Heu d'activar les imatges per visualitzar correctament aquest contingut
Núm. 64 -  febrer de 2015


Els habitatges antics són energèticament deficients

Els habitatges antics e Lleida són molt deficients, segons ha dit Pere Garrofé, president dels aparelladors, d’acord amb les dades enregistrades per l’CAEN publicades pel diari Segre en les que se indiques que el 80% dels 13.000 Certificats fets pels tècnics tenen una qualificació baixa o molt baixa en eficiència energètica.

El Suprem ratifica que les ITE’s les han de fer aparelladors i arquitectes

El Tribunal Suprem falla que la Inspecció Tècnica dels Edificis (ITE) correspon als aparelladors i als arquitectes i no als enginyers o enginyers tècnics, con demanaven aquests col•legis professionals a través d’un recurs de cassació interposat al respecte.

Premis Catalunys Construcció

Convocatoria oberta fins el 27 d’abril per participar en els Premis Catalunya Construcció 2015, amb les següents modalitats:
I. PREMI A LA DIRECCIÓ O GESTIÓ DE L’EXECUCIÓ DE L’OBRA.
II. PREMI A LA COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT.
III. PREMI A LA INNOVACIÓ EN LA CONSTRUCCIÓ.
IV. PREMI A LA INTERVENCIÓ EN EDIFICACIÓ EXISTENT.
I PREMI ESPECIAL A LA TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL I PREMI DEL PÚBLIC. NOVETATS BIBLIOGRÀFIQUES

Llibres per consultar o treure en préstec
a la Biblioteca del Col·legiEl Pla d´Urgell a escaire i cartabó

És un recull d´una cinquantena de làmines d´edificis emblemàtics de la comarca, dibuixats amb escaire,cartabó, llapis i retolador calibrat, amb una acurada tècnica.
És un llibre per mirar i gaudir amb calma, per descobrir cada racó i cada petit detall, per incorporar els vostres propis records a cadascun del edificis dibuixats.
  NORMATIVA I LEGISLACIÓ

Real Decreto 43/2015

El passat dia 3 de febrer es publica en el BOE el Real Decret identificatiu en l´epífraf,per el qual es modifica el sistema d´ordenació de les ensenyances universitàries oficials. Mitjançant aquesta modificació s´estableix que les Universitats poden, de forma unilateral,decidir la durada del plans d´estudis del títol de grau, el qual podrà tenir entre 180 i 240 crèdits, a diferencia de la normativa actual en la que tots el graus havien de tenir 240 crèdits.
No obstant, el nou art. 12.9 del RD 1393/2007 disposa que quan es tracti de títols que habiliten per al exercici de professions regulades, serà el govern que estableixi les condicions a les que haurà d´adequar els plans d´estudis. En el cas de l´Arquitectura Técnica, la Ordre ECI/3855/2007(apartat 5) estableix que els Graus que habiliten per al exercici de la nostra professió hauran de tenir 240 crèdits. Per tant, mentre estigui en vigor la citada ordre, els graus que habiliten per a la professió de Arquitecte Tècnic han de mantenir els 240 crèdits.

 • Perquè fracassa el certificat energètic?
  WEB: API.cat, 20/01/2015
 • Els bancs inicien una guerra de baixada de preus de les hipoteques
  WEB: IDEALISTA.com, 21/01/2015
 • ¿Són más caras las casas tras la burbuja inmobiliaria?
  WEB: API.cat, 22/01/2015
 • Josep Pujol, nou president de la Fundació solidària Àngel Olaran
  SEGRE, 03/02/2015
 • El motor de la vivienda coge velocidad
  Editorial Cinco-Días, 10/02/2015
 • La compra-venda d’habitatges va baixar un 11,7% al 2014 a Lleida
  SEGRE, 11/02/2015
 • Los tiempos de garantía para reparar defectos de construcción en viviendas nuevas
  WEB: IDEALISTA.com, 11/02/2015


   

Cliqueu aquí si no voleu rebre més aquest informatiu


Cliqueu aquí si no ho veieu bé