Heu d'activar les imatges per visualitzar correctament aquest contingut

El Col·legi rebaixa un 33,3% la quota Col·legial

Degut el descens de visats durant els darrers anys, el Col·legi ha decidit aplicar, l’acord aprovat en assemblea de realitzar una rebaixa del 33,3%, des del mes de gener, la quota col·legial que ha passat de 45 €/mes que es pagava l’any 2009 a 30 €/mes aquest any 2010.


El Consorci ha realitzat el control de qualitat en la construcció de l’aeroport de Lleida

El Consorci Lleidatà de Control (CLLC) ha realitzat, des del setembre de 2007 fins aquest mes de gener de 2010, el control de qualitat de la construcció de la pista, els edificis i els accessos Aeroport Lleida-Alguaire, inaugurat pel president de la Generalitat, José Montilla el 17 de gener passat. Pere Garrofé, president del Col·legi d’Aparelladors, Núria Farreny, presidenta del CLLC i Pere Antorn, director del Consorci, van mostrar la seva satisfecció pel treball que s’han realitzat, durant la inauguració de l’aeroport.


Els col·legiats, satisfets amb l’Informatiu Digital

Els col·legiats estan satisfets amb el disseny, contingut, volum d’informació i periodicitat de l’Informatiu Digital. El Col·legi ha enviat una enquesta per observar el grau de satisfacció de la publicació mensual i el 69% ha contestat que els agrada bastant, el 19% que els agrada força i el 8,7% que no els agrada gaire. Tot i això, aquest número s’han introduït alguns canvis en la compaginació i el disseny del mateix, atenent observacions i suggeriments rebuts a través de l’enquesta ensementada.


El Col·legi vinculat a la Llotja

Pere Garrofé, com president del Col·legi, forma part del grup de patrons de la Llotja; Ramiro Muñoz, com a arquitecte tècnic, forma part de la direcció integrada de l’edificació del Palau de Congressos i Pere Antorn, com a director del Consorci Lleidatà de Control, ha realitzat el control de qualitat de l’edificació. Tots ells s’han mostrat molt satisfets i orgullosos d’haver participat en aquest projecte referent de la Lleida del segle XXI, que ha aixecat el teló el passat 21 de gener de 2010.


 NOVETATS BIBLIOTECA

Piel de Hormigón: Aspectos técnicos y estéticos del hormigón autocompactante

CEMEX i la Universitat Politècnica de València publiquen una monografia inèdita sobre el formigó autocompactant. Es tracta d’una completa descripció teòrica i pràctica de les propietats del formigó autocompactant, que detalla els avantatges i precaucions davant el formigó convencional. Disposes de la Monografia, en pdf, a l’apartat de Biblioteca Digital de la web del Col.legi.

Preus de referència 2010 de l’ITEC

Com cada any, l’ITEC edita la col.lecció de Preus de referència d’obra nova d’edificació, de rehabilitació i restauració, d’urbanització i d’enginyeria civil. En virtut d’un conveni signat entre el Col.legi i l’ITEC gaudiu d’uns preus especials per l’adquisició d’aquestes publicacions.

La prevenció en activitats amb risc d’exposició a l’amiant

Publicació en DVD, elaborada per la Direcció General de Relacions Laborals de la Generalitat de Catalunya, amb continguts en català i castellà subtitulats en francès, anglès i àrab. Amb un enfocament eminentment pràctic i una presentació senzilla i amena dels continguts, pretén alertar del risc d’exposició a fibres d’amiant i de les precaucions que cal adoptar per treballar amb materials que les contenen.

Per una construcció més segura

Publicació en DVD (conté 2 DVD), elaborada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya en suport multilingüe (català-castellà-francès-anglès-àrab). Pretén aportar els conceptes bàsics derivats de l’aplicació de la normativa de prevenció de riscos a les obres d’edificació i obra civil perquè els treballadors en prenguin coneixement.


 CURSOS I SEMINARIS

Anàlisi, diagnosi, reforç i restauració d’estructures de fusta, volta de canó de pedra i volta de canó de maó de pla.

18 de febrer de 2010, a l’Arxiu Històric de Lleida.


Taller de prevenció de riscos laborals en oficines

25 de febrer de 2010, al Centre de Seguretat i Salut Laboral de Lleida.


  NORMATIVA I LEGISLACIÓ

La Marca N d’AENOR, distintiu de qualitat del CTE

La Direcció General d’Arquitectura i Política d’Habitatge ha inclòs al Registre General de Distintius de Qualitat del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) la Marca Aenor N per als productes que s’incorporin en edificis. Amb la inscripció de la Marca N al Registre General del CTE, el Ministeri d’Habitatge reconeix als certificats d’AENOR com una eina demostrativa del compliment de les exigències bàsiques del Codi, per a productes, equips o sistemes que s’incorporin als edificis.

Neix el Tribunal Administratiu de Recursos contractuals

Nou òrgan independent per a resoldre els recursos contra l’adjudicació de contractes públics. Impulsat pel Govern estatal, es denominarà Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals i tindrà naturalesa administrativa. Es posarà en marxa mitjançant un projecte de llei que modificarà la Llei de Contractes del Sector Públic per adaptar-la a la regulació europea.

  • Segona Edició del Màster de Bioconstrucció de l’ITL “on line”, el 30 de març.
  • Projectes constructius de Bòsnia de la FLS, exposats al vestíbul del Col·legi.
  • Exposició de Carmen Anzano a la sala Coma Estadella, oberta fins el 19 de febrer.
  • Premis Catalunya Construcció, recepció de candidatures fins el 26 de març.
  • El 3 de març, Inici del curs de Grau d’Enginyeria d’Edificació a la Universitat Ramon Llull.

   

Cliqueu aquí si no voleu rebre més aquest informatiu