Heu d'activar les imatges per visualitzar correctament aquest contingut

Un centenar de comensals en la Festa Anual dels Aparelladors

Un total de 107 comensals es van reunir el 14 de desembre, al restaurant del palau de Margalef de Torregrossa, per celebrar el dinar anual de germanor. Durant el mateix va tenir lloc la presentació dels nous col·legiats 2013, el lliurament de les distincions als col·legiats que compleixen 25 i 50 anys de col·legiació, el premi Edifica i el Premi Amic del Col·legi 2013.

El Col·legi redueix un 10% el pressupost pel 2014

L’assemblea de col·legiats del 12 de desembre va aprovar per unanimitat reduir un 10% el pressupost per l’any vinent, deixant-lo en 519.900 € i reajustar les quotes col·legials per l’any 2014, amb la finalitat de fer front a les despeses del col·legi.

Recurs contra la Resolució de la UdL de no atorgar el títol de Grau en Enginyeria d’Edificació

Un grup de col·legiats de Lleida han interposat, el 4 de desembre de 2013, Recurs Contenciós Administratiu contra la Resolució de la Universitat de Lleida per no emetre el títol de Grau en Enginyeria d’Edificació d’acord amb els estudis que van cursar i el resguard del títol expedit per la UdL.

Josep Coll, Millor Docent de l’Escola Politècnica de la UdL

L’Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida ha atorgat el Premi a la Qualitat Docent “Joan Gimbert” a l’aparellador Josep Coll com a Millor Docent dels estudis de Grau d’Arquitectura Tècnica de la Escola, durant el curs 2012-2013, d’acord amb els resultats d’una enquesta realitzada entre els alumnes universitaris assistents a classe. Els estudiants van nominar també a Miquel Mateus per rebre aquesta Distinció. NOVETATS BIBLIOGRÀFIQUES

Llibres per consultar o treure en préstec
a la Biblioteca del Col·legi


GEOTERMIA. Energía geotérmica

Aquest llibre pretén ser el més divulgatiu possible, per apropar la Geotermia i les seves possibilitats a tot tipus de lector, tant estudiants experts com interessats en la materia sense coneixements previs. També inclou un CD amb el software professional Pro, que per al seu ús si que requereix tenir un nivell mitjà o avançat en càlcul tèrmic i hidràulic en general, i coneixements de calefacció, climatització i geotermia.

Topografía para estudios de grado
(3a ed. Revisada i ampliada)

Geodesia, Cartografia, Fotogrametria, Topografia (instruments topogràfics i mètodes topogràfics), Replanteigs i seguretat del topògraf en el treball.

Prevención de riesgos profesionales y seguridad en el montaje de instalaciones solares

Aquest manual pretén ser una guia per aplicar la Prevenció de riscos laborals en el muntatge d’instal·lacions solars, i per poder interpretar, entendre, posar en pràctica i participar en el Pla de Prevenció de l’empresa i sector.


Estructuras de madera. Bases de cálculo

Aquest llibre està destinat a professionals de la construcció amb fusta (enginyers i arquitectes) i a estudiants d’aquesta tecnologia de la construcció. Els autors són professors universitaris per la qual cosa el llibre s’ha estructurat com un llibre de text incloent, a més del mètode, els seus fonaments i exemples d’aplicació pràctica. El contingut està adaptat a l’Eurocodi 5 i al Codi Tècnic de l’Edificació.

  ÀREA TÈCNICA

La Fundació MUSAAT crea un apartat a la seva web per analitzar patologies

Per facilitar la tasca diària dels aparelladors-arquitectes tècnics, la Fundació Musaat ha creat un nou apartat a la seva web on es podran trobar continguts orientats a augmentar la qualitat en la construcció. A l’apartat, anomenat “Proceso Edificatorio”, estan disponibles Documents d’orientació tècnica en edificació i un resum de la Investigació d’àmbit nacional que ha promogut la Fundació sobre patologies en edificació.


Enllaç a la plana web del Col.legi amb informació de productes i solucions per a la construcció.

A l’apartat del Centre de Documentació del Col.legi hi ha un apartat on s’aniran afegint novetats sobre productes i solucions per la construcció, o informació tècnica o recursos web, que no s’envien directament per correu electrònic o que no es comuniquen a l’Informatiu digital.
  NORMATIVA I LEGISLACIÓ

BOE 281, 23/11/2013

Reial Decret 842/2013, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència davant del foc.

BOE 296, 11/12/2013

Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental


Guia del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió

El Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme elabora una Guia tècnica, de caràcter no vinculant, per facilitar l’aplicació pràctica de les exigències que estableix el Reglament i les seves Instruccions tècniques complementàries, que es revisa i actualitza periòdicament.
  CONVOCATÒRIA DE BEQUES I PREMIS

Premis 2014 Catalunya Construcció

El Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona (CAATEEB) convoca l'onzena edició dels Premis Catalunya Construcció, amb els quals es vol reconèixer l’esforç dels professionals i empresaris del sector i premiar les persones que, amb el seu treball han contribuït a millorar la qualitat, la gestió, la sostenibilitat, la innovació i la seguretat en la construcció a Catalunya.
  • Festa del Pare Noel al Col.legi
    26 de desembre, a les 12:00, a la Sala d’Actes del Col.legi


   

Cliqueu aquí si no voleu rebre més aquest informatiu

Cliqueu aquí si no ho veieu bé