Heu d'activar les imatges per visualitzar correctament aquest contingut

L’assemblea del Col·legi aprova baixar el pressupost un 10% pel 2011

L’Assemblea del Col·legi va aprovar, el 10 de desembre de 2010, baixar el pressupost del Col·legi en un 10% per l’any 2011, pujar la quota col·legial i de societats i d’altres mesures pel foment dels ingressos, degut l’aturada tècnica experimentada en el sector durant any 2010, fixada en la davallada del 20% d’obra nova en el últim any i del 92% en els darrers 4 anys. Aquest descens ha incidit directament en la reducció d’ingressos per visats al Col·legi. Durant la trobada també es va aconsellar reorientar la professió obrint altres camps, entre ells la internacionalització per poder treballar en altres països, com ara el Brasil.

Frederic Lorente, Premi Edifica 2010

Frederic Lorente ha estat el guanyador del Primer Premi Edifica 2010, organitzat pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edficació i l’Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida per distingir el millor treball final de carrera de la Titulació d’Arquitectura Tècnica i del Grau d’Enginyeria d’Edificació. Lorente ha basat el seu projecte en la rehabilitació d’un edifici centenari deshabitat, de la Pobleta de Bellveí (Pallars Jussà) com a establiment rural. Lídia Navarro, ha obtingut un accèssit a pel seu treball de Construccions de terra a la plana de Lleida.


122 assistents a la Trobada Anual dels Aparelladors

Un total de 122 persones han assistit a la Trobada Anual dels Aparelladors i dinar de germanor que enguany s’ha fet a la boscana de Bellvís, el 18 de desembre. Durant l’acte s’ha fet balança de la gestió del Col·legi i de la Fundació; s’han presentat els 11 nous col·legiats 2010; s’ha lliurat la insígnia d’or als 7 col·legiats amb 25 anys de professió; medalla d’or a Josep Maria Figueras, pels seus 50 anys de col·legiació; Premi Amic del Col·legi, per a Josep Trullols; Reconeixement a la directora de FLS, Miwi Clavera i lliurament del Primer Premi Edifica 2010.
 NOVETATS BIBLIOTECA

Hormigón armado

Nova edició (15a) del clàssic Jiménez Montoya, basada en la EHE-08, adaptada al CTE i d’acord amb l’Eurocodi EC-2. També es realitza una revisió acurada de bastants aspectes de la normativa americana ACI. A més d’estar actualitzada, aquesta edició incorpora capítols dedicats a formigons especials, a juntes entre edificis, un extens apartat sobre murs i un ampli apartat sobre resistència al foc d’estructures de formigó, 200 noves figures i noves sèries d’àbacs.

Guía de la madera (I). Productos básicos y carpintería

Aquest llibre, editat per AITIM, és una publicació adaptada al CTE i a la normativa vigent que s’ha enfocat com a eina útil i ràpida que aglutina tota la informació existent en la matèria, per als professionals del món de la construcció i per a qualsevol persona interessada en el mon de la fusta en general. Aquest volum es completarà amb un segon, dedicat a construcció i estructures.

Instalaciones de distribución. Instalaciones eléctricas y automáticas

L’obra es centra en el muntatge i manteniment dels Centres de Transformació i de les Instal.lacions Elèctriques de Distribució dels Edificis, amb una descripció tècnica i detallada però pràctica i senzilla. També tracta la distribució de l’energia elèctrica, la seva normalització, la tramitació administrativa, les instal.lacions elèctriques per a enllumenat exterior, les tarifes elèctriques, els equips de mesura, la prevenció de riscos laborals i la protecció ambiental. Tot això, il.lustrat amb gran quantitat de fotografies.
 ÀREA TÈCNICA

Cartografia topogràfica de Lleida

Enllaç per descarregar la cartografia topogràfica de Lleida a escala 1:1000 amb el nou sistema de referència ETRS89.


Sistema de control de consums en temps real “Power2Energy”

L’empresa N2S ha desenvolupat una revolucionària solució d’eficiència energètica anomenada POWER2ENERGY. Aquest sistema permet analitzar en temps real els consums per separat en diferents zones de l’edifici, controlar-los a distància i gestionar-los fàcilment des d’un ordinador o telèfon mòbil. El sistema pot suposar un estalvi del 25% de l’edifici.

Software específic per oferir solucions globals de gestió empresarial, al sector de la construcció, promoció i sector auxiliar.

L’empresa SOLINAT,S.L. ofereix tot tipus de Software, dissenyat específicament per la vostra activitat, independentment del tipus d’obra que realitzeu i del vostre sector.

  NORMATIVA I LEGISLACIÓ

Registre de delegats i delegades de prevenció

Al DOGC 5764, de 26 de novembre de 2010, es publica el Decret 171/2010, de 16 de novembre, del registre de delegats i delegades de prevenció.

Relació de dades i documents inclosos en el Catàleg de dades i documents electrònics de la Generalitat

Al DOGC 5765, de 29 de novembre de 2010, es publica la Resolució GAP/3773/2010, de 16 de novembre, per la qual es publica la relació de dades i documents inclosos en el Catàleg de dades i documents electrònics de la Generalitat.
  FORMACIÓ COL·LEGIAL

Cursos organitzats per l’ITL per al col.lectiu i subvencionats pel Col.legi

Introducció al Document Bàsic sobre seguretat a l’ús i accessibilitat DB-SUA

A l’ ITL, el 17/01/2011

Redacció d’estudis i plans de gestió de residus

A l’ITL, el 27/01/2011

 CONVOCATÒRIES PREMIS

Premis Catalunya Construcció 2011

El Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona (CAATEEB), amb el suport del Consell de Col·legis d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Catalunya, convoca la vuitena edició dels Premis Catalunya Construcció, amb els que volen reconèixer l'esforç dels professionals i empresaris del sector i premiar les persones que, amb el seu treball han contribuït a millorar la qualitat, la gestió, la sostenibilitat, la innovació i la seguretat en la construcció a Catalunya

Arquin-FAD convoca els Premis FAD 2011

Els Premis FAD d’Arquitectura i Interiorisme d’aquest any volen posar de manifest, així com a incentivar, “un reconeixement a les obres que aposten per la recerca d’un hàbitat per al desenvolupament de les activitats humanes amb confort, eficàcia i bellesa”. Els guardons compten amb les categories d’Arquitectura, Interiorisme, Ciutat i Paisatge i Intervencions Efímeres. El termini de presentació d’obres finalitza el 26 de gener de 2011.


  • Curs de “Speaking II”, del 10 de gener a l’11 d’abril a l’ITL.
  • Curs de “Números grossos en el càlcul d’estructures” els dimarts i dijous de l’11 al 25 de gener a l’ITL.
  • Curs “Exemple pràctic d’aplicació del CTE DB: HR”, del 12 de gener al 2 de febrer a l’ITL.
  • Curs “Excel avançat”, del 14 al 28 de gener a l’ITL
  • Curs “Presto estudis, planificació i execució”, el dilluns, dimarts i dimecres, del 24 al 26 de gener a l’ITL.

   

Cliqueu aquí si no voleu rebre més aquest informatiu


Cliqueu aquí si no ho veieu bé