Heu d'activar les imatges per visualitzar correctament aquest contingut

El Col·legi tanca del 15 al 29 d’agost

Tots els serveis del Col·legi romandran tancats des del 15 al 29 d’agost (ambdós inclosos).

Avantprojecte de Llei dels Col·legis Professionals

El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya ha publicat, el 18 de juliol de 2014, l’Avantprojecte de llei de l’exercici de les professions titulades i dels col·legis professionals, que ha passat a informació pública i ara s’estan revisant les al·legacions, abans de sotmetre’l a la seva aprovació definitiva.

Ara, gairebé ningú vol fer Arquitectura Tècnica

La crisi del sector, l’atur i la falta de sortides laborals, sembla ser que són les principals causes per no voler estudiar Arquitectura Tècnica, carrera en la que sols s’han matriculat 8 estudiants fins ara. NOVETATS BIBLIOGRÀFIQUES

Llibres per consultar o treure en préstec
a la Biblioteca del Col·legi
Experto en Inspección Técnica de Edificios

Un llibre estructurat en mòduls, com un curs, per aportar els coneixements per afrontar un informe d'inspecció tècnica d'edificis amb una correcta actuació, desenvolupant a través de les seves unitats didàctiques, les àrees de coneixements específiques de la ITE: legislació aplicable, procediments d'intervenció, visites, informes, procediment de tramitació, coneixements bàsics dels processos patològics i alguns altres més.

Arquitectura digital (1): Nuevas aplicaciones

Modelació assistida per ordinador, programació, simulació ... Aquestes són només algunes de les tècniques i aspectes d'aquesta fascinant disciplina presentada en aquest llibre. Una compilació dels projectes més recents i inspiradors de l'arquitectura digital fan d'aquest volum una guia per a tot aquell que treballi o estudiï aquest camp en constant evolució. Els innovadors i imaginatius conceptes es presenten aquí amb imatges a tot color i textos dels mateixos arquitectes que expliquen el seu treball i les tècniques utilitzades. Aquesta obra ofereix un gran nombre d'idees que poden ser usades en futurs projectes d'arquitectura digital.

Arquitectura digital (2): Escenarios futuros

El llibre inclou projectes de petita escala que evidencien l'ús de les tecnologies digitals de fabricació, disponibles avui per a qualsevol dissenyador (fins i tot pels estudiants). Els arquitectes recollits en el llibre no es limiten al format prefabricat del programari comercial sinó que exploren les possibilitats de la creació de formes mitjançant processos algorítmics.
Alguns dels treballs inclosos, intenten vincular la sostenibilitat amb la tecnologia.

Articles tècnics

Articles extrets de Revistes, disponibles en pdf, que pots descarregar directament si t’autentiques amb el teu login i pasword (el mateix de l’àrea restringida).


R-7831. Hormigones autocompactantes de resistencias medias

R-7832. Bloques y ladrillos de hormigón: resistencia a compresión de las piezas

R-7833. Prevención y actuación frente a incendios en edificios con instalaciones fotovoltaicas

Biblioteca Digital

Llibres o documents, en pdf, per descarregar directament si t’autentiques amb el teu login i pasword (el mateix de l’àrea restringida).


Introducción a Lean Construction

Lean Construction (Construcció sense Pèrdues en espanyol) és un enfocament dirigit a la gestió de projectes de construcció. Aquest enfocament maximitza el valor i minimitza les pèrdues dels projectes, mitjançant l'aplicació de tècniques conduents a l’ increment de la productivitat dels processos de construcció. En definitiva, una filosofía que impulsa un canvi de model productiu en la industria de la construcció d’un país.

Especificaciones Técnicas de Pintura

Tenint present les dificultats de redacció d’unes especificacions tècniques de pintura, ANSPI (Federació Nacional d’Empresaris Pintors) vol ajudar a disposar d’unes pautes clares per a definir els materials i escollir els processos més habituals. La pretensió és que aquesta publicació reculli tots els materials de darrera generació, avalats per les normes UNE i UNE-EN que garanteixin la durada i fiabilitat dels materials. Pots descarregar el document a l’enllaç de la plana web.
  ÀREA TÈCNICA

Comunitat virtual d’aprenentatge per resoldre dubtes sobre projectes constructius

Itrazo és la nova comunitat virtual d’aprenentatge on podreu resoldre dubtes sobre projectes constructius, d’una forma clara i senzilla. Volen traslladar a qui ho necessiti i quan ho necessiti, els processos de treball amb les noves tecnologies (instrumentació, equips informàtics, dispositius multimèdia, aplicacions informàtiques, etc.), creats a partir de la investigació i de l’ experiència, amb l'objectiu d'aconseguir que els professionals obtinguin la màxima qualitat al mateix temps que redueixen costos i temps d'execució

Fulls monogràfics del Centre de Seguretat i Salut Laboral

S’ha incorporat el Full monogràfic d’ “Equips de protecció individual” a la plana web del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, elaborat per la Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral. Aquesta publicació informa sobre les pautes a seguir en l’elecció, utilització i manteniment dels equips de protecció individual (EPI)  NORMATIVA I LEGISLACIÓ

DOGC 6671, 24/07/2014

ACORD GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s’aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, tramitats per l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic.

DOGC 6671, 24/07/2014

DECRET 104/2014, de 22 de juliol, pel qual s’aproven determinades mesures en relació amb les anualitats 2014 i 2015 del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya.  FORMACIÓ

Taller d’Autoconstrucció amb Superadobe

L’Escola Politècnica Superior (EPS) organitza un taller d’autoconstrucció amb Superadobe (també anomenat sistema Earthbag), impartit per Domoterra i en col·laboració amb la Fundació Lleida Solidària (FLS). S’ofereix dins dels Cursos de Formació Continua de l’Institut de Ciències de l’Educació de la UdL, des del 30 d’agost fins al 13 de setembre, i està coordinat per professors de l’Escola Politècnica Superior de la UdL.

Plataforma de formació Area Building School

Area Building School (ABS) és una plataforma de formació dirigida als professionals de l’edificació, constituïda a partir de la col.laboració dels Col.legis d’aparelladors i arquitectes tècnics de Barcelona i Madrid i avalada pel Consell General de l’Arquitectura Tècnica d’Espanya. Ofereix una àmplia oferta formativa, en diferents àrees d’aprenentatge, per dotar al sector d’un referent formatiu que garanteixi la capacitació dels professionals i la seva permanent actualització conforme a les noves demandes socials i canvis normatius. Aquesta plataforma ha començat impartint formació on-line i més endavant desenvoluparà postgraus, màsters o cursos semi-presencials. • Aparelladors amb idees sostenibles
  SEGRE, 20/07/2014
 • La UdL investiga l’ús de residus d’acer com a aïllant d’edificis
  SEGRE, 02/08/2014
 • Els inscrits a Agrònoms i Forestals repunten mentre que es desploma Arquitectura Tècnica
  SEGRE, 05/08/2014
 • Els lloguers toquen sostre i baixen per primera vegada en sis anys
  SEGRE, 07/08/2014
 • Les cases unifamiliars també hauran de passar la ITV dels edificis
  SEGRE, 08/08/2014

   

Cliqueu aquí si no voleu rebre més aquest informatiu


Cliqueu aquí si no ho veieu bé