Heu d'activar les imatges per visualitzar correctament aquest contingut

Continua la baixa de venda de pisos a Lleida

El passat mes de novembre de 2010 tant sols es van vendre 254 habitatges a Lleida enregistrant-se, per tercer mes consecutiu, un descens en la venda de pisos, xifrat en un 25,51% menys que el novembre del 2009, quan van canviar de mans 341 habitatges, segons les dades de l’Institut Nacional d’estadística, en base al registre d’hipoteques i transaccions efectuades.

Pla Renova’t de finestres fins el 30 d’abril

Fins el proper 30 d’abril de 2011 és oberta la convocatòria per acollir-se a la subvenció del Pla Renova’t de finestres a Catalunya. L’objectiu dels ajuts és millorar l’eficiència energètica i reduir el consum d’energia a les llars. La inversió, subvencions i condicions es poden consultar a les bases i convocatòria:

 NOVETATS BIBLIOTECA

Estimació de l’eficiència energètica d’un edifici

CD interactiu per estimar l’eficiència energètica d’un habitatge.
El treball "Estimació de l’eficiència energètica d’un edifici" que es presenta en aquest aplicatiu és una acció del projecte INTRADER (Innovació i Transferència Per al Desenvolupament Rural) una iniciativa del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya que s’emmarca en les accions del programa Emplea verde 2007-2013 de la Fundació Biodiversitat. Aquest projecte està cofinançat pel Fons Social Europeu i el CTFC, i compta amb dos socis que col·laboren en diferents accions; el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Lleida i el Consorci Forestal de Catalunya.

Cubiertas con estructura de madera

L’autor, en la seva cerca d’eficiència estructural, ha elaborat aquesta publicació amb el concepte de pensar les estructures com un sistema, des de la preparació fins al muntatge, considerant cada peça i cada tasca com a part integrant del conjunt.

Preus de referència d’obra nova i manteniment ITEC 2011

Com cada any l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya –ITEC- ha editat els Preus de referència d’obra nova i manteniment d’Edificació, de Rehabilitació i Restauració, d’Urbanització i d’Enginyeria Civil. A la Biblioteca del Col.legi estan a la vostra disposició per consulta i/o préstec però també disposeu de preus especials per adquirir-los en virtut del conveni establert entre l’ITEC i el Col.legi.
 ÀREA TÈCNICA

Sistema per a la rehabilitació de façanes de pedra

La firma PAREX ha desenvolupat una solució per a la rehabilitació de les façanes de pedra que assegura la reparació, impermeabilització i segellat d’aquestes façanes amb un sistema de només tres passes. Així mateix, a la seva web podeu trobar Guies i Manuals de rehabilitació per descarregar en format pdf.


Cases de fusta tèrmicament autosuficients

Aplicant tecnologies conegudes, barates i senzilles, American Building System, S.L. (ABS) està fabricant cases amb un estalvi global de quasi un 90 per cent respecte als sistemes convencionals de calefacció i refredament.

  NORMATIVA I LEGISLACIÓ

Aprovat el Reglament europeu per garantir la seguretat del subministrament de gas

Al Diari Oficial de la Unió Europea L295, es publica el Reglament (UE) núm. 994/2010 del Parlament Europeu i del Consell de 20 d’octubre de 2010 sobre mesures per garantir la seguretat del subministrament de gas i pel qual es deroga la Directiva 2004/67/CE del Consell.

Aprovat el Reglament de "Diligencia debida" per a la fusta i productes derivats

Al Diari Oficial de la Unió Europea L295, es publica el Reglament (UE) núm. 995/2010 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 d’octubre de 2010, pel qual s’estableixen les obligacions dels agents que comercialitzen la fusta i els productes de la fusta.


Tramitació electrònica de procediments d’intervenció administrativa d’activitats

Al DOGC 5786, de 30 de desembre de 2010, es publica l’Ordre MAH/611/2010, de 23 de desembre, de tramitació electrònica dels procediments d’intervenció administrativa d’activitats de l’annex I de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d’activitats.

  FORMACIÓ COL·LEGIAL

Presentació PRESTO 11

Presentació de les novetats de la versió 11 del Programa PRESTO. A la Sala d’Actes del Col.legi, el proper 10 de febrer de 2011.


Cursos organitzats per l’ITL per al col.lectiu i subvencionats pel Col.legi

Patologia i terapèutica de la fusta

A l’ITL, dilluns i dimecres, del 14/02/2011 al 02/03/2011.


Reparació del formigó armat

A l’ITL, el 17/02/2011


Intervenció en locals comercials i expedients d’activitats amb incidència ambiental

A l’ITL, dimarts i dijous, del 22/02/2011 al 24/02/2011.

 SEMINARIS I CONGRESSOS

II Col.loqui Europeu sobre Coordinació de Seguretat i Salut

El COAATEE de Madrid, conjuntament amb la Xarxa Europea FOCUS, el Col.legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques i l’Institut Regional de Seguretat i Salut en el Treball de Madrid, organitzen els dies 5 i 6 de maig de 2011 aquest Col.loqui a Madrid.


  • Curs de "Sistemes de fonamentació segons l’estudi geotècnic i la tipologia de l’edifici", els divendres del 4 al 25 de febrer a l’ITL.
  • Curs de "Autocad per a no dibuixants", els dilluns i dimecres del 7 al 28 de febrer a l’ITL.
  • Saló Internacional d’Aire Condicionat, Calefacció, Ventilació i Refrigeració de l’1 al 4 de març a Madrid.

   

Cliqueu aquí si no voleu rebre més aquest informatiu


Cliqueu aquí si no ho veieu bé