Heu d'activar les imatges per visualitzar correctament aquest contingut

El Col·legi baixa el pressupost un 19% pel 2012

L’assemblea de Col·legiats va aprovar baixar el pressupost un 19% per l’any 2012. Per aquest any 2011 hi ha previst 891.600 € i pel proper 2012, es destinarà 722.400 €uros, disminuint totes les partides de despeses, segons la proposta de la Junta de Govern ratificada durant l’assemblea del 16 de desembre de 2011.

Recorren la sentència del TS sobre la denominació “Grau en Enginyeria d'Edificació”

El Consell General de l'Arquitectura Tècnica d'Espanya (*CGATE) ha decidit recórrer davant els corresponents òrgans jurisdiccionals de la Unió Europea la sentència del Tribunal Suprem de 9 de març de 2010 que denega la reserva del “Grau en Enginyeria d'Edificació” per als estudis que habiliten per a l'exercici de la professió regulada d'Arquitecte Tècnic.

Botanch guanya el Premi Edifica 2011

David Botanch, ha estat el guanyador del Premi Edifica 2011. Aquest guardó ha estat creat pel Col·legi d’Aparelladors i l’Escola Politècnica Superior de la UdL per premiar el millor projecte final de Grau d’Enginyeria d’Edificació. El treball de Botanch ha estat basat en una Estructura Lleugera, un camí per l’estandardització en el procés constructiu, cas particular del sistema Eurodom. També es va lliurar, durant la trobada anual dels aparelladors, el 17 de desembre de 2011, l’accèssit del Premi Edifica a David Badia Riba pel seu treball de rehabilitació d’Habitatge Unifamiliar entre Mitgeres en el municipi de Benavarri (Osca). NOVETATS BIBLIOTECA

Llibres per consultar o treure en préstec a la Biblioteca del Col·legi


Aprendiendo a restaurar

Un manual de restauració de l’arquitectura tradicional de la Comunitat Valenciana que es pot extrapolar a qualsevol rehabilitació perquè recull les tècniques constructives més adequades, les patologies i problemes als que s’ha d’enfrontar el tècnic, i els models i criteris a seguir en les intervencions. Un manual eminentment pràctic, respectuós amb el patrimoni rural i urbà, i seguint criteris de sostenibilitat.

Rehabilitación, mantenimiento y conservación de cubiertas

L’objecte del Manual és conèixer les cobertes més utilitzades, així com els problemes o deficiències més comuns, i adquirir els coneixements per especialitzar-se en la seva rehabilitació. També s’estudien les instal.lacions relacionades amb les cobertes, com: les canaleres, els baixants i qualsevol altre element de recollida d’aigües.

Técnicas de gestión presupuestaria

Pressupostar les obres de construcció i el seguiment econòmic de l’obra està íntimament relacionat amb l’activitat de l’Enginyer d’Edificació. Aquest llibre ofereix una estructura i metodologia del procés econòmic des de la concepció del projecte arquitectònic fins a la finalització de la construcció de l’edifici.

Cálculos detallados. Estructuras de paso y contención

Aquesta publicació conté dissenys de contenció i sosteniment, amb tots els càlculs desenvolupats manualment, pas a pas, de forma detallada i a nivell de projecte de construcció, i d’acord amb la Instrucció de Formigó Estructural EHE-08 i tota la normativa d’aplicació. A més de nombroses taules, a cada tema s’inclou una pàgina amb amidaments unitaris i preus contrastats de cada unitat, que proporcionen el cost unitari de la corresponent estructura.

Articles tècnics

Articles extrets de Revistes, disponibles en pdf.


R-7467. El problema de reutilizar las contraseñas
Pdf amb descàrrega directa.

R-7480. Cómo crear una página de Facebook para tu empresa
Pdf amb descàrrega directa.

Biblioteca Digital


Llibres en format PDF per descarregar directament


Manual de Mantenimiento de Instalaciones Deportivas

Es tracta d'una guia pròpia del nostre funcionament quotidià que pot servir per conèixer els treballs que es requereixen per preservar, mantenir i conservar les infraestructures esportives, tan específiques i complexes de gestionar.

Ventana de Madera y Mixtas de Madera-Aluminio. Dossier técnico

Aquest dossier tècnic està dirigit al personal tècnic implicat en tasques de prescripció i disseny (arquitectes i aparelladors) per posar en coneixement els conceptes fonamentals per incloure la finestra de fusta i fusta-alumini com a alternativa de tancament exterior. També va dirigit a promotors d’habitatges i ens públics relacionats amb l'eficiència i diversificació energètica posant així de manifest la idoneïtat de la finestra de fusta i fusta-alumini amb vista al compliment del CTE-Codi Tècnic de l'Edificació-i la millora en la sostenibilitat al llarg del seu cicle de vida (fabricació, instal·lació, ús i gestió com a residu).

