Heu d'activar les imatges per visualitzar correctament aquest contingut

L’aparellador és l’expert en el cicle d’edificació

L’aparellador és el tècnic expert en el cicle d’edificació i en la gestió integral de l’obra. A més és el que soluciona els problemes i el que disposa d’una gran capacitat d’interlocució amb la resta de tècnics que participen en el procés constructiu. Aquestes són algunes de les conclusions que es van fer públiques durant la presentació del projecte de “2012, Any del Rellançament Professional” Durant l’acte també es va posar de manifest que l’aparellador és el tècnic de confiança i que s’ha d’adaptar al nou model de canvi del cicle productiu, apostant per la competència i l’especialització.

El 18 d’abril, videoconferència sobre el Grau d’Enginyeria d’Edificació

El Col·legi participa, el proper 18 d’abril de 2012, de 17.00 a 20.00 hores, en una videoconferència sobre el Grau d’Enginyeria d’Edificació que organitza el Col·legi d’Aparelladors de Navarra, el Consejo i d’altres entitats d’ensenyament d’aquests estudis professionals per reflexionar i debatre sobre el nou títol i el futur d’Enginyeria d’Edificació.

Cal confirmar l’assistència.
 NOVETATS BIBLIOGRÀFIQUES

Llibres per consultar o treure en préstec a la Biblioteca del Col·legi


GVE (BUC). Sistema de gestión de valor de edificios. Requisitos

Aquesta especificació tècnica estableix els requisits d’un sistema de gestió de valor d’edificis, amb la finalitat de facilitar a les organitzacions una eina per atribuir un valor actualitzable i millorable a les seves edificacions, des d’una perspectiva que faciliti la consecució dels seus objectius mediambientals, socials i econòmics.

Diseño de estructuras de contención

Aquesta publicació tracta d’establir, des del punt de vista de la Mecànica del Sòl, el comportament dels diferents tipus d’estructures de contenció utilitzades a les obres d’edificació, urbanització i obres públiques.

Mecánica de las estructuras antiguas o cuando las estructuras no se calculaban

Aquest llibre recull, d’una banda, una exposició de teoria bàsica del comportament d’elements d’arquitectura de fàbrica (arcs i voltes) pel que fa a la teoria consolidada d’anàlisi límit de fàbriques, i d’altra banda, la reproducció d’exercicis de l’assignatura Anàlisi i Consolidació de Construccions Antigues de la ETSAM-UPM.

Gestión documental. Coordinación en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra

Aquest document constitueix un model de referència elaborat per a que cada professional pugui adaptar-lo a les seves característiques i formes de treball. Al estar format per fitxes independents es possibilita la seva actualització, qüestió necessària per una activitat dinàmica i sotmesa a canvis contínuament.

Articles tècnics

Articles extrets de Revistes, disponibles en pdf, que pots sol·licitar a la Biblioteca del Col·legi.


R-7544-“Check list” de comprobaciones y verificaciones que debemos seguir antes de comprar un inmueble en España, para hacerlo con seguridad jurídica.

R-7545- Dimensionamiento mínimo de las infraestructuras de las ICT en los nuevos edificios.

R-7546- Morteros de revestimiento en proyecto y obra, actualización al CTE.

R-7553- Àrea tècnica: seguretat i prevenció (I-X).

Biblioteca Digital


Llibres en format PDF per descarregar directament


Guia para la identificación de maquinaria para construcción no conforme. ¿Cumple esta grúa torre con la legislación europea?Diseño y cálculo de uniones en estructuras de madera. Documento de aplicación del CTE
Rehabilitación. Soluciones de impermeabilización, aislamiento térmico y acústico

  ÀREA TÈCNICA

Aplicació per a iPhone i iPad del sector de la fusta

WOODAPP és la primera aplicació per a iPhone i iPad del sector de la fusta, desenvolupada per l’Associació Nacional d’Empreses de Protecció de la Fusta (ANEPROMA) i WOOD SOLUTIONS que permet als prescriptors (arquitectes, aparelladors i enginyers) prendre la decisió de prescripció del tractament de la fusta amb la normativa actual vigent, determinar la classe d’ús, facilita informació d’un catàleg de publicacions i referències d’empreses fabricants i d’assessorament en aquest àmbit.


Activat un fòrum per resoldre dubtes sobre paviments de fusta

La Federació Espanyola de Paviments de Fusta ha activat a la seva web la secció “El técnico responde”, un Fòrum de consulta i debat on qualsevol persona pot plantejar les seves preguntes sobre paviments de fusta.


