Heu d'activar les imatges per visualitzar correctament aquest contingut

Certificació ISO en gestió ambiental per a Inqua

INQUA ha obtingut la renovació del certificat d’empresa UNE-EN ISO 9001:2008 de Requisits dels sistemes de gestió de la qualitat, i la nova certificació en la norma UNE-EN ISO 14001:2004 de Requisits dels sistemes de gestió ambiental.

Laboratori de bioconstrucció per evitar riscos per la salut

L’Institut Tecnològic de Lleida (ITL) potencia el seu laboratori de bioconstrucció per tal de detectar patologies i malalties que poden afectar la salut dels usuaris d’edificacions, espais i llocs de treball. L’ITL disposa d’una trentena d’aparells per analitzar i diagnosticar qualsevol causa que pugui tenir efectes nocius per poder viure en un lloc sa i equilibrat.

Jaume Cuadrench, nou conseller de l’IEI

L’aparellador de Solsona, Jaume Cuadrench, ha entrat a formar part del Consell General de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) de Lleida. Cuadrench tornarà, per segona vegada, a la Comissió de Patrimoni i Art, d’aquest òrgan consultiu de l’IEI que s’encarrega de formular les propostes organitzatives. NOVETATS BIBLIOGRÀFIQUES

Llibres per consultar o treure en préstec a la Biblioteca del Col·legi


Retribución variable por unidades de obra.
El destajo en construcción

El treball analitza i formula les bases metodològiques a seguir per a l’establiment de preus “a preu fet” en el sector de la construcción, i també per facilitar una manera ràpida, segura i simple d'establir aquests preus en atenció als costos previstos.

La tecnología láser y otros métodos de limpieza y restauración de materiales pétreos

La finalitat d’aquesta publicació és atorgar a especialistes i tècnics en la matèria una eina de coneixements sobre la restauració, des de les seves diverses disciplines. Abordada des de l’experiència i la investigació, recull tant la caracterització i el comportament dels materials petris, com les tècniques de neteja i millora.

Estudio sobre las propiedades del hormigón fabricado con áridos reciclados

En aquesta monografia es realitza un estudi profund sobre les propietats del formigó reciclat i, entre altres objectius, s’intenta establir el percentatge màxim admissible de l’àrid gruixut reciclat en formigó estructural, estudiant la influència que té al formigó la incorporació de diferents percentatges d’àrid reciclat.

Articles tècnics

Articles extrets de Revistes, disponibles en pdf, que pots descarregar directament si t’autentiques amb el teu login i pasword (el mateix de l’àrea restringida).


R-7608-Una plataforma desplaçable per encofrar forjats des de sota

R-7609-L’avaluació ambiental dels edificis

R-7610-Parets mitgeres de tàpia. El problema de fer un edifici nou entre parets mitgeres de tàpia

R-7611-Construcció low tech. Noves adaptacions de les tècniques i els materials tradicionals

R-7612-La realització de la ITE. Consideracions sobre els aspectes formals i tècnics
  ÀREA TÈCNICA

Nova publicació de suport a la seguretat i salut a la construcció del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat

Amb el títol de “Desenvolupament i implantació dels plans de seguretat i salut a la construcción”, el document proposa una metodologia i una estructura per millorar l’aplicabilitat dels plans de seguretat i salut laboral (PSS) a les obres de construcció. que exemplifica la metodologia i estructura proposada en el document principal.


El Col.legi d’aparelladors de Bizkaia publica una Guia bàsica per a l’exercici professional de l’Arquitectura Tècnica.

El Col.legi ha editat i publicat la “Guía Básica para el ejercicio profesional de la Arquitectura Técnica. Manual de buenas prácticas profesionales”. La guia pretén servir d’ajut a tots els professionals de l’arquitectura tècnica i donar orientació al tècnic per al desenvolupament de cadascuna de les actuacions professionals.

  NORMATIVA I LEGISLACIÓ

BOE 178, 26/07/2012

Reial Decret 1038/2012, de 6 de juliol, pel qual es modifica el Reial Decret 1367/2007, de 19 d’octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, pel que fa a la zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques.

BOE 186, 04/08/2012

Reial Decret 1192/2012, de 3 d’agost, pel qual es regula la condició d’assegurat i de beneficiari a efectes de l’assistència sanitària a Espanya, amb càrrec a fons públics, mitjançant el Sistema Nacional de Salut.  CONVOCATÒRIA DE PREMIS

VI Premis Endesa a la Promoció Immobiliària més sostenible

Amb l’objectiu de recolzar l’esforç que realitzen promotors i constructors en la posada en marxa d’iniciatives d’eficiència energètica, integració arquitectònica , solucions tecnològiques i implantació d’energies netes, Endesa convoca la sisena edició d aquest Premi.Premis Eficiència Energètica 2013 d’Isover

Els Premis Isover promocionen els projectes europeus més innovadors i creatius pel que fa a l’aplicació de criteris d’eficiència energètica. • Curs tècnic en Domòtica. Nivell bàsic
  On-line
  Del 17 de setembre, al 15 d’octubre
 • Curs nivell bàsic en fotografia digital
  Del 24 de setembre, al 29 d’octubre
 • Postgrau de Pèrit d’Assegurances d’Incendis i Riscos Diversos
  On-line (300 hores)
  Inici: 29 d’octubre

   

Cliqueu aquí si no voleu rebre més aquest informatiu


Cliqueu aquí si no ho veieu bé