Cliqueu aquí si no ho veieu bé
Heu d'activar les imatges per visualitzar correctament aquest contingut

El Col·legi s’apropa als estudiants de la UdL

Miquel Mateus i Pep Gasia, arquitectes tècnics, representants del Col·legi i professors de l’UdL han participat en una jornada d’apropament dels Col·legis Professionals als estudiants universitaris de l’Escola Politècnica Superior (EPS) de l’UdL. Tots dos tècnics van explicar als assistents Què és el Col·legi?, la seva organització, els seus serveis i les entitats adscrites al Col·legi i les seves funcions.


Nou equip d’assaig de l’ITL per avaluar permeabilitat i qualitat de l’aire dels edificis

L’Institut Tecnològic de Lleida (ITL) ha adquirit un aparell d’assaigs que avalua la permeabilitat i la qualitat de l’aire en els edificis i informa sobre la seva construcció, l’estanquitat i les renovacions d’aire que es produeixen per complir estrictament la normativa exigida pel CTE.
 NOVETATS BIBLIOTECA

Guía práctica de aplicación del Código Técnico de la Edificación (CTE) para arquitectos

Publicació editada per AENOR per facilitar l’aplicació del Codi Tècnic de l’Edificació i el desenvolupament dels corresponents documents bàsics, estructurada en fitxes tipus i amb exemples pràctics per fer més comprensible el contingut.

Casas de madera. Innovación y diseño

Les obres seleccionades en aquest llibre conformen una àmplia gamma d’usos diversos de la fusta en arquitectura residencial, projectes que són explicats pels autors. Tots els exemples comparteixen un alt grau de qualitat arquitectònica donat l’ús innovador de la fusta i el compromís dels creadors amb la construcció sostenible.


ARTICLES TÈCNICS

Extracte d’articles de revistes tècniques que s’incorporen al fons bibliogràfic. Podeu accedir al text, en pdf, a la descàrrega de documents de l’àrea restringida de la web del Col.legi, seguint l'enllaç de +info.

R-6578. Patologia de piscinas
R-6545. La fachada ventilada
R-6610. Control de ejecución de las instalacions: saneamiento y fontaneria
R-6865. Ruidos y vibraciones en las instalaciones
 ÀREA TÈCNICA

L’IVE impulsa el desenvolupament d’eines informàtiques per a la certificació energètica

L’Institut Valencià de l’Edificació (IVE) desenvolupa dues aplicacions informàtiques (OSE i CERMA) per a facilitar l’obtenció de la documentació relacionada amb les opcions simplificades en matèria d’energia i per al disseny i predicció de la qualificació d’eficiència energètica. Ambdós sistemes poden descarregar-se gratuïtament, un cop et registres.


Publicacions de Seguretat i Salut per descarregar gratuïtament

El Col.legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Madrid, disposa d’una plana a la seva web on permet descarregar els Manuals i Guies que ha elaborat sobre Seguretat i Salut i Coordinació de Seguretat i Salut, i les seves actualitzacions.
  NORMATIVA I LEGISLACIÓ

Modificació del CTE per fer accessibles tots els edificis de nova construcció

Al BOE 61, d’11/03/2010, s’ha publicat el Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, que modifica el CTE. Aquest RD regula a nivell estatal unes condicions bàsiques d’accessibilitat i d’ús d’edificis que evitin la discriminació de ciutadans amb algun tipus de discapacitat a l’hora d’accedir i d’utilitzar instal.lacions, edificis o locals públics o privats.

Modificacions de Normativa de Seguretat i Salut

Al BOE 71 de 23 de març de 2010 s'ha publicat el Reial Decret 337/2010, de 19 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció; el Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació al sector de la construcció i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció.

  CONVOCATÒRIA PREMIS I BEQUES

Beques per al Màster en Direcció d’Empreses Constructores i Immobiliàries (M.D.I.)

Com a conseqüència del Conveni establert pel Consell General de l’Arquitectura Tècnica d’Espanya amb el Màster en Direcció d’Empreses Constructores i Immobiliàries (M.D.I.) de l’E.T.S. d’Arquitectura de la Universitat Politècnica de Madrid, el M.D.I. atorgarà, per al Curs Acadèmic 2010/2011, una mitja beca per Col.legi, que consistirà en la reducció del 50% en el preu total del curs, que és de 14.890 € (13.400€ si es formalitza la matrícula abans del 30/06/2010). Els col·legiats interessats en sol·licitar-la cal que ho comuniquin al Col·legi (biblioteca@caatlleida.cat), abans del mes de juny d’aquest any, i nosaltres ho farem arribar al Consell General de l’Arquitectura Tècnica d’Espanya.

XV Edició dels Premis de l’Arquitectura Tècnica a la Seguretat en la Construcció

El Consell General de l’Arquitectura Tècnica d’Espanya, CGATE, convoca la XV edició dels Premis de l’Arquitectura Tècnica a la Seguretat en la Construcció, destinats a distingir les aportacions, d’iniciativa pública o privada, que suposin un avenç en la prevenció de riscos laborals a les obres d’edificació.

  • Curs de diagnosi, patologies i tècniques d’intervenció en murs i tancaments del 6 al 15 d’abril.
  • Curs de trets fonamentals de seguretat en la rehabilitació de façanes el dimecres 7 d’abril.
  • Curs d’adaptar les instal.lacions existents a la normativa del 8 al 27 d’abril.
  • Curs d’obres d’urbanització: Criteris bàsics del 12 al 26 d’abril.
  • Curs de càlcul d’estructures amb Cype II del 12 al 21 d’abril.
  • Curs de programa Lider i Calender del 26 d’abril al 5 de maig.
  • Curs de protecció col.lectiva, individual i seguretat en mitjans auxiliars del 27 d’abril al 25 de maig.
  • Xerrada de reforç estructural el dimecres 28 d’abril.

   

Cliqueu aquí si no voleu rebre més aquest informatiu