Software per ajudar a confeccionar projectes de construcció

BrickControl és un software web cloud computing que ajuda a gestionar tots els projectes de construcció d’una manera fàcil, senzilla i eficaç. Permet realitzar pressupostos, controlar la progressió del projecte, fer certificacions, portar el control de costos, etc.


Actualització de l’apartat d’Informació Tècnica de la plana web del Centre de Documentació

Dins d’aquest apartat anirem inserint informació d’utilitat com recursos web que es consultin habitualment, aplicacions informàtiques o novetats de productes.
Hem incorporat l’enllaç directe a la plana web de La Paeria-Ajuntament de Lleida on disposeu de mapes, plànols, cartografia topogràfica i altres utilitats.

  NORMATIVA I LEGISLACIÓ

Publicat el V Conveni de la Construcció

Al BOE 64, de 15 de març de 2012, s’ha publicat la Resolució de 28 de febrer de 2012 de la Direcció General d’Ocupació, per la qual es registra i publica el V Conveni Col.lectiu del sector de la Construcció.


Contractes d’aprofitament per torns de béns d’ús turístic

Al BOE 66, de 17 de març de 2012, es publica el Reial Decret-Llei 8/2012, de 16 de març, de contractes d’aprofitament per torn de béns d’ús turístic, d’adquisició de productes vacacionals de llarga durada, de revenda i d’intercanvi.


La Generalitat de Catalunya disposa d’una pàgina web amb tota la informació sobre les Lleis Òmnibus

Per donar resposta a les diferents consultes i dubtes envers les anomenades Lleis Òmnibus, la Generalitat de Catalunya disposa d’una pàgina específica amb tota la informació necessària.

 AVANTATGES COL·LEGIALS


Accés al Servei PlecInstant

Segons conveni signat entre el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona i el Col·legi de Lleida, el Centre de Documentació-Biblioteca del Col·legi de Lleida té accés al servei de normativa PlecInstant. Amb aquest servei, es pot generar un recull de normativa associada a una tipologia d'obra concreta de forma automàtica i sense necessitat de cercar-la en altres llocs.


Banc de Preus ITEC 2012 a preu de subscriptors

El Col.legi té signat un conveni amb l’ITEC pel qual gaudiu de preus especials de subscriptors per a l’adquisició del Banc de Preus en suport informàtic.
  FORMACIÓ COL·LEGIAL

Cursos organitzats per l'ITL per al col·lectiu i subvencionats pel Col·legi

La documentació en el control de qualitat en el CTE

A l’TIL, dilluns i dimecres, del 16 al 25 d’abril de 2012

Rehabilitació d’edificis amb criteris d’eficiència energètica

A l’ITL, dijous 19 d’abril de 2012
  MÓN LABORAL

Eines de suport per la dinamització laboral.
Pdf’s amb descàrrega directa


Una visión-país para el sector de la edificación en España. Hoja de ruta para un nuevo sector de la viviendaMarketing en redes sociales
¿Cómo empezar a promocionar tu negocio en redes sociales?

 CONVOCATÒRIA PREMIS I BEQUES


III Concurs d’idees “Noves propietats del formigó arquitectònic”

L’Associació Nacional de Fabricants de Façanes de Formigó Arquitectònic (ANfhARQ) i FYM-Italcementi, han convocat la tercera edició del concurs d’idees “Nuevas propiedades del Hormigón Arquitectónico”, que aquest any té com a lema “Arq-Tmosferas: Soluciones sostenibles en hormigón arquitectónico”.

Convocatòria del VI Concurs Ceràmica Hispalyt

Es tracta del primer concurs que es convoca dins de l’Aula Ceràmica Hispalyt, promogut per Hispalyt i la Universitat Politècnica de Madrid, per fomentar activitats i iniciatives docents que serveixin per enfortir la presència dels materials ceràmics integrant-los en el projecte arquitectònic.

Premi Internacional “Ciutat de Lleida”

L’Ajuntament de Lleida convoca la 4a edició del Premi Internacional “Ciutat de Lleida” amb l’objectiu de reconèixer socialment i institucional la tasca desenvolupada en favor de la visibilització, presència o ressò internacional de la nostra ciutat i la seva àrea d’influència.


    Cursos ITL

  • PASSIVHAUS: el estàndar europeu de baix consum energètic
    Dimarts i dijous, del 17 al 26 d’abril de 2012
  • Taller de construcció amb terra
    Divendres, 25 d’abril de 2012

   

Cliqueu aquí si no voleu rebre més aquest informatiu


Cliqueu aquí si no ho veieu bé