Heu d'activar les imatges per visualitzar correctament aquest contingut

El Col·legi forma part de Mesa del dret a l’habitatge

El col·legi d’Aparelladors forma part de la Mesa de l’habitatge, constituïda el passat 4 d’abril i formada per representats de l’Ajuntament de Lleida, Generalitat, i organitzacions vinculades al sector de l’habitatge, de treball social, sindicats, entitats socials, entitats bancàries i l’administració de justícia.

RD del Pla de la Vivenda pel foment del lloguer i la rehabilitació

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), del 10 d’abril de 2013, publica el Reial decret pel qual es regula el pla estatal de foment del lloguer d'habitatges, la rehabilitació edificatòria, i la regeneració i renovació urbanes, 2013-2016. El Pla pretén reactivar el sector immobiliari, millorar la qualitat de l’edificació i adaptar les necessitats socials actuals i els pocs recursos disponibles per fomentar el lloguer i la rehabilitació. NOVETATS BIBLIOGRÀFIQUES

Llibres per consultar o treure en préstec
a la Biblioteca del Col·legi


Manual de climatización geotérmica

Aquest Manual és fruit de l’esforç i la col·laboració dels professionals i empreses i entitats que forma part d’ACLUXEGA (Associació Clúster da Xeotermia Galega), per a facilitar i afavorir el creixement i desenvolupament de la Geotermia. Ells creuen en la necessitat d’aprofitar l’energia geotérmica de baixa temperatura, complint uns requisits mínims de capacitació i qualitat i garantint l’eficiència energètica, que és la finalitat que dóna sentit a aquesta tecnologia.

Arquitectura legal. Valoración de inmuebles, seguridad prevención y documentación en la edificación

Aquest llibre constitueix el nucli organitzatiu i legislatiu de l'exercici de la professió en l'Arquitectura i l'Edificació. Aquesta disciplina suposa una eina d'ús diari per a un correcte desenvolupament de la professió. Aquesta publicació pot ser estudiada tant de forma lineal, com servir de consulta puntual sobre conceptes concrets. L'esquema organitzatiu dels capítols es basa en un desenvolupament teòric en el qual s'han inserit convenientment exemples aplicats amb la finalitat d'aclarir els nombrosos conceptes que s’utilitzen al text.

Documentación para el desarrollo de proyectos de instalaciones solares térmicas

Una obra eminentment pràctica que ajuda a desenvolupar-se amb soltesa en el món de l’energia solar tèrmica. Una ajuda per al tècnic per relacionar-se amb el client i amb l’administració pública i amb la documentació necessària per obtenir l’autorització administrativa i la petició de subvencions.
També s’aborden els aspectes documentals de les instal·lacions d’energia solar tèrmica per l’elaboració de projectes i memòries tècniques, amb plànols i simbologia, plans de seguretat i amortització econòmica.


BIBLIOTECA DIGITAL

Llibres o documents en pdf, per descarregar directament si t’autentiques amb el teu login i pasword (el mateix de l’àrea restringida).


Guía de Proyecto del Perfil de Calidad de Rehabilitación

Soluciones de acristalamiento y cerramiento acristalado

Guía práctica sobre instalaciones centralizadas de calefacción y agua caliente sanitaria (ACS) en edificios de viviendas.

Guía práctica sobre instalaciones individuales de calefacción y agua caliente sanitaria (ACS) en edificios de viviendas.

  ÀREA TÈCNICA

Guía de incorporación de energías renovables en la edificación

Aquesta Guia, editada per l’Institut Valencià de l’Edificació, analitza com integrar les energies renovables a l’edificació, estudiant aspectes de disseny, tècnics i econòmics que s’han de tenir en compte per a incorporar-los tant a nous edificis com als ja existents. Aquesta Guia és un visor de documents, que es pot adquirir completa o per capítols independents. A la Biblioteca del Col·legi l’hem adquirit i pots consultar-la íntegrament.


El nou buscador d’obres executades amb material ceràmic de la revista “Conarquitectura”

Mitjançant aquesta eina es poden cercar obres per tipologies (oficines, residència col·lectiva, habitatge unifamiliar, rehabilitació, etc), per materials (totxo cara vista, llambordí, teula, etc.), per arquitecte autor de l’obra, o per localització de l’obra i consultar-les.
Aquesta eina permet buscar tant obres publicades a la revista com obres que no han estat publicades encara en l’edició impresa.


Buscador d’articles tècnics relacionats amb la ceràmica

Amb el mateix criteri de cerca, es poden trobar, i descarregar, els continguts dels articles tècnics inclosos a la revista Conarquitectura i a la revista NA, seguint la classificació segons tipus de contingut, producte, o professional.
  MON LABORAL

La xarxa EURES

Mitjançant la xarxa EURES, el portal europeu de la mobilitat professional, es pot trobar fàcilment informació sobre les oportunitats d’ocupació i aprenentatge a Europa. Els Serveis Públics de l’Espai Europeu han establert una xarxa de cooperació per facilitar la mobilitat de la mà d’obra i la transparència del mercat de treball a la Unió Europea.  NORMATIVA I LEGISLACIÓ

BOE 89, de 13 d’abril de 2013
Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis.  Cursos ITL
 • Estructures de fusta. Patologies i terapèutica
  26 d’abril de 2013
  Professor: Carles Labèrnia
  Sala d’Actes del Col·legi d’Aparelladors de Lleida
 • Sistemes de construcció tradicional: totxos artesanals
  1a part: taller d’elaboració de totxos artesanals
  27 d’abril de 2013

  2a part: taller de construcció amb totxos artesanals
  4 de maig de 2013
  Associació Alba, de Tàrrega

   

Cliqueu aquí si no voleu rebre més aquest informatiu


Cliqueu aquí si no ho veieu bé