Heu d'activar les imatges per visualitzar correctament aquest contingut

Lleida Solidària rep el 0,7% de les entrades de la Llotja

El Teatre de la Llotja abonarà a la Fundació Lleida Solidària (FLS) el 0,7% de la venda de les entrades, segons un conveni signat entre Àngel Ros, com a president de la Llotja i Ramiro Muñoz, president de FLS, el 12 de juliol de 2010. Calculen que els ingressos per aquest concepte seran d’uns 10.000 euros anuals.


Impuls al lloguer i la rehabilitació

La ministra de la Vivienda Beatriz Corredor té dos eixos prioritats de treball des del seu ministeri: l’mpuls al lloguer i el foment a la rehabilitació, segons va fer públic a Lleida, el 19 de juliol, durant la inauguració de 150 habitatges de menys de 45 m2, de tipologia d’allotjament, destinats a la comunitat universitària i construïts a la zona d’eixample de la ciutat Jardí. Un edifici de quatre plantes, en règim de lloguer protegit i amb zones comunes, d’esbarjo i pàrking.


Reconeixement a l’ITL i el Consorci per ser els pioners del PCiTAL

Andreu Muñoz, director general de l’ITL (Institut Tecnològic de Lleida) i Pere Antorn, director del Consorci Lleidatà de Control-Inqua han rebut d’Àngel Ros, president del parc Tecnològic de Gardeny i alcalde de Lleida, la placa honorífica d’empreses, indústries i institucions pioneres en la ubicació en el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (PCiTAL), durant l’acte de celebració del 5è aniversari de la seva creació que es va celebrar el 7 de juliol de 2010.
 NOVETATS BIBLIOTECA

Etapas constructivas: desde la elección del solar hasta las terminaciones de la obra

Aquest text, enlloc de considerar l’obra com un fet consumat, analitza les etapes de la construcció de forma correlativa unint unes amb les altres fins arribar a la finalització de l’edifici.

Instalaciones de antenas de TV y Pararrayos en la edificación

Aquest llibre està pensat per ajudar en les seves tasques als tècnics que intervenen al procés de l'edificació, per implantar millor les instal.lacions de parallamps i antenes receptores de ràdio i TV, a la coberta dels edificis.


La contratación del sector público local. Aspectos prácticos de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público

Aquesta obra analitza la regulació de la contractació del sector públic en grans blocs sistemàtics i coherents amb la tramitació d'un contracte públic, i exposat de forma argumental i visual mitjançant esquemes-resum.


Peritaciones judiciales inmobiliarias. Manual básico

Les circumstàncies actuals del mercat de valoracions immobiliàries motiva a l’autor a fer aquest llibre exclusiu de Peritatges Judicials de Béns Immobles, per facilitar i harmonitzar la realització d’aquestes valoracions als Pèrits i la interpretació correcta i fàcil als jutges.
 ÀREA TÈCNICA

Catàleg de residus utilitzables en construcció

El Centre d’Estudis i Experimentació d’Obres Públiques (CEDEX) publica a la seva web un catàleg de residus utilitzables en construcció, en format electrònic, que inclou informació completa de cadascun d’ells i un sistema de cerques.


Publicat l’estudi sobre l’anàlisi específic dels professionals del sector TIC a Catalunya

La FOBSIC (Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya) i el Programa ENGINYCAT del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya han impulsat conjuntament, amb la col·laboració de DEP Institut, l’estudi La situació laboral, oportunitats i perspectives dels professionals titulats en carreres de l'àrea tècnica a Catalunya.
  NORMATIVA I LEGISLACIÓ

Modificació del RD que estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials

El BOE 161, de 3 de juliol de 2010, publica el RD 861/2010, de 2 de juliol, que modifica el RD 1393/2007, de 29 d’octubre, que establia l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior.

Reforma del Codi Penal

El BOE 152, de 23 de juny de 2010 publica la Llei Orgànica 5/2010, de 22 de juny, per la qual es modifica la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal.

  CURSOS I JORNADES

Jornades sobre enderrocs a la construcció: mètodes d’enderrocs i gestió de residus

A Saragossa, 22 i 23 de setembre de 2010

Postgrau en pèrit d’assegurances d’incendis i diversos

Modalitat on-line. Inici: 28 d’octubre de 2010

Energies renovables

Modalitat on-line: De l’1 de setembre al 13 d’octubre de 2010
  • Curs bàsic de francès del 13 de setembre al 27 de desembre.
  • Curs Presto 10 Nivell I els dilluns, dimarts i dimecres del 13 al 15 de setembre.
  • Curs d’Utilització dels aparells topogràfics dimarts 14 i dijous 16 de setembre.

   

Cliqueu aquí si no voleu rebre més aquest informatiu


Cliqueu aquí si no ho veieu bé