida i Rosa Remolà, presidenta del CAATEEB, han signat un acord de col·laboració per tal d’oferir serveis de tipus professional, assistencial, de previsió i assegurances i també de formació, en condicions d'avantatges per als membres dels dos col·legis professionals. NOVETATS BIBLIOGRÀFIQUES

Llibres per consultar o treure en préstec a la Biblioteca del Col·legi


Corrosión y degradación de materiales

Aquest text descriu i justifica el fenomen de la corrosió i degradació dels materials des d’una perspectiva equilibrada entre els aspectes científics i tecnològics, prestant més atenció al seu comportament quan entren en contacte amb un mitjà agressiu concret. S’ha adaptat al programa de grau de l’Espai Europeu d’Educació i s’il·lustra amb imatges i exemples per fer-lo més útil als que el consultin.

Construcción de Estructuras de Madera

El llibre està centrat en la construcció i càlcul d’estructures de fusta. S’ha elaborat tenint en compte el CTE DB-SE i DB-SE-M. Des d’una perspectiva orientada a la pràctica professional s’exposen les diferents formes d’ús de la fusta com a material estructural, des de les seves versions més tradicionals fins a les més actuals. També s’estudien les patologies més freqüents, i els mètodes i productes per a la seva protecció.

Números gordos en el proyecto de instalaciones

Aquest Manual conté conceptes i mètodes de càlcul senzills (il·lustrats amb exemples) capaços de proporcionar un ordre de magnitud –del costat de la seguretat- als problemes que plantegen les instal·lacions als edificis. És una valuosa eina de disseny previ, com a complement inicial d’altres mètodes més extensos i precisos.

Ejecución de faldones en cubiertas

Un Manual senzill on es tracten les diferents tipologies de les cobertes, la importància de la seva estanquitat, els materials emprats i la seva execució. Aquest Manual correspon a una unitat d’estudi del Certificat de Professionalitat d’Operacions auxiliars de ram de paleta de fàbrica i cobertes.

Articles tècnics

Articles extrets de Revistes, disponibles en pdf, que pots descarregar directament si t’autentiques amb el teu login i pasword (el mateix de l’àrea restringida).


R-7650-Supresión de barreras e instalaciones de antenas: acuerdos y gastos comunitarios

R-7651-Construir con membranas

R-7652-Gestión económica, control y contención de costes en fase de construcción

R-7653-Climatización solar: ahorro energético y ganancias económicas
  ÀREA TÈCNICA

Guia de sistemes d'estalvi d'aigua a l'edificació

L’IVE (Instituto Valenciano de la Edificación) ha editat un Document pràctic que orienta en la selecció dels sistemes d’estalvi d’aigua més adequats a cada tipologia edificatòria. Es descriuen els diferents sistemes d’estalvi d’aigua existents al mercat i es defineixen els paràmetres per avaluar-los, la comparativa entre sistemes avaluats i la informació per aplicar-los.


AENOR edita una Guia d’indicadors ambientals

Aquesta Guia té com a objectiu posar a disposició de les empreses del sector de la construcció, així com d’altres relacionades, alguns exemples d’indicadors ambientals específics i particularitzats per a la seva activitat, de forma que es converteixin en una eina bàsica per a una gestió ambiental eficaç.


Software per realitzar el control del formigó en obra

El programa PROBETHA-08, promogut per l'Institut Espanyol del Ciment i les seves Aplicacions (IECA) i l'Agència d'Obra Pública de la Junta d'Andalusia (AOPJA), és una nova eina informàtica a disposició d'enginyers, arquitectes, laboratoris de control, etc., que els permetrà realitzar el control del formigó d'una manera senzilla, ràpida i, sobretot, segura.
  FORMACIÓ

Cursos i Jornades Externes

Et recordem que a l’apartat de Centre de Documentació de la web del Col·legi, disposes d'una nova secció de “Cursos i Jornades externes” per a que puguis consultar l’oferta formativa d’algunes empreses, entitats i/o institucions que habitualment ens comuniquen els seus cursos i/o jornades per correu electrònic. Hem inserit un enllaç que et dirigeix directament a la seva plana de formació, i així pots accedir-hi amb més rapidesa i disposar de la informació actualitzada.


 • Disseny i càlcul d’instal·lacions de climatització
  14 de gener de 2013
  CETILL
 • Tècnic en Domòtica. Nivell avançat (Curs online)
  Del 4 de febrer a l’1 de març de 2013
  CETILL
 • Business English & Conversation (BEC II)
  Del 25 de gener al 22 de març de 2013
  OPTIMA BUSINESS CONSULTING, SL
 • Finançament del circulant: com accedir al crèdit
  13 de febrer de 2013
  FÒRUM EMPRESA LLEIDA

   

Cliqueu aquí si no voleu rebre més aquest informatiu


Cliqueu aquí si no ho veieu bé