Libro Blanco de la Inspección de la Madera tratada en obra

Amb aquest "mini dossier" intenten protegir l'ús de la fusta sense importar la seva procedència, per evitar que un mal tractament d'aquesta derivi en problemes en la seva durada, aconseguint afavorir així la seva imatge pública. Aquest compendi de recomanacions no intenta en cap cas criminalitzar la fusta procedent d'altres països, com si es tractés d'un manual proteccionista.
  ÀREA TÈCNICA

Informe energètic gratuït del teu habitatge o edifici

Neix Ahorratuenergia.es, una aplicació web gratuïta per al foment de la rehabilitació energètica.
Amb l'objectiu primordial de fomentar entre els propietaris d'habitatges la necessitat d'estalviar energia de forma eficient, neix ahorratuenergia.es, una aplicació web gratuïta i d'ús senzill que informa als seus usuaris dels consums energètics i costos associats actuals dels seus immobles i de les potencials millores energètiques que poden aplicar estimant l'estalvi que suposen, tant energètic com econòmic.


Desenvolupen un plafó d’encofrat intel·ligent

El Centre Tecnològic Gaiker-IK4 i Ulma Construcción han desenvolupat un tauler d'encofrar amb materials composites d'última generació que cobreix noves funcionalitats respecte a versions de taulers anteriors i incorpora millores en l'acabat, la durabilitat, el manteniment i la seguretat.

  NORMATIVA I LEGISLACIÓ

Nous Documents de suport als Documents Bàsics del CTE

El Ministeri de Foment ha publicat una nova sèrie de Documents de suport (DA) als Documents Bàsics (DB) del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i Documents bàsics amb comentaris. Es tracta de documents informatius i de suport per millorar l’aplicació i comprensió dels Documents Bàsics, sense tenir caràcter reglamentari. Aniran apareixent de forma gradual, sense programació ni previsió, documents amb comentaris i documents de suport per a tots els requisits.


Pautes i criteris fonamentals per a redactar l’estudi de seguretat

Per part de la Inspecció provincial de Treball i Seguretat Social de València, òrgan que depèn de la Direcció General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, s’ha editat una nota informativa sobre els continguts d’un Estudi de Seguretat i Salut, pel que fa a la seva estructura documental, així com a la informació a incloure en cadascun dels seus apartats.

  FORMACIÓ COL·LEGIAL

Cursos organitzats per l'ITL per al col·lectiu i subvencionats pel Col·legi

Organització del treball i gestió del temps
A l’TIL, el 17 i 19 de gener de 2012


Disseny amb calderes de gas d’alta eficiència. Una necessitat estratègica
A l’ITL, el 18 de gener de 2012

  FORMACIÓ EXTERNA


Cursos i Jornades Externes

A l’apartat de Centre de Documentació de la web del Col·legi, s’ha incorporat una nova secció de “Cursos i Jornades externes” per a que puguis consultar l’oferta formativa d’algunes empreses, entitats i/o institucions que habitualment ens comuniquen els seus cursos i/o jornades per correu electrònic. Hem inserit un enllaç que et dirigeix directament a la seva plana de formació, i així pots accedir-hi amb més rapidesa i disposar de la informació actualitzada.
Anirem afegint incorporacions paulatinament. No obstant això, continuarem comunicant per e-mail les activitats del sector que us puguin interessar.
  MÓN LABORAL

Eines de suport per la dinamització laboral.


El mercado inmobiliario en Marruecos

Pdf amb descàrrega directa.


Propuestas de los empresarios para superar la crisis

Pdf amb descàrrega directa

Sector de l’edificació. Informes d’oportunitats de negoci

Pdf amb descàrrega directa

Portal internacional d’ocupació adreçat al sector de l’enginyeria

Tecniberia, l’Associació Espanyola d’Empreses d’Enginyeria, Consultoria i Serveis Tecnològics, ha posat en marxa una plataforma internacional d’ocupació.


  Cursos ITL

 • Funcions i responsabilitats dels tècnics municipals
  Dilluns i dimecres, del 9 al 12 de gener de 2012
 • Speaking
  Dimarts, del 17 de gener al 24 d’abril de 2012
 • Pèrits judicials i valoració dels danys
  Dimarts i dijous, del 24 de gener al 14 de febrer de 2012
 • PRESTO: estudis, comparatius, planificació i control
  Dilluns, dimarts i dimecres, del 23 de gener a l’1 de febrer de 2012

   

Cliqueu aquí si no voleu rebre més aquest informatiu


Cliqueu aquí si no ho veieu bé