Heu d'activar les imatges per visualitzar correctament aquest contingut

Pere Garrofé, tresorer del Consell de Col·legis d’Aparelladors de Catalunya

La composició de la nova Junta de Govern del Consell de Col·legis d’Aparelladors de Catalunya, aprovada en la reunió mantinguda del 13 de juliol de 2011 és la següent: Ramon Ferré, president; Julio Baixauli, Secretari; Pere Garrofé, Tresorer i M. Rosa Remolà i Joaquim Romans, Vicepresidents.

Col·laboració institucional Diputació-Inqua

Joan Reñé, president de la Diputació de Lleida, ha ofert col·laboració institucional a Inqua, serveis tecnològics del Parc Científic, Tecnològic i Agroalimentari de Lleida (PCiTAL), durant una entrevista que han mantingut el 27 de juliol de 2011, amb Pere Garrofé, conseller delegat d’Inqua, Pere Antorn, director d’Inqua i Pere Folguera, gerent del Col·legi d’Aparelladors de Lleida. Joan Reñé, s’ha mostrat obert a promocionar tots els serveis d’Inqua entre els municipis i consells comarcals de Lleida.


Aprovada la Llei que retarda la jubilació als 67 anys

El Congrés ha aprovat, el passat 21 de juliol de 2011, la Llei de Modernització del Sistema de la Seguretat Social, una de les mesures de la qual més destacades és el retard que s’anirà aplicant per tal de poder jubilar-se en el sistema públic fins als 67 anys, en 2027.
 NOVETATS BIBLIOTECA

Pavimentos de madera con sistemas radiantes de calefacción y refrigeración

Aquesta publicació avala la compatibilitat dels paviments de fusta amb els sistemes radiants de calefacció i refrigeració. El llibre inclou capítols dedicats a explicar els sistemes, la normativa aplicable i les implicacions que comporta la combinació de revestiments de parquet o terra laminat i el terra radiant, per treballar-los, mantenir-los i reparar-los amb total garantia.

Manual práctico de prescripción y recepción de ventanas en obra

ASEFAVE ha elaborat aquest Manual com a guia per a prescriptors, directors d’obra i professionals del sector. La intenció és connectar les dues fases de tota obra d’edificació: la redacció del projecte executiu i la fase d’execució d’obra, amb el control de recepció de les finestres subministrades. Per això, es fa un repàs de les prestacions del CTE amb exemples reals.

Metodologías de análisis para la Calificación Energética de Edificios

Aquest Manual pretén donar a conèixer els aspectes bàsics de la certificació energètica dels edificis i explicar els procediments de certificació: prescriptiva, mitjançant solucions tècniques, i prestacional , mitjançant els programes informàtics de referència CALENER VYP i CALENER GT. L’objectiu és explicar-ho d’una manera didàctica, mitjançant exemples pràctics.

Articles tècnics

Aquests articles s’extreuen de Revistes, i estan disponibles en pdf.
Podeu sol·licitar-los a la Biblioteca del Col·legi.

R-7314. Principios que deben regir la conservación de las estructuras históricas en madera.

R-7386. Ventajas técnicas de los sistemas de aislamiento de fachadas por el exterior.

R-7416. Método para reducir plazos de obra en la construcción de zapatas

Biblioteca Digital


Llibres en format PDF per descarregar


Guía Técnica de Rehabilitación de edificios. Aislamiento térmico

Aquesta Guia informa sobre una gamma de solucions tècniques d’aïllament que ajuden als professionals a construir amb nivells elevats d’eficiència energètica. Exposa les bones pràctiques per a un aïllament més eficient dels edificis, reduint les emissions de CO2, estalviant energia i diners, i millorant el medi ambient.

Soluciones para Cubierta Plana Invertida

Aquest estudi s’ha realitzat amb l’objectiu de posar a disposició dels Tècnics del sector de la construcció una eina útil i concisa, que comuniqui els avantatges que aporta la utilització de poliestirè extruït a les solucions de coberta plana. Els càlculs s’ajusten al Codi Tècnic de l’Edificació (DB-HE i DB-HS), així com al Catàleg d’Elements Constructius.
  ÀREA TÈCNICA

Eina per a determinar els assaigs de control segons EHE-08

Des de la pàgina web d’ENSATEC et pots descarregar de forma gratuïta la darrera versió de l’eina de càlcul dels assaigs de control per a edificació, tant del formigó com de l’armadura d’una estructura de formigó armat, d’acord amb els criteris de la Instrucció EHE-08.


Software per al càlcul i anàlisi d’estructures de fàbrica

L’empresa Vault-Zafra ha desenvolupat un software per al càlcul i l’anàlisi d’estructures de voltes i voltes cupulars de qualsevol tipus i geometria, i de qualsevol tipus de fàbrica (de maó o pedra).


Servei de valoració en línia de l’habitatge

TINSA ha llençat al mercat “Stima”, una eina que permetrà als usuaris conèixer el valor d’un habitatge, de forma ràpida i senzilla. L’element diferencial de “Stima” respecte a altres aplicacions similars del mercat, és que el càlcul del valor es realitza prenent com a base les taxacions i valoracions de vivenda realitzades per TINSA.
  NORMATIVA I LEGISLACIÓ

Publicada la Instrucció d’Acer Estructural (EAE)

Al BOE 149, de 23 de juny de 2011, es publica el Reial Decret 751/2011, de 27 de maig, pel qual s’aprova la Instrucció d’Acer Estructural (EAE).


El govern aprova un paquet de mesures socials i econòmiques

Al BOE 161, de 7 de juliol de 2011, es publica el Reial Decret-llei 8/2011, d’1 de juliol, de mesures de recolzament als deutors hipotecaris, de control de despesa pública i cancel·lació de deutes amb empreses i autònoms contretes per les entitats locals, de foment de l’activitat empresarial i impuls de la rehabilitació i de simplificació administrativa.

Documents de suport als Documents Bàsics del CTE

El Ministeri de Foment ha publicat una nova sèrie de Documents de suport (DA) als Documents Bàsics (DB) del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). Es tracta de documents informatius i de suport per millorar l’aplicació i comprensió dels Documents Bàsics, sense tenir caràcter reglamentari. A partir d’ara aniran apareixent de forma regular, sense programació ni previsió, documents amb comentaris i documents de suport per a tots els requisits.
  FORMACIÓ COL·LEGIAL

Cursos organitzats per l’ITL per al col.lectiu i subvencionats pel Col.legi

Injeccions de resina Geoplus
A l’ITL, el 14/09/2011

Camí a la jubilació
Al CAATEELL, el 22/09/2011

Utilització dels aparells topogràfics
A l’ITL, el 26/09/2011 i 28/09/2011
  CONVOCATÒRIES DE PREMIS I BEQUES

Premis Piscina BCN a la innovació i la sostenibilitat 2011

El Saló Piscina BCN de Fira de Barcelona promou, amb l’organització tècnica de l’ITEC, els Premis Piscina BCN a la innovació i la sostenibilitat d’àmbit internacional.
El termini d’inscripció finalitza el proper 20 de setembre de 2011.

XI Premi d’Arquitectura de maó 2009/2011

Hisplayt convoca la 11a edició dels Premis d’Arquitectura de Maó, un certamen biennal, que s’organitza amb l’objectiu de reconèixer a les millors obres arquitectòniques del nostre país que utilitzin com a material el maó cara vista.


    CURSOS ITL

  • Curs PRESTO 10 Nivell I
    Dilluns, dimarts i dimecres, 12/09/2011 al 14/09/2011, de 18:30 a 20:30 h, a l’ITL
  • Humitats en edificis
    Dilluns 19/09/2011 i dimarts 27/09/29011, de 18:30 a 21:00 h, a l’ITL.

   

Cliqueu aquí si no voleu rebre més aquest informatiu


Cliqueu aquí si no ho veieu bé