Heu d'activar les imatges per visualitzar correctament aquest contingut
Núm. 70 -  agost de 2015


Enquesta col·legial: els aparelladors a favor de la continuïtat del Col·legi a Lleida

Un 93 % dels aparelladors que han respòs a una enquesta col·legial interna estan a favor de la continuïtat del Col·legi a Lleida com a Corporació Professional i de Dret Públic.

El col·legi tanca del 17 al 31 d’agost

El Col·legi d’Aparelladors romandrà tancat per vacances d’estiu des del 17 al 31 d’agost (ambdós inclosos).El Govern aprova el Projecte de llei de l'arquitectura de Catalunya

El Govern ha aprovat, el 4 d’agost de 2015, el Projecte de llei de l’arquitectura.
La nova norma permetrà disposar d'un marc normatiu coherent i estable en matèria d'ordenació i gestió del territori i de qualitat arquitectònica i paisatgística.

Directori de tots els Aparelladors de Catalunya

El Col·legi d’Aparelladors de Lleida té a l’abast dels col·legiats que ho desitgin un exemplar de la nova edició del directori d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya.

Barberà, vicepresident del Consell

Francesc Barberà, president del Col·legi d’aparelladors de Lleida, ha estat nomenat vicepresident del Consell de Col·legis d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Catalunya, durant la reunió de constitució de la nova Junta del Consell que presideix Jordi Gosalves (CAATEEB).  ÀREA TÈCNICA

Guia Seguretat Rehabilitació Manteniment (SEREM).
Treballs en obres sense projecte.

Us fem arribar l’enllaç de la Guia Seguretat Rehabilitació Manteniment (SEREM). Treballs en obres sense projecte elaborada conjuntament pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona (CAATEEB), Infraestructures.cat i el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya que és La Unitat Tècnica Territorial a Lleida de l’Institut de Seguretat i Salut Laboral.

I Foro de Rehabilitación, Ahorro y Energía, FORAE

El I Fòrum de Rehabilitació , Estalvi i Energia tindrà lloc al Pavelló de Vidre de la Casa de Campo - Madrid entre els dies 4 i 6 novembre 2015.
FORAE serà el primer fòrum de reflexió i treball especialitzat en la rehabilitació d'edificis a Espanya.
Un nou concepte d'esdeveniment amb el qual es pretén generar i potenciar el mercat i el coneixement de la rehabilitació i la regeneració urbana , així com reunir professionals i usuaris en un mateix espai i potenciar la indústria de la rehabilitació en el seu conjunt.
La indústria de la construcció, representada íntegrament per CNC , entén que la rehabilitació d'edificis és "El nostre futur " -el lema de FORAE-  NORMATIVA I LEGISLACIÓ

DOGC, Llei 14/2015

El 23 de juliol, s'ha publicat al DOGC la Llei 14/2015, del 21 de juliol, de l'impost sobre els habitatges buits, i de modificació de normes tributàries i de la Llei 3/2012, on, en la seva disposició modificativa cinquena, amplia de la pròrroga de les llicències d'obres paralitzades fins al 31 de desembre de 2016.
Es modifica l’apartat 3 de la disposició transitòria primera de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que resta redactat de la manera següent:
«3. El termini màxim de pròrroga de les llicències d’obres a les quals fan referència els apartats 1 i 2 és el 31 de desembre de 2016.

 • Nova taxació per rebaixar els solars de l’EMU
  23/07/15, pàg.1, Diari Segre
 • La cuina és l’estel de les reformes domèstiques
  23/07/15, pàg.2, Api.cat
 • Robatoris als pisos a l’estiu: es produeix un cada 33 minuts
  28/07/15, pàg.6, Api.cat
 • La venda de pisos a Lleida puja un 12% durant el semetre
  06/08/15, pàg.2, Diari Segre
 • Presupuestos del Estado 2016: destinan la misma dotación que este año para vivenda
  06/08/15, pàg.5, Idealista.com
 • Requisitos para obtener la cédula de habitabilidad
  10/08/15, pàg.9-10, Api.cat

   

Cliqueu aquí si no voleu rebre més aquest informatiu


Cliqueu aquí si no ho veieu bé