Heu d'activar les imatges per visualitzar correctament aquest contingut

El 16 de desembre, Assemblea General

La Junta de Govern del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació ha programat pel proper 16 de desembre de 2011, a les 18.30 hores. El 17 de desembre, a partir 12.30 visita guiada a la Seu Vella i a la Suda i dinar de germanor, a les 14.30 hores, a la sala gran de la Canonja. El 26 de desembre, a les 12.00 hores, arribarà el Pare Noel, al saló d’actes del Col·legi, amb el lliurament de regals pels nens assistents.

Exposició de l’obra Coma Estadella, a la sala d’Art del Col·legi

La Sala d’Art Coma Estadella del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació (CAATEE) exposa una mostra de l’artista Coma Estadella, Anys 60, procedent del seu Llegat. Un total de 20 obres, la majoria d’elles inèdites, que es poden veure fins el proper 23 de desembre. NOVETATS BIBLIOTECA

Llibres per consultar o treure en préstec a la Biblioteca del Col·legi


El técnico de prevención.
Manual para el desarrollo y mejora del ejercicio profesional

Aquest no és un manual per a la formació tècnica, sinó que el que pretén és presentar una guia de les situacions, problemes i inquietuds que diàriament conformen la cruïlla professional del tècnic de prevenció, i als que no responen els manuals, facilitant solucions que li permetin resoldre-les o, si més no, pautes que l’orientin a trobar respostes.

Acústica aplicada al interiorismo.
Acondicionamiento acústico en locales de uso público

Aquest llibre està destinat a estudiants i professionals relacionats amb l’edificació i la decoració (arquitectes, aparelladors, interioristes, enginyers, dissenyadors) i també per a tècnics d’empreses instal.ladores, constructores, etc., i en general, a qualsevol persona relacionada amb el so o que tingui inquietuds acústiques.
L’objectiu bàsic consisteix en proporcionar els criteris acústics bàsics per a la concepció de determinats espais (domèstics i de pública concurrència), i en concret en aquells on la consecució de paràmetres de qualitat acústica i intel·ligibilitat és imprescindible per al seu funcionament.

Revestimientos continuos
Elaboración, aplicación y patologia

Aquesta publicació és un text enfocat a la preparació d’una part de l’assignatura -Elementos de la Edificación- que pertany al Programa Màster d’Estudis Superiors en Ciències i Enginyeria d’Edificació impartit per la UNED i l’Escola de l’Edificació de Madrid, però el contingut pot ser d’utilitat per als tècnics involucrats en les diferents tasques de disseny, fabricació, prescripció, inspecció, avaluació, i aplicació dels revestiments.

Articles tècnics

Articles extrets de Revistes, disponibles en pdf, que pots sol.lictar a la Biblioteca del Col·legi.


R-7415. Rehabilitación de un edificio del siglo XX.

R-7446. Materials per a la construcció del futur.

R-7448. Materiales para la Bioconstrucción.

R-7476. La evolución de las bases de precios de edificación y obra civil en España.

Biblioteca Digital


Llibres en format PDF per descarregar directament


Guía de cimentaciones en obras de carretera

La Guia de fonamentacions en obres de carretera ha estat elaborada per la Direcció Tècnica de la Direcció General de Carreteres amb la col·laboració del Laboratori de Geotècnia del CEDEX i d'un grup nombrós d'experts nacionals de geotècnia i estructures i constitueix un document tècnic més, integrat en l'esforç de divulgació d'idees, harmonització de conceptes i normalització tecnològica que la Direcció General de Carreteres realitza en els últims anys.

Impermeabilización de suelos (Apuntes)

Apunts de l’Escola de l’Edificació, segons especificacions generals establertes pel Codi Tècnic de l’Edificació, en funció del tipus de mur, del tipus de sòl, del tipus d’intervenció en el terreny i del grau d’impermeabilitat.

Guía práctica de Energía Solar Térmica

Aquesta Guia ha estat editada per l’Agència Valenciana de l’Energia i forma part d’una sèrie de publicacions d’Energies Renovables dirigides a diferents sectors.
  ÀREA TÈCNICA

Pautes i criteris fonamentals per a redactar l’estudi de seguretat

Per part de la Inspecció provincial de Treball i Seguretat Social de València, òrgan que depèn de la Direcció General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, s’ha editat una nota informativa sobre els continguts d’un Estudi de Seguretat i Salut, pel que fa a la seva estructura documental, així com a la informació a incloure en cadascun dels seus apartats.


Calculadora online de DOKA per a la pressió del formigó fresc

Doka Espanya Encofrats ha implantat a la seva web, la versió en línia de la seva calculadora per a la pressió del formigó fresc.

  NORMATIVA I LEGISLACIÓ

Prestació específica per als autònoms

Al BOE 263, d’1 de novembre de 2011, es publica el Reial Decret 1541/2011, de 31 d’octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2010, de 5 d’agost, per la qual s’estableix un sistema específic de protecció per cessament d’activitat dels treballadors autònoms.


Entra en vigor el Reglament sobre valoració immobiliària de la Llei del Sòl

Al BOE 270, de 9 de novembre de 2011, es publica el Reial Decret 1492/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Valoracions de la Llei del Sòl.


Es publica el fitxer comú d’inspeccions tècniques dels edificis d’habitatges

Al DOGC 6001, de 9 de novembre de 2011, es publica l’ORDRE TES/291/2011, de 27 d’octubre, per la qual es crea el fitxer comú d’inspeccions tècniques dels edificis d’habitatges de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.


Entra en vigor la Llei de Contractes del Sector Públic

Al BOE 276, de 16 de novembre de 2011, es publica el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

  FORMACIÓ COL·LEGIAL

Cursos organitzats per l'ITL per al col·lectiu i subvencionats pel Col·legi

Organització del treball i gestió del temps
A l’TIL, el 17 i 19 de gener de 2012


Disseny amb calderes de gas d’alta eficiència. Una necessitat estratègica
A l’ITL, el 18 de gener de 2012


Inspecció Tècnica d’Edificis d’Habitatges ITE. Redacció de manuals de manteniment
A l’ITL, dilluns i dimcres, del 23 de gener a l’1 de febrer de 2012

  MÓN LABORAL

Eines de suport per la dinamització laboral.


El mercado inmobiliario en Marruecos

Pdf amb descàrrega directa.


Propuestas de los empresarios para superar la crisis

Pdf amb descàrrega directa

Sector de l’edificació. Informes d’oportunitats de negoci

Pdf amb descàrrega directa

Portal d’ofertes de feina per a arquitectes tècnics a tot l’estat espanyol

Pdf amb descàrrega directa

  FORMACIÓ EXTERNA


Cursos i Jornades Externes

A l’apartat de Centre de Documentació de la web del Col·legi, s’ha incorporat una nova secció de “Cursos i Jornades externes” per a que puguis consultar l’oferta formativa d’algunes empreses, entitats i/o institucions que habitualment ens comuniquen els seus cursos i/o jornades per correu electrònic. Hem inserit un enllaç que et dirigeix directament a la seva plana de formació, i així pots accedir-hi amb més rapidesa i disposar de la informació actualitzada.
Anirem afegint incorporacions paulatinament. No obstant això, continuarem comunicant per e-mail les activitats del sector que us puguin interessar.
  CONVOCATÒRIA DE PREMIS I BEQUES

Premi Europeu de l’Espai Públic Urbà 2012

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) convoca el 7è Premi Europeu de l’Espai Públic Urbà 2012, una iniciativa biennal que té com a objectiu la promoció i el reconeixement dels projectes de creació, transformació i millora dels espais públics a Europa.
El període d’inscripció està obert des del 17 d’octubre i finalitza el 23 de gener de 2012.  Cursos ITL

 • Intervenció en locals comercials i expedients d’activitats amb incidència ambiental
  Del 12 al 20 de desembre de 2011
 • Salut a l’interior de l’edifici
  El 14 de desembre de 2011
 • TCQ 2000
  Del 12 al 14 de desembre de 2011
 • Les anotacions al llibre d’incidències: el coordinador de seguretat i les instruccions a l’obra
  El 15 de desembre de 2011

   

Cliqueu aquí si no voleu rebre més aquest informatiu


Cliqueu aquí si no ho veieu bé