Heu d'activar les imatges per visualitzar correctament aquest contingut
Núm.4 - Gener de 2010

 NOTÍCIES

El 15 i 25 de gener, inici de matrícules per la retitulació de Grau a la Salle i l’UdL.

Fins el proper 15 de gener és oberta la matrícula pel Curs semipresencial de Grau d’Enginyeria de l’Edificació a la Salle, Universitat Ramón Llull i el 25 i 26 de gener s’inicia el període de pre-inscripció per matricular-se del 2 al 5 de febrer de 2010. El curs és presencial, dimarts i dijous i les places són limitades fins a 60 a l’UdL.


Els aparelladors estrenen el Club de la Llotja amb un dinar de germanor.

Més de 200 assistents, la meitat d’ells aparelladors, van estrenar, el 12 de desembre, el Club la Llotja del Palau de Congressos de Lleida durant la tradicional trobada de Nadal que fan els arquitectes tècnics per presentar els nous col·legiats durant l’any, donar compta dels que compleixen 25 anys de col·legiació, intercanviar experiències i fer balanç anual de la professió i per atorgar el Premi Amic del Col·legi a la persona o entitat que s’ha distingit durant l’any per col·laborar amb el Col·legi.


El Col·legi, en la intercol·legial per ser veu única davant l’administració.

El Col·legi d’Aparelladors, a través de Rafel Nadal, com a vocal, ha entrar a formar part, el 18 de desembre de 2009, de l’Associació de Col·legis Professionals de Lleida que agrupa a 17 entitats de les 29 enregistrades, amb la finalitat de donar a conèixer la seva tasca a la societat i constituir-se en veu única davant les negociacions amb l’administració.


El Pare Noel distribueix els regals al Col·legi.

El Pare Noel va lliurar els regals que duia als 46 nens i nenes, familiars dels aparelladors, el dia 26 de desembre de 2009, al saló d’actes del Col·legi, al final de la festa de benvinguda que va protagonitzar el grup Pantomima, amb l’espectacle “Mag Ventura”.


 NOVETATS BIBLIOTECA

Proyecto y cálculo de estructuras de hormigón. En masa, armado y pretensado.

Aquesta és la 2a edició de la publicació, editada per INTEMAC i l’autor de la qual és el Dr. José Calavera. Està adaptada a la nova Instrucció de Formigó Estructural EHE-08 i a l’Eurocodi EC-2 i consta de 2 volums.


Aislamiento acústico en la edificación.

Aquest Manual, adaptat al CTE DB-HR, és una introducció a l’aïllament acústic a l’edificació i una eina de treball a les fases de projecte, execució i control, destinat principalment a arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers, organismes de control i companyies d’assegurances.


 ÀREA TÈCNICA

El Ministeri de Vivenda posa en marxa un Sistema d’Informació Urbana.

El Sistema d’Informació Urbana (SIU) és una eina digital contra la corrupció urbanística. El Ministeri de Vivenda del Govern central posa en marxa aquest portal, lliure i gratuït, que conté informació urbanística de 369 municipis per a que hi puguin accedir els ciutadans.


Pronturari Informàtic d’Estructures Metàl.liques i Mixtes.

Aquest Prontuari és una eina de lliure distribució (de moment en versió beta ) per a l’anàlisi, càlcul i disseny d’estructures metàl.liques i mixtes. Desenvolupat per “FHECOR Ingenieros Consultores”, amb el finançament de la “Asociación Técnica para la Promoción del Acero” (APTA) i “ArcelorMittal”, està pensada com a una eina per a l’ensenyament i una eina de projecte per a l’ús en oficines de projectes.


  NORMATIVA I LEGISLACIÓ

Modificació del Reglament d’Instal.lacions Tèrmiques als Edificis (RITE).

Al BOE 298, de 11/12/2009, es publica el Reial Decret 1826/2009, de 27 de novembre, pel qual es modifica el Reglament d’Instal.lacions tèrmiques als edificis, aprovat per Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol. Aquest Reial Decret entra en vigor al dia següent de la seva publicació al BOE.


Modificacions processals que afecten als pèrits judicials.

Al BOE 266, de 4 de novembre, es publica la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova oficina judicial. Aquesta norma, que porta a terme una important reforma de diferents lleis processals, ha procedit a realitzar algunes variacions que afecten directament a l’actuació i relació dels pèrits amb els jutjats i tribunals. Les reformes entraran en vigor als sis mesos de la publicació al BOE.

Formació ITL
Gener 2010
  • Curs de funcions i responsabilitats dels tècnics municipals, de l’11 al 20 de gener.
  • Curs d’Anglès per a la Construcció, de l’11 de gener al 15 de Març.
  • Curs d’Autocad per a no dibuixants, del 12 de gener al 4 de febrer.
  • Curs de diagnosi, patologies i tècniques d’intervenció en estructures, del 12 al 21 de gener.
  • Curs de criteris mediambientals de prescripció i recepció de materials, del 18 al 27 de gener.
  • Curs de Control de Qualitat en obra civil, del 18 al 27 de gener.
  • Xerrada de reforç i renovació de forjats de fusta el dia 27 de gener.

   

Cliqueu aquí si no voleu rebre més aquest informatiu