Heu d'activar les imatges per visualitzar correctament aquest contingut

La Certificació de Bioconstrucció de la UE, tema destacat del Congrés Internacional celebrat a Lleida

El urbanisme, els nous sistemes de certificacions, la qualitat de construcció dels edificis i els barris i ciutats edificats amb criteris de bioconstrucció han estat els temes destacats del 2on Congrés Internacional de Bioconstrucció que s’ha celebrat a Lleida del 25 al 27 de novembre, organitzat per l’Institut Tecnològic de Lleida (ITL) i la UdL. El Congrés ha acollit 240 inscrits, una exposició especial basada en les 25 regles de la bioconstrucció, trobada entre empresaris i tècnics i tallers pràctics i durant la cloenda es va acordar celebrar el la tercera edició la tardor de 2011.

Els col·legis professionals no desapareixeran, segons Miquel Roca i Junyent

Els Col·legis professionals existeixen d’acord amb l’Article 36 de la Constitució, on s’admet la seva preexistència des d’abans i on es diu que es regularà les seves peculiaritats de funcionament i l’exercici de les professions titulades, segons l’advocat Miquel Roca i Junyent, qui ha participat en l Primera Jornada dels Col·legis Professionals, el 23 de novembre de 2010, a la UdL, organitzada per la CPA. Roca va defensar el paper del Col·legis a l’empar de la Constitució i va apostar pel seu futur com a peça clau de l’estructura professional i com a Corporacions de Dret Públic.


Segurcat ofereix els dos millors plans de pensions del mercat

Segurcat, Corredoria d’Assegurances, creada pel Col·legi d’Aparelladors, ha seleccionat dos plans de pensions i assegurances especialment destinats per a la jubilació, amb el capital garantit, interès fix del 4%, per poder estalviar i desgravacions fiscals. Aquests dos plans estan considerats com els millors que hi ha actualment al mercat. Els dos són garanteixen el capital, encara que un és de renda variable, sense sostre de guanys i, per contra, l’altre ofereixi interès fix.
 NOVETATS BIBLIOTECA

Patología de cerramientos y acabados arquitectónicos (2a. ed.)

Aquesta és la segona edició d’una publicació enfocada tant com a text bàsic per a alumnes, com per a text de consulta per a professionals. Tot i que el treball està desenvolupat en forma de “consulta-diagnòstic-solució”, com si es tractés d’un manual mèdic, l’autor pretén que s’aprenguin els criteris bàsics per afrontar un problema patològic i la seva reparació.

Gestión de residuos de construcción y demolición

Aquest és el primer Quadern Tècnic d’una col.lecció elaborada i editada pel COAATEE de Madrid. L’objectiu és oferir al tècnic una veritable guia amb informació actualitzada sobre els diferents aspectes a considerar en el tractament i gestió de residus, fonamentalment els produïts en processos de construcció i enderrocs, facilitant les dades i variables necessàries per al desenvolupament d’Estudis i Plans de Gestió de Residus, tant per a la fase de disseny com posteriorment.
 ÀREA TÈCNICA

L’IDAE crea un directori en línia d’empreses de serveis energètics

El Ministeri d’Indústria i l’IDAE han creat una base de dades per a registrar empreses de serveis energètics. Es tracta d’empreses que ofereixen la planificació, realització i finançament d’actuacions d’eficiència energètica. La base de dades conté informació de contactes, serveis comercialitzats i àmbits geogràfics d’activitat que pot ser consultada pel ciutadà. El directori pot consultar-se a la web de l’IDAE.


CEMEX presenta el nou servei Teleconsulta Formigó.

L’empresa CEMEX, experta en formigó, presenta un nou servei de Teleconsulta de formigó, on es poden resoldre tots els dubtes. Els seus tècnics us assessoraran sobre tecnologia de formigó, aplicacions de formigó, productes recomanats i dosificacions, posada en obra, on trobar els productes, i patologies i problemes de formigó.
El telèfon de Teleconsulta és: 902 23 63 93
També podeu trobar informació sobre formigons especials a:

  NORMATIVA I LEGISLACIÓ

La Generalitat posa en funcionament l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Al DOGC 5753, d’11 de novembre de 2010, es publica el Decret 157/2010, de 2 de novembre, de reestructuració de la Secretaria d’Habitatge, creació de l’Observatori de l’Hàbitat i la Segregació Urbana i aprovació dels Estatuts de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

La Generalitat publica el Decret que regula els habitatges d’ús turístic

Al DOGC 5755, de 15 de novembre de 2010, es publica el Decret 164/2010, de 9 de novembre, de regulació dels habitatges d’ús turístic.


Es publica el decret sobre inspecció tècnica dels edificis d’habitatges

Al DOGC 5764, de 26 de novembre de 2010, es publica el Decret 187/2010, de 23 de novembre, sobre la Inspecció Tècnica dels Edificis d’habitatges.


Comunicat d’A.F.T.A. relatiu a la norma espanyola i europea de Tubs d’acer per a conducció de fluids UNE-EN 10255.

L’Associació de Fabricants de Tub d’acer soldat longitudinalment i accessori de foneria mal.leable enroscat per a canonada, ha difós un comunicat per aclarir l’ús erroni d’una norma UNE en les instal.lacions de conducció de fluids en les instal.lacions Contra Incendis. Pel seu interès i extensió s’ha inserit el text complet en l’enllaç.

  FORMACIÓ COL·LEGIAL

Cursos organitzats per l’ITL per al col.lectiu i subvencionats pel Col.legi

Topografia avançada

A l’ITL, el 14/12/2010 i el 16/12/2010

Curs pràctic per a l’elaboració de TEDIS

A l’ITL, el 20/12/2010 i el 22/12/2010

  FORMACIÓ EXTERNA

Cursos i Seminaris Fòrum Empresa amb descomptes especials

Tal com us varem comunicar, l'Associació de Col·legis Professionals de Lleida (de la qual forma part el Col·legi) i Fòrum Empresa van signar un conveni de col·laboració per oferir formació continuada en l’àmbit de la gestió de l'empresa i de les habilitats directives, amb interessants descomptes.
Tota la informació d’aquests Cursos i Seminaris es pot trobar directament a la web de Fòrum Empresa, a l’apartat de Serveis, a Últimes Notícies


  • Assemblea de col·legiats el divendres 10 de desembre a les 19:00 hores.
  • Dinar de germanor el dissabte 18 de desembre a les 14 hores al Restaurant “La Boscana”.
  • Festa del Pare Noël el diumenge 26 de desembre a les 12 hores a la Sala d’actes del Col·legi.
  • Curs “Gestiona el teu temps de forma eficient” els divendres del 3 al 17 de desembre.
  • Curs “Pressupostos, planificació, seguiment i gestió de la qualitat amb el programa TCQ2000” el dilluns, dimecres i divendres del 13 al 17 de desembre.
  • Curs “Síndrome de l’edifici malalt” els dimarts i dijous del 14 al 21 de desembre.

   

Cliqueu aquí si no voleu rebre més aquest informatiu


Cliqueu aquí si no ho veieu